Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund slår fast: bryta mot akademisk sedvänja inte kränkande

Det var inte kränkande särbehandling när studierektorn ingrep i Johan Grants undervisning på  psykologprogrammet efter klagomål från några studenter. Det är resultaten av dekanens utredning, som inte signalerar vare sig engagemang eller insikt i de djupare frågor om akademiska lärares ställning som ärendet reser. Istället uppvisar ledningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet tecken på funktionell dumhet och boxtänkande.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: sexuella trakasserier inom akademin – hur stort är problemet?

Man kan tänka sig andra orsaker att så få anmäler än rädsla för repressalier och maktstrukturer. Särskilt om man med sexuella trakasserier menar allt från närgångna blickar till ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar som inte upplevs som så allvarliga. Det skriver teologie doktor Lotta Knutsson Bråkenhielm, ARW:s särskilda krönikör i jämställdhetsfrågor.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: den nordiska debatten om yttrandefrihet och humanioras roll

Uppfattningen att yttrandefriheten aldrig får relativiseras är särskilt omhuldad i ett nordiskt land som Danmark. Det menar Marianne Stidsen som i denna krönika exklusivt för ARW tar upp vårens uppslitande debatt kring Det Danske Akademi, där hon själv pressades av andra akademiledamöter på grund av sitt kritiska deltagande i debatten om MeToo och identitetspolitiska vågen, och som slutade med att fyra ledamöter meddelade sin avgång. Men samtliga ledarskribenter på de större tidningarna skyndade till yttrandefrihetens försvar, och även humanister har, menar Stidsen, lämnat konstuktiva bidrag till debatten om det fria ordet. Stidsen är vid sidan av arbetet i Akademin lektor vid institutet för nordiska studier och språkvetenskap vid Köpenhamns universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn: genusdoktrinens kafkafälla

En minoritet av motiverade aktivister kräver att alla ska underkasta sig deras preferenser. Att ifrågasätta eller nyansera är inte välkommet, utan allt ska dekonstrueras förutom den egna sanningen om hur samhället fungerar. Du kan bara ta dig ur fällan genom att hålla med, men då har du samtidigt trätt in i deras värld. Det skriver Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, aktuella med boken Genusdoktrinen.

Fortsätt läsa

JK-beslut: LU-rektors anklagelser om forskningsfusk i Sydsvenskan skyddas inte av meddelarfriheten

Den unga kvinnliga forskare som nyligen polisanmält Lunds universitets rektor för förtal har vunnit en etappseger hos Justitiekanslern. Rektors påståenden att hon forskningsfuskat efter att hon friats från denna anklagelse i Arbetsdomstolen publicerades visserligen i ett grundlagsskyddat medium, men skyddas ändå inte av meddelarfriheten. Anledningen är att rektor inte uttalat sig som privatperson, utan på universitetets vägnar. Kvinnans anmälan ska därför hanteras av Åklagarmyndigheten.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Per Bauhn: akademikers skyldighet att sätta sanningssökande före politisk korrekthet

”Som akademiker har vi en skyldighet mot oss själva och det uppdrag vi förvaltar att sätta rationalitet före solidaritet, sanningssökande före politisk korrekthet, och integritet före flockmentalitet. Det är endast så vi kan tjäna samhällsnyttan”, skriver Per Bauhn, professor i praktiskt filosofi vid Linnéuniversitetet, i veckans sommarkrönika.

Fortsätt läsa

Oroande rapport från UKÄ: regeringen pressade KI att bryta mot grundlagen

Enligt det så kallade jämställdhetsmål som regeringen ställt upp för Karolinska institutet skulle andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer i perioden 2017-2019 uppgå till 60 procent. Det framgår av en aktuell rapport från Universitetskanslerämbetet. Enligt den analys som Academic Rights Watch här presenterar har regeringens mål i praktiken inneburit att KI ålagts att på bred front åsidosätta grundlagens krav på meritokratisk anställning.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: jämställdhetsintegrering, maktanalys och akademisk frihet

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, inleder vår nya serie sommarkrönikor exklusivt skrivna för Academic Rights Watch av betydande intellektuella. I krönikan riktar Enkvist skarp kritik mot genusvetenskaplig aktivism: ”Trots att bevis framlagts på att det inte föreligger någon diskriminering, håller regeringen och genusvetare fast vid tidigare påståenden, vilket betyder att grupper som är likgiltiga inför forskningsresultat har inflytande över svenska universitet”, skriver hon.

Fortsätt läsa

När inkludering blir fel: Uppsala anordnade inspirationsdag i datavetenskap för ”ickebinära”

Viljan att vara politiskt korrekt och inkluderande tar sig ibland besynnerliga uttryck. Som när en kvinnlig sökande till programmet i datavetenskap i Uppsala fick en inbjudan till en särskild inspirationsdag för ”kvinnor och ickebinära” (sic!). Och nu blir det ännu intressantare: syftet är att deltagarna ska få träffa ”andra tjejer” (vad säger ickebinära om det?). Men kvinnans pappa är inte road och i ett mejl till ARW skriver han att det i grunden handlar om ”de låga förväntningarnas rasism”.

Fortsätt läsa

Uppsalas likavillkorsspecialist positivt särbehandlad: var ok att säga ”hora” i radio enligt utredning

När lektor Inga-Lill Aronsson på en kurs om arkivsökning uttalade ordet ”neger” kom en utredning fram till att hennes ordval var ”beklagligt och omotiverat”. Men när universitetets likavillkorsspecialist Hooshang Bazrafshan uttalade det likaledes pejorativa ordet ”hora” i radio var det inte beklagligt och omotiverat. Det framkommer av universitetets utredning med anledning av en anmälan från Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa