2017

Sverige i bottenskiktet vad gäller akademisk frihet, Jens S Sörensen & Magnus Zetterholm 2017 nov 15 Svenska Dagbladet Ledare.

JK gör myndigheterna till auktoritära stater i staten, Erik J Olsson & Magnus Zetterholm 2017 aug 12 Svenska Dagbladet/Brännpunkt

Gäller grundlagen bara i princip, justitiekanslern? Erik J Olsson & Magnus Zetterholm 2017 aug 8 Svenska Dagbladet, Brännpunkt

S borde värna Sveriges akademiska frihet, Erik J Olsson, Sörensen, J. S. & Magnus Zetterholm 2017 maj 31 Svenska Dagbladet, Brännpunkt (digital utg.)

Varning för professorstiteln! Mats Alvesson & Erik J Olsson 2017 mar 10 Lundagård

Ett JO-avslag ger ingen information, Erik J Olsson & Magnus Zetterholm 2017 feb 13 Universitetsläraren

Professorsinflation sänker Uppsala universitet, Mats Alvesson & Erik J Olsson 2017 feb 2 Upsala Nya Tidning

Tjänstefel måste kunna ge böter eller fängelse, Erik J Olsson & Magnus Zetterholm 2017 jan 28 DN Debatt

Swedish academia is no meritocracy, Warodell, J. A., Erik J Olsson & Almäng, J. 2017 jan 1 Times Higher Education

Comments are closed.