Doktoranden bakom snygghetsstudien JO-anmäler LU: anklagar ordförande i etiknämnd för jäv

I en aktuell JO-anmälan av Lunds universitet anklagar doktoranden bakom den s.k. snygghetsstudien den interna etiknämnden för massiva regelbrott vid hanteringen av två anmälningar för avvikelse från god forskningssed. Samtliga regelbrott är till doktorandens nackdel och har uppenbarligen syftat till … Fortsätt läsa Doktoranden bakom snygghetsstudien JO-anmäler LU: anklagar ordförande i etiknämnd för jäv