Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Bör akademin satsa på yngre män och äldre kvinnor?

Kan det vara så att män och kvinnor utvecklas i olika riktning: unga kvinnor är försiktigare och mer återhållsamma men blir med tiden tuffare och mer frimodiga; unga män är framåt och öppna för alla idéer, även de mest kontroversiella, men så småningom infinner sig en tendens att fastna i konventioner och intellektuell lättja?

Fortsätt läsa

Avbruten professorsrekrytering i Uppsala: fakultetsanställda kan ha manipulerat rektor

ARW tar här upp en avbruten professorsrekrytering i historia vid Uppsala universitet, efter att ärendet nyligen uppmärksammats av Ivar Arpi. Vi lägger till ytterliga några pusselbitar, som ger en tänkbar förklaring till att motiveringen ändrades från att handla om ett ”närmast enkönat” sökfält till att fokusera på justeringar av kravprofilen i syfte att starkare betona vikten av ”bidrag till det internationella vetenskapssamhället”.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Göran Adamson: Är all denna “diskriminering” och “kränkthet” i själva verket ett kolossalt bedrägeri?

Alla egenskaper som nyss kännetecknade de välutbildade och priviligierade – förmågan att ge och ta provokationer, ärlighet som ger förtroende, frigjord och glad sexualitet, att muntert tänka själv istället för att nervöst hålla överheten i hand, och inte minst ett brinnande intresse för politik – tycks nu höra hemma bland vanligt folk, konstaterar sociologen Göran Adamson i veckans sommarkrönika.

Fortsätt läsa

ARW avslöjar: ledamöter i etiknämnd ville stoppa statistik om invandring och brott – ”förväntade samhällsnyttan negativ”

Ett principiellt intressant fall aktualiserar risken att etiknämnder används för att utesluta politiskt oönskad forskning som ”oetisk”. En rad ledamöter i Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm reserverade sig mot beslutet att godkänna ett projekt om invandrares överrepresentation i kriminalstatistiken, med argumentet att studien troligen ”blir använd som stöd för diskriminering som strider mot de mänskliga rättigheterna”. Studien resulterade i en mycket uppmärksammad artikel i den internationella tidskriften Society.

Fortsätt läsa

ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

I en aktuell anmälan riktar flera studenter på sexologimastern i Malmö anklagelser mot lärare på kursen. Fallet är det första som ARW dokumenterat där flera anmälare tillhör en organisation som kan sägas representera ett särintresse inom utbildningsområdet. Av anmälan framgår att de dessutom har konkreta förslag på kursändringar, i linje med den egen organisationens idéprogram, och nya föreläsare, som samtliga tillhör sammanslutningar som ligger ideologiskt nära deras egen.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: därför bör vi inte tala om feminin och maskulin kultur inom akademin

I stället för att som Academic Rights Watch gör tala om feminin och maskulin kultur inom akademisk verksamhet bör vi använda begreppen samförstånds- och konkurrenskultur, där båda kulturerna behövs, vilket innebär att det både råder hög acceptans för vad man kan avhandla i ett akademiskt samtal och samtidigt en tydlig gränsdragning gentemot vad som inte kan accepteras som god forskning.

Fortsätt läsa

Ny lag om akademisk frihet: därför stöder ARW regeringens förslag – trots hänvisning till ”värdegrund”

Med anledning av diskussioner på sociala medier tar ARW här ställning till en aktuell promemoria där regeringen föreslår en ny lag om akademisk frihet. Enligt promemorian ska den akademiska friheten utövas ”utifrån den värdegrund som gäller”, vilket setts som ett försök att smuggla in politisk styrning bakvägen. Vi finner dock att det inte finns tillräckligt stöd för denna tolkning i den faktiska texten, utan att det som avses rimligen är att akademisk frihet, med rätta, är en frihet under ansvar.

Fortsätt läsa

NYHET Avskedad forskare stämmer förre LU-rektorn för förtal: backas upp av internationell människorättsorganisation? [uppdaterad 2021-04-06]

Den kvinnliga forskare som förra året avskedades för påstått forskningsfusk, trots att hon friats i Arbetsdomstolen, meddelar nu ARW att hon stämmer dåvarande LU-rektor Torbjörn von Schantz för förtal. Den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders utreder för närvarande möjligheten att hjälpa henne. Torbjörn von Schantz agerande i ärendet föranledde i veckan dessutom en erinran från Justitieombudsmannen (JO) om vikten av saklighet och opartiskhet.

Fortsätt läsa

”Kritiken mot oss baseras på felaktiga antaganden” – ARW svarar Björn Lundberg

Lundahistorikern Björn Lundberg gick i veckan till frontalangrepp mot Academic Rights Watch på sin blogg. Detta efter ett inlägg där ARW förslog en rad konkreta olika åtgärder för att komma tillrätta med identitetspolitik vid högskolorna. ARW försvarar inte akademisk frihet, utan är själva ”den akademiska frihetens fiender”, påstår Lundberg. Då ARW:s policy och strategi bygger på distinktioner och nyanser som lätt försvinner i polariserade debatter på sociala medier välkomnar vi detta tillfälle att i lugn och ro reda ut de missförstånd som Lundbergs kritik illustrerar.

Fortsätt läsa