NYHET Avskedad forskare stämmer förre LU-rektorn för förtal: backas upp av internationell människorättsorganisation? [uppdaterad 2021-04-06]

Den kvinnliga forskare som förra året avskedades för påstått forskningsfusk, trots att hon friats i Arbetsdomstolen, meddelar nu ARW att hon stämmer dåvarande LU-rektor Torbjörn von Schantz för förtal. Den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders utreder för närvarande möjligheten att hjälpa henne. Torbjörn von Schantz agerande i ärendet föranledde i veckan dessutom en erinran från Justitieombudsmannen (JO) om vikten av saklighet och opartiskhet.

Fortsätt läsa

”Kritiken mot oss baseras på felaktiga antaganden” – ARW svarar Björn Lundberg

Lundahistorikern Björn Lundberg gick i veckan till frontalangrepp mot Academic Rights Watch på sin blogg. Detta efter ett inlägg där ARW förslog en rad konkreta olika åtgärder för att komma tillrätta med identitetspolitik vid högskolorna. ARW försvarar inte akademisk frihet, utan är själva ”den akademiska frihetens fiender”, påstår Lundberg. Då ARW:s policy och strategi bygger på distinktioner och nyanser som lätt försvinner i polariserade debatter på sociala medier välkomnar vi detta tillfälle att i lugn och ro reda ut de missförstånd som Lundbergs kritik illustrerar.

Fortsätt läsa

Så bekämpar du identitetspolitiken vid din högskola – stor ARW-guide

Identitetspolitiken sköljer nu över svenska högskolor som en flodvåg med aktuella exempel vid Konstfack och universiteteten i Malmö och Uppsala. Det ställs nu krav på ”representativ” kurslitteratur och på icke-vita föreläsare. Det är inte bara så att vissa ord inte längre får användas – de får inte längre uttalas. Om detta får fortgå försvinner all lärofrihet och meritokrati, och yttrandefriheten blir ett minne blott. I detta inlägg går ARW igenom de medel som står till buds för alla som vill protestera mot den nya politiska ordningen.

Fortsätt läsa

Akademins feminisering: allt färre publikationer inom humaniora och konst vid tunga lärosäten – Uppsala värst drabbat

Aktuell statistik från UKÄ visar att det största produktivitetstappet sedan 2012 skett inom området humaniora och konst, varvid flera av de tyngsta lärosätena som Stockholm och Uppsala är värst drabbade. Samtidigt minskar antalet publicerade artiklar även i en rad fall på högskolenivå. Orsaken kan vara en omorientering mot en kultur där mjuka värden som utjämnande rättvisa och livskvalitet ersätter traditionella akademiska värden som meritokrati och prestation.

Fortsätt läsa

Ny UKÄ-statistik skakar om: minskad vetenskaplig produktion i jämställdhetsintegreringens kölvatten

Aktuell statistik från Universitetskanslerämbetet visar på en kraftig nedgång i antalet publikationer som produceras vid svenska lärosäten. Det senaste årets djupdykning är främst en Corona-effekt, men statistiken visar att nedgången startade redan 2016. ARW har tidigare varnat för att kvotering och jämställdhetsintegrering leder till försämrad produktivitet. Detta i ljuset av bibliometriska studier av kvinnliga och manliga professorers publikationer samt tongivande sociologiska teorier om effekterna av en feminin kultur.

Fortsätt läsa

Förundersökning visar: tidigare LU-rektor nära åtal – ’’inte försvarligt’’ anklaga avskedad forskare i pressen enligt åklagare

Det var ”inte försvarligt” av tidigare LU-rektor Torbjörn von Schantz att utmåla den unga kvinnliga forskaren som fuskare i två artiklar i tidningen Sydsvenskan. Det skriver ansvarig kammaråklagare i ett internt mejl till polisen i Lund som ARW tagit del av. Förundersökningen lades emellertid ner då den ryktesspridning som inläggen orsakat inte ansågs tillräckligt omfattande. Allmänt åtal för förtal ska endast väckas i undantagsfall.

Fortsätt läsa

Anställda larmar: mygel när prefektuppdrag blir gräddfil till lektorat

Att ha avhandlingen som enda vetenskapliga merit räckte för att bli lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Den externa sökande fick nämligen ett utlyst prefektuppdrag med garanterad anställning som lektor. Institutionen står nu med en lektor utan forskningsmeriter som inte är disputerad i ämnet. Även från Göteborg kommer larm om hur prefektuppdrag leder till tillsvidareanställning på akademisk tjänst.

Fortsätt läsa

När kvinnor kränker kvinnor: ARW:s ”genusanalys” av akademiska överträdelser synliggör queen-bee-syndrom

Agnes Wold säger i en intervju i Sydsvenskan om Academic Rights Watch att hon i och för sig ställer sig bakom våra principer men ”aldrig … hört talas om att de engagerat sig för kvinnor som diskrimineras inom akademin”. I praktiken, säger hon, ”har de aldrig hjälp några kvinnor”. Påståendena sporrade oss att göra en ”genusanalys” av de fall vi tagit upp. Analysen vederlägger Wolds uttalanden, men blottlägger också ett oväntat förhållande.

Fortsätt läsa

2020 året då ARW:s dokumentation blev forskning: belägger hur genus och NPM underminerar högskolornas verksamhet

År 2020 var året då den dokumentation av akademiska överträdelser som ARW samlat på sig genom åren lade grunden för två publicerade forskningsartiklar. I övrigt bjöd året på en hel del ljusglimtar i det akademiska mörkret och visst krismedvetande infann sig, t.o.m. på regeringskansliet. ARW fortsätter att bevaka området och verka för att den akademiska friheten stärks inte bara i teorin och på pappret utan även, och framför allt, i lärares och forskares akademiska vardag.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: skillnader i livsval inte nödvändigtvis uttryck för patriarkal könsmaktsordning

Det är inte självklart att skillnader i yrkes- och livsval mellan män och kvinnor enbart är uttryck för könsnormativa tankestrukturer och en patriarkal könsmaktsordning. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för Academic Rights Watch, med anledning av en aktuell ESO-rapport som visar hur kvinnor alltmer dominerar på regeringskansliet och i offentlig sektor, medan män i högre grad väljer näringslivet.

Fortsätt läsa

Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Trots att ARW och andra krävt att Inga-Lill Aronsson måste få upprättelse i det uppmärksammade fallet med n-ordet vidhåller Institutionen för ABM i Uppsala att hon är klandervärd. Detta efter att universitetet friat sin egen likvärdighetsspecialist från misstankar om diskriminering i ett helt parallellt fall. ARW anmäler nu universitetet till UKÄ för bristande likabehandling samt osakligt och partiskt agerande.

Fortsätt läsa