Har dina rättigheter kränkts?

Reagera mot kränkningar!

Vi är övertygade om att det är viktigt att reagera mot kränkningar av den akademiska friheten som exempelvis inskränkningar av yttrandefriheten i form av införandet av olika ”speech codes” och olagliga internrekryteringar som sker utan utlysning. Samtidigt är vi väl medvetna om den repressaliekultur som nästan utan undantag, och alldeles oberoende av den lagstiftning som ska garantera den enskilde skydd mot repressalieåtgärder, drabbar den som kritiserar akademin.

Statsvetaren Lennart Lundquist nämner i sin bok Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?) (Stockholm: Carlssons, 2012) fysiska, ekonomiska, personliga, emotionella och professionella effekter för den som drabbas (s. 113). Repressalieåtgärder kan få förödande konsekvenser för den enskilde som drabbas av tillrättavisningar, utfrysning, försämrad karriärsutveckling, uppsägning och kan t.o.m. leda till självmord. Det är lätt att inse att kampen kan bli övermäktig för den som ensam kämpar mot hela universitetets samlade maktresurser.

Academic Rights Watch erbjuder ett alternativ: att offentliggöra inskränkningarna i den akademiska friheten.

Kontakta oss!

Ett av syftena med Academic RightsWatch är att kunna ge en samlad bild av de kränkningar av den akademiska friheten i vid mening som ständigt äger rum vid landets högskolor, ibland beroende på okunnighet, ibland som ett resultat av medvetna odemokratiska strategier. Genom en ackumulativ effekt hoppas vi att makthavare vid rikets högskolor ska bli medvetna om vikten av att värna den akademisk friheten, framför allt yttrandefriheten, som är fundamental i ett demokratiskt samhälle. Vi vill samtidigt ge individen en effektiv möjlighet att protestera.

Vi välkomnar därför att bli informerade om kränkningar av den akademiska friheten. Har du själv drabbats, eller känner någon vars akademiska rättigheter kränkts eller beskurits, uppmanar vi dig att kontakta oss.

Vi förbehåller oss rätten att bedöma relevansen av den information som lämnas till oss och och huruvida vi ska publicera eller inte.

Comments are closed.