Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 1: ”faktabaserad utredning” blev utomrättslig skenrättegång

Academic Rights Watch läser och förfäras av en utredning av förmodade kränkningar vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik i Lund, där två framstående professorer av en medarbetare anklagas för än det ena, än det andra, och där en undermålig utredning leder till att deras rykte förstörs för all framtid efter en artikel i tidskriften Nature. Inlägget är det första i en ARW-serie om affären.

Fortsätt läsa

Ny Youtube-serie om akademisk frihet: ”Feminin kultur leder till ökad känslighet inom akademin”

Vi ser en ökad känslighet inom akademin mot idéer som anses farliga eller svåra att hantera. Samtidigt sker det en ökning av andelen kvinnor inom högskolan. Det säger ARW:s Erik J Olsson i en ny intervju på Youtube. Som motreaktion föreslår han bl.a. att lärosätena antar Chicago-deklarationen om yttrandefrihet på campus. Intervjun är den första i den nystartade serien In-Depth Conversations om akademisk frihet modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: Folketingets appell mot överdriven aktivism – en seger för vetenskapen och demokratin i Danmark

Folketingets omdebatterade uppmaning till universiteten att värna vetenskapens förmåga till självreglering (V 137) bryter inte mot principen att politiken ska hålla sig på armlängds avstånd från akademin, utan innebär, tvärtom, ett försök att säkra några fullständigt grundläggande principer och värderingar. Detta gör politikens ingripande såväl legitimt som nödvändigt. Det skriver Marianne Stidsen, lektor och författare, Köpenhamns universitet. Krönikan, ett utdrag ur Stidsens kommande bok ”Køn og identitet. Et spadestik dybere” (Hovedland), publiceras här i danskt original.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Klaus Solberg Söilen: Lär vi studenterna klaga istället för att plugga?

Med dagens epostsystem ligger en klagan till rektor eller dekan bara ett par klick bort och tar betydligt mindre energi och intelligens än att sätta sig in i ett svårt ämne för en ny kurs. Istället för att lära sig ämnet tränas studenterna i att leta efter inkonsekvenser och brister i kursplaner eller examinationen vilka sedan används som argument för ett höjt betyg.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Bör akademin satsa på yngre män och äldre kvinnor?

Kan det vara så att män och kvinnor utvecklas i olika riktning: unga kvinnor är försiktigare och mer återhållsamma men blir med tiden tuffare och mer frimodiga; unga män är framåt och öppna för alla idéer, även de mest kontroversiella, men så småningom infinner sig en tendens att fastna i konventioner och intellektuell lättja?

Fortsätt läsa

Avbruten professorsrekrytering i Uppsala: fakultetsanställda kan ha manipulerat rektor

ARW tar här upp en avbruten professorsrekrytering i historia vid Uppsala universitet, efter att ärendet nyligen uppmärksammats av Ivar Arpi. Vi lägger till ytterliga några pusselbitar, som ger en tänkbar förklaring till att motiveringen ändrades från att handla om ett ”närmast enkönat” sökfält till att fokusera på justeringar av kravprofilen i syfte att starkare betona vikten av ”bidrag till det internationella vetenskapssamhället”.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Göran Adamson: Är all denna “diskriminering” och “kränkthet” i själva verket ett kolossalt bedrägeri?

Alla egenskaper som nyss kännetecknade de välutbildade och priviligierade – förmågan att ge och ta provokationer, ärlighet som ger förtroende, frigjord och glad sexualitet, att muntert tänka själv istället för att nervöst hålla överheten i hand, och inte minst ett brinnande intresse för politik – tycks nu höra hemma bland vanligt folk, konstaterar sociologen Göran Adamson i veckans sommarkrönika.

Fortsätt läsa

ARW avslöjar: ledamöter i etiknämnd ville stoppa statistik om invandring och brott – ”förväntade samhällsnyttan negativ”

Ett principiellt intressant fall aktualiserar risken att etiknämnder används för att utesluta politiskt oönskad forskning som ”oetisk”. En rad ledamöter i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm reserverade sig mot beslutet att godkänna ett projekt om invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken, med argumentet att studien troligen ”blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Studien resulterade i en mycket uppmärksammad artikel i den internationella tidskriften Society.

Fortsätt läsa

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

I en aktuell anmälan riktar flera studenter på sexologimastern i Malmö anklagelser mot lärare på kursen. Fallet är det första som ARW dokumenterat där flera anmälare tillhör en organisation som kan sägas representera ett särintresse inom utbildningsområdet. Av anmälan framgår att de dessutom har konkreta förslag på kursändringar, i linje med den egen organisationens idéprogram, och nya föreläsare, som samtliga tillhör sammanslutningar som ligger ideologiskt nära deras egen.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: därför bör vi inte tala om feminin och maskulin kultur inom akademin

I stället för att som Academic Rights Watch gör tala om feminin och maskulin kultur inom akademisk verksamhet bör vi använda begreppen samförstånds- och konkurrenskultur, där båda kulturerna behövs, vilket innebär att det både råder hög acceptans för vad man kan avhandla i ett akademiskt samtal och samtidigt en tydlig gränsdragning gentemot vad som inte kan accepteras som god forskning.

Fortsätt läsa