2015

Celander, Markus, ”Bestraffades för fel åsikt om månfaldspolitiken: uppsagt från Malmö högskola – nu får han stöd av Akademis Rights Watch”, Lokaltidningen Limhamn, 2015-09-02.

Stilhoff Sörensen, J,  ”Nidbilden är att NPM skulle vara effektivt”, Dagen samhälle, 2015-08-27.

Edin, Urban, ”Manlig sökande överklagar professurtillsättning”, Piteå-Tidningen, 2015-08-21.

Guy Madison, Guy, Erik J Olsson, Sharon Rider, Jens Stilhoff Sörensen, Magnus Zetterholm, ”Akademiska friheten allt mer hotad av toppstyrning”, Dagens samhälle, 2015-08-10.

Olsson, Erik J., Jens Stilhoff Sörensen och Magnus Zetterholm, ”Farligt om JK uppfattas som maktens politiska instrument i juridiska fårakläder”, Dagens Juridik, 2015-07-23.

Sörensen, Jens Stilhoff, ”Mer ekonomisk rationalitet – men mindre vett och sans”, DN Debatt 2015-06-22

Böttcher, ’’Does Science 2.0 Foster Greater Academic Freedom?’’, EuroScientist 2012-06-22

Sörensen, Jens Stilhoff, ”Politikernes forræderi mod folket”, Information, 2015-05-05

Sörensen, Jens Stilhoff, ”GU behöver mer demokrati – inte mindre”, GU-journalen, nr 3, 2015

Akademisk forskningscensur, Miljömagasinet 18, 2015-04-30

’’SLU raderade forskarrapporter’’,  Västerbottens-Kuriren 2015-02-22

Hammarström, Tommy, ”Fegt övergrepp av SLU mot forskare”, Expressen 2015-02-15

’’På vakt för den akademiska friheten’’, Curie 2015-01-29

’’Vågar du säga din mening i akademin?’’, Curie 2015-01-27

Comments are closed.