Halmstadsprofessor underkände betalande studenter: nu plockas han bort från kurserna – äventyrade högskolans ”affärsmodell”

När professor Klaus Solberg Söilen fann att halva klassen uppvisade ”insufficient knowledge” föll det inte i god jord hos ledningen. Varje internationell student genererar ca 150 tkr i årliga intäkter. Efter studentklagomål har Högskolan i Halmstad med akademichefen Catherine Legrand som pådrivande inlett utredning efter utredning av Söilens undervisning, där intrycket är att syftet är att få bort honom som lärare på högskolans internationella kurser.

Fortsätt läsa

Cancellerades efter samarbete med tidigare sexanklagad toppforskare: nu får hon Heterodox Academy-priset för akademiskt kurage

Den svenska astronomen Beatriz Villarroels samarbete med den tidigare sextrakasserianklagade exoplanetpionjären Geoff Marcy ledde till att hon cancellerades från konferenser och inte fick söka tjänster. Detta trots att Marcy aldrig fällts för något brott eller annan oegentlighet. För att hon inte lät sig kuvas belönades Villarroel i dagarna med prestigefulla Courage Award av den amerikanska organisationen Heterodox Academy.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Stern: centralstyrning och planering skadar framtidens vetenskapliga kommunikation

Svaret på de höga kostnaderna för vetenskapliga publicering är inte centralisering och “färdplaner” som experter, EU eller andra maktspelare på central nivå tycks se framför sig, utan ett polycentriskt system med många aktörer som självständigt arbetar med sanningssökande som ideal. Det skriver sociologiprofessor Lotta Stern, som representerar Academic Rights Watch vid Stockholms universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Kristina Sundquist: är det politik eller etik som styr forskningen?

Vår forskning om kopplingen mellan invandring och kriminalitet stoppades i två år av Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP). Detta trots att etiktillstånd fanns och en expert i etik granskade allt vårt arbete. Det skriver Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, som här beskriver det händelseförlopp som ledde till i att förundersökningen mot henne till slut lades ner.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ulrika Persson-Fischier: mysteriet med de maskerade dokumenten – om Uppsala universitets användning av sekretess

Sekretess är tänkt att skydda känsliga personuppgifter om exempelvis enskildas hälsa från offentlighet. Men på Uppsala universitet verkar sekretessen också användas för att dölja en känd professors övertramp och missförhållanden vid lärosätet. Det skriver Ulrika Persson-Fischier, Dr Philos i antropologi vid Oslo universitet och adjunkt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: därför måste vi göra upp med wokeismen inom forskningen

Marianne Stidsens sommarkrönika i år är baserad på hennes kommande bok ”Med lov skal land nedbrydes – Samtykkeloven og dens kollektive justitsmord”, som kommer ut på Hovedlands förlag under hösten. Boken är en genomgång av 10 konkreta fall där män och pojkar har dömts enligt den nya samtyckesbaserade våldtäktslagstiftningen, som infördes i Danmark 2021. Stidsen anser att detta i samtliga fall har skett på en mycket problematisk grund, som har utformats av den nya wokeistiska universitetsforskningen.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Erik J Olsson: nej, Åsa Wikforss, akademisk frihet är ingen höger-vänster-fråga

Åsa Wikforss kritiserar regeringens beslut att låta Universitetskanslerämbetet utreda cancelkultur vid våra lärosäten. Dels saknas evidens för utbredd cancelkultur, dels kan utredningen användas av högerregeringen för att inskränka den akademiska friheten, menar hon. Men debatten om akademisk frihet gynnas inte av förenklingar och misstänkliggöranden utan behöver kunna föras på ett sätt som gör frågans komplexitet rättvisa, skriver Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi i Lund och ordförande i Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: när jämställdhetsarbetet går ut över jämställdheten

Om kvinnor får förfrågningar att sitta i betygsnämnd, vara opponent och så vidare för att de är kvinnor, och om uppdragen tar tid från forskning och andra mer meriterande arbetsuppgifter, då är detta ett exempel på hur jämställdhetsarbetet sätter krokben för sig självt, skriver Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Beatriz Villarroel: cancelkultur och trakasserier inom astronomin – fallet Geoff Marcy

Att döma någon till livstids cancellering utan chans till gottgörande baserat på händelser som aldrig prövats i domstol är både inhumant och grymt. Det skriver Beatriz Villarroel, astronom och postdoc vid NORDITA, angående toppforskaren Geoff Marcy, som tidigare anklagats för sextrakasserier. Efter att ha publicerat med Marcy har Villarroel nu själv blivit cancellerad från flera konferenser enligt principen om “guilt by association”. Vi publicerar här hennes ställningstagande i engelsk original.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Per Bauhn: etikprövning av svensk forskning kan stoppa politiskt obekväma fakta

Forskning som inkluderar variabler som etnicitet, religion, kriminalitet, politisk extremism, kvinnosyn och så vidare kan stoppas enbart med hänvisning till att fastställandet av empiriska samband mellan sådana variabler inte uppväger risken för att vissa grupper utsätts för stigmatisering. Det skriver Per Bauhn, professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Klaus Solberg Söilen: vem har skrivit denna artikel?

Är akademisk frihet rätten att publicera vad och hur jag vill med hjälp av AI? Frågan lär komma upp igen under de kommande åren, skriver Klaus Solberg Söilen, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad.

Betyder det något vem som har skrivit den, om det är jag eller en maskin? Ja, antagligen, speciellt om det är jag som står som författare. OK, hur mycket ska jag ha skrivit för att den kan räknas som min artikel? Det mesta?

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: svenskt självskadebeteende när finansieringssystemet motverkar hög kvalitet i utbildningen

Svenska universitet bör erbjuda ungdomar möjligheten att förvärva den specialiserade och djupa kunskap som landet behöver, men finansieringssystemet leder åt motsatt håll, skriver Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, i en krönika exklusivt för Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa