Lunds universitet

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

ARW svarar naturvetardekan om ESS-professuren: ”missförstår sakkunnigas uppgift”

Lunds universitet baxar igenom kvinnlig ESS-professor: inte i tätgruppen för någon sakkunnig

JO ger ARW rätt: Lunds universitet bröt mot yttrandefriheten i Molnár-ärendet

Statsvetare i Lund lägger ner kurs: tvingades använda könskvoterad kurslitteratur

Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur

Att utmanövrera en kvinnlig professor: ARW svarar om fallet Molnár

Kvinnlig lundaprofessor blev av med yttrandefriheten: rektor vägrar ingripa

När varumärket hotas: advokaterna som ”friar” ifrågasatta högskolor i strid med grundlagen

Efter ARW:s anmälan till UKÄ: Chalmers i spetsen när högskolor ändrar kränkande kommunikationsdokument

Lunds universitet tar krafttag mot oegentligheter: rektor inför nolltolerans

Kränkande akademi? Medarbetarenkät i Lund spelar NPM i händerna

Efterlängtat JO-beslut: Lunds universitet kränkte twittrande professors yttrandefrihet

ARW riktar allvarlig kritik mot JO Lilian Wiklund: inget twitterbeslut efter 16 månader trots vägledande JO-avgörande i snarlikt ärende

Yttrandefriheten kränks på 10 av 18 högskolor: Mittuniversitetet och Södertörns högskola varnade

368 dagar utan JO-beslut: har det gått politik i fallet med twitterprofessorn?

Kollegialt inflytande minimalt när Lunds universitet väljer ny rektor: Unescos regler överträds

Ledande människorättsadvokat tar Arnason-fallet till Europadomstolen: kritisk mot universitetet

 Lunds universitet JO-anmält: Ekonomihögskolan mörkade kränkning av yttrandefriheten

Twitterkrisen i Lund: politisk högerkampanj bakom uppläxning av professor

Rättsröta hos Justitiekanslern: bedömningen av Arnason grundlagsstridig på flera punkter

Justitiekanslern vägrar ändra uppenbart felaktigt beslut i filosofiärendet: ”Anna Skarhed kan ha begått tjänstefel”

 Utsparkad professor vinner delseger: Arnason ”mycket nöjd”

Hanteringen av Arnason strider mot rättsstatens fundament

Vem läxar upp rektor? Frågan om ambassadörsskap vid Lunds universitet

Gästkrönikör professor Lennart Lundquist: ’’Justitiekanslern tar ställning för ett auktoritärt beslutssystem vid universitetet’’

Justitiekanslern förbryllar: godkänner munkavle för lundafilosofer

Vill du veta vad ledningen mejlar om dig? Dom i kammarrätten ger dig rätt

Yttrandefriheten internt ifrågasatt på 9 av 12 högskolor: påminner om Kanada

Att få den man vill ha – administrativ kreativitet vid tjänstetillsättningar

Förtroendekrisen i Lund: vem ska utreda medarbetarenkäten?

Dekanval i Lund: huvudkandidater tog över rösträkningen

Filosofer JK-anmäler Lunds universitet för kränkning av civila rättigheter

Den problematiska Stendahlsprofessuren

Arnason till Europadomstolen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”>

Comments are closed.