ARW:s dokumentation avslöjar ledningens osanning: ideologiska skäl bakom avvisandet av Malcolm Kyeyune som klimatmentor vid Seed Box

När forskaren Johan Gärdebo ville ha debattören Malcolm Kyeyune som mentor på klimatinstitutet Seed Box i Linköping fick han avslag hos ledningen. I en replik till Gärdebos debattinlägg i Aftonbladet menar programchefen Victoria Wibeck att det inte alls hade med ideologi att göra utan att en ”samlad bedömning” gjordes. ARW har emellertid begärt ut e-post från Wibeck som visar motsatsen.

Fortsätt läsa

Sexologistudenternas kampanj mot ARW: krävde få namn raderade efter avslöjande om RFSU-koppling – röjer ”etniska och religiösa identiteter”

ARW har i en rad inlägg följt den så kallade sexologiaffären vid Malmö universitet, där en grupp studenter bl.a. anmält lärare för trakasserier. ARW kunde belägga att flera av de agerande studenterna har uppdrag eller anställning inom RFSU, som kan ses som en påtryckargrupp i sammanhanget. Vi avslöjar i detta inlägg hur studenterna sedan sommaren 2021 drivit en kampanj mot ARW för att få sina namn och därmed kopplingen till RFSU raderade ur inläggen.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch texter lästa 1 miljon gånger: allt relevantare för kvinnliga akademiker

Sedan januari 2015 har ARW analyser och krönikor lästs 1 000 000 gånger. En allt större andel kvinnor upplever att ARW är relevanta för dem, och under 2021 lästes vår sajt av 46 procent kvinnor och 54 procent män. I övrigt dominerades året av att en ny lag stiftades enligt vilken den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolornas verksamhet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: katastrofalt ojämn könsfördelning inom genusvetenskapen – sägs bero på ”kompetensbaserad rekrytering”

Det faktum att mer än 80% av dem som är verksamma inom genusvetenskapen är kvinnor förklaras med ”kompetensbaserad rekrytering”. Men när det finns fler män än kvinnor inom ett område anses det bero på ”patriarkala strukturer”. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i veckans krönika, som tar upp den totala oförmågan hos genusvetare att tillämpa ”jämställdhetsintegrering” på det egna ämnet.

Fortsätt läsa

ARW publicerar sexologilärarnas JO-anmälan: ”språkpolisiär verksamhet” vid Malmö universitet

Universitetsledningens agerande kan ses som ett ”godkännande av att enskilda studenter, genom språkpolisiär verksamhet med grund i en strikt normkritisk begreppsapparat, kan destruera undervisning för majoriteten av studenterna”. Det skriver två av de utpekade sexologilärarna i en aktuell anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: att ändra kompetenskraven efter vad kvinnor är bra på fel väg att gå för ökad jämställdhet

Man kan i syfte att få in fler kvinnor anpassa kraven efter vad (man tror att) kvinnor är bra på. Men väljer vi att hantera frågan på detta sätt finns risk att det som är högskolans huvudsakliga uppgift, att producera högkvalitativ forskning och utbildning, hamnar på undantag. Lotta Knutsson Bråkenhielm fortsätter här sin analys av jämställdhet och kompetens. Första delen publicerades här.

Fortsätt läsa

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 2: konsultutredning av professorernas ”kränkningar” bröt själv mot grundlagen

Academic Rights Watch kommentarer ytterligare en anmälan riktad mot två framstående lundaprofessorer i astronomi. Anmälan, som reser allvarliga frågor om utredarnas egen roll i dess uppkomst, tas av utredarna, i strid med grundlagen, som intäkt för att begränsa yttrandefriheten i vetenskapliga angelägenheter. En felaktig artikel i Nature som av den tidigare anmälaren sprids på Twitter leder sedan till ett drev mot professorerna på sociala medier.

Fortsätt läsa

Trots rättsligt krav: offentlig publikationsstatistik inte könsuppdelad – ”inte möjligt i dagsläget”

Rättsliga krav till trots visar sig den officiella publikationsstatistiken från UKÄ inte vara könsuppdelad. ARW kontaktade därför granskningsmyndigheten för att få en förklaring. En rad empiriska studier indikerar att kvinnliga forskare är mindre produktiva än manliga på gruppnivå, vilket problematiserar regeringens krav på större andel kvinnliga professorer.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: forskningstid efter kvantitativa meriter ”gynnar män” enligt Umeå-rapport – nu ska annat system minska ”snedfördelning”

En rapport från Umeå universitet har kommit fram till att forskningstid baserad på antal publikationer och citeringar ”missgynnar kvinnliga anställda”. För att minska ”snedfördelningen” föreslås därför mer kvalitativa bedömningar. ARW:s krönikör Lotta Knutsson Bråkenhielm menar dock att man kanske istället borde se till att underrepresenterat kön tillgodogör sig tillräcklig kompetens, t.ex. genom att publicera sig.

Fortsätt läsa

Ny Youtube-intervju om hoten mot meritokratin: ”Universitetet inte rätt plats för kvotering och social ingenjörskonst”

För hela samhällsutvecklingen och demokratiutvecklingen är det viktigt att välja dem som är allra bäst för utbildning och tjänstetillsättning. Det är mycket som står på spel. Det säger ARW:s Magnus Zetterholm i en intervju om den tilltagande kritiken av det meritokratiska systemet. Deltar gör även ARW:s studentrepresentant Axel Ekström. Intervjun är den andra i den nystartade Youtube-serien In-Depth Conversations modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Fortsätt läsa

MAU-utredare avvisar RFSU-aktivisternas anmälan: inte universitetets sak att döma lärare

Den anmälan om diskriminering vid sexologimastern i Malmö som inkom tidigare i år har nu utretts internt på universitetet. Juristen konstaterar att det inte är universitetets sak att ”likt en domstol” avgöra huruvida diskriminering förekommit. ARW finner att utredningen är kompetent utförd, man att de olika förebyggande åtgärder som föreslås är omotiverade och i vissa fall skadliga. Som ARW tidigare avslöjat består de anmälande ”studenterna” väsentligen av anställda vid organisationen RFSU.

Fortsätt läsa

Astronomiaffären som skakar svensk naturvetenskap Del 1: ”faktabaserad utredning” blev utomrättslig skenrättegång

Academic Rights Watch läser och förfäras av en utredning av förmodade kränkningar vid Institutionen för astronomi och teoretisk fysik i Lund, där två framstående professorer av en medarbetare anklagas för än det ena, än det andra, och där en undermålig utredning leder till att deras rykte förstörs för all framtid efter en artikel i tidskriften Nature. Inlägget är det första i en ARW-serie om affären.

Fortsätt läsa

Ny Youtube-serie om akademisk frihet: ”Feminin kultur leder till ökad känslighet inom akademin”

Vi ser en ökad känslighet inom akademin mot idéer som anses farliga eller svåra att hantera. Samtidigt sker det en ökning av andelen kvinnor inom högskolan. Det säger ARW:s Erik J Olsson i en ny intervju på Youtube. Som motreaktion föreslår han bl.a. att lärosätena antar Chicago-deklarationen om yttrandefrihet på campus. Intervjun är den första i den nystartade serien In-Depth Conversations om akademisk frihet modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Fortsätt läsa