Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: kvinnlig dominans ignoreras i Jämställdhetsmyndighetens nya rapport om utbildningsval och kön

Enligt Jämställdhetsmyndigheten är det främst kvinnorna som väljer ”fel” yrke, inte männen. Den stora kvinnliga dominansen inom exempelvis vård och omsorg ignoreras, utan det är bara manlig majoritet som anses vara ett problem. Det skriver ARW:s jämställdhetskrönikör med anledning av en rapport som oavsiktligt blottlägger det egentliga målet för regeringens ”jämställdhetsarbete”.

Fortsätt läsa

ARW AVSLÖJAR: KTH-skolchef misstänks ha kallat sig själv som professor – ville bli rektor i Skövde

Academic Rights Watch granskar här efter anonymt tips den märkliga affären kring kallelsen av KTH-skolchefen Muriel Beser Hugosson som professor vid samma lärosäte. Trots att hon inte forskat sedan 2019 ansågs det inte nödvändigt att inhämta sakkunnigutlåtande. En månad senare, nu som professor, valdes hon sedan ut som huvudkandidat för rektorsposten vid Högskolan i Skövde, ett uppdrag hon ser ut att få. ARW avser anmäla fallet till polisens särskilda korruptionsenhet för rättslig prövning.

Fortsätt läsa

Forskare i klimatpolitik får pris av Academic Rights Watch: avslöjade ideologisk styrning vid miljöprogrammet Seed Box

Forskaren Johan Gärdebo försökte under lång tid få till stånd en intern principdebatt efter att hans förslag på extern mentor inte ansågs vara en bra match ”utifrån postkoloniala och intersektionella perspektiv”. Ledningens ointresse gjorde att han till slut skrev en mycket uppmärksammad artikel i Aftonbladet. För sina insatser får Gärdebo nu Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Lärdomar av aktuell JO-kritik av SLU: när högskoleledningen vill begränsa din yttrandefrihet – så skyddar du dig som student

Efter att veterinärstudenten Felicia Hogrell skrivit en kritisk debattartiklel om grisslakt anordnades en extra föreläsning där hon och kursarna fick höra att det var olämpligt att skriva artiklar i tidningar. Hon blev även uppkallad till vicerektorn. Justitieombudsmannen slår i ett aktuellt beslut slår fast att SLU:s agerande var ”allvarligt” och förtjänar kritik. I detta inlägg drar ARW:s Magnus Zetterholm några lärdomar av beslutet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: inte bara aktivister bakom högskolans politiska agendor – även vanliga akademiker bidrar

Att skylla högskolans olika politiska agendor enbart på Aktivisterna är en förenkling som riskerar leda fel. Även De Tysta, Medlöparna och De rättrogna bidrar till att genusteoretiskt och identitetspolitiskt tankegods når acceptans och blir policygrundande, menar Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör Lotta Knutsson Bråkenhielm. Fortsätt läsa

Okänd utredning riktar skarp kritik mot astronomin i Lund: hemförlovning av utpekad professor på obestämd tid var kränkande särbehandling

Beslutet att under lång tid och utan bortre tidsbegränsning hemförlova astronomiprofessorn Sofia Feltzing, som tidigare utpekats som delansvarig för arbetsmiljöproblemen på institutionen, utgjorde kränkande särbehandling. Det är resultatet av en hittills okänd utredning som Academic Rights Watch begärt ut.

Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Diskrimineringsombudsmannen: rättsligt krav att använda ”hen” om ”ickebinär” strider mot grundlagsstadgad åsiktsfrihet

Efter ett beslut av Diskrimineringsombudsmannen (DO)i år är det ett rättsligt tvingande krav att använda pronomenet ”hen” om s.k. ickebinära personer. Om en lärare vägrar anses det utgöra ”diskriminering”. I Kanada har Jordan B Peterson varnat för en likande utveckling där användning av pronomina som signalerar en viss politisk uppfattning blir ”compelled speech”. I ett försök att återta åsikts- och yttrandefriheten i Sverige i denna fråga har ARW i dagarna anmält DO till Justitieombudsmannen. Fullständig anmälan inklusive bilagor kan laddas ner här. En sammanfattning följer.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: manlig vithetsnorm inom delar av juridiken – ett problem?

Den som med emfas drivit anti-vithets-och-manlighetsnormen inom affärsjuridiken är nytillträdd högsta chef för SULF. Men är det i så fall också ett problem att vita medelklasskvinnor i allt större utsträckning dömer svarta underklassmän? Och hur är det med den faktiska vetenskapliga evidensen för att mångfald leder till bättre resultat?

Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Överklagandenämnden för etikprövning: omständigheter kastar skugga över åtalsanmälan av lundaforskare

Academic Rights Watch publicerar i detta inlägg sin anmälan till Justitieombudsmannen (JO) av Överklagandenämnden för etikprövning. Anmälan gäller en rad omständigheter som ger intryck av bristande saklighet och opartiskhet i fallet med lundaforskaren Kristina Sundquist, som nämnden åtalsanmält efter en uppmärksammad artikel om utlandsföddas överrepresentation i våldtäktsstatistiken.

Fortsätt läsa

ARW:s dokumentation avslöjar ledningens osanning: ideologiska skäl bakom avvisandet av Malcolm Kyeyune som klimatmentor vid Seed Box

När forskaren Johan Gärdebo ville ha debattören Malcolm Kyeyune som mentor på klimatinstitutet Seed Box i Linköping fick han avslag hos ledningen. I en replik till Gärdebos debattinlägg i Aftonbladet menar programchefen Victoria Wibeck att det inte alls hade med ideologi att göra utan att en ”samlad bedömning” gjordes. ARW har emellertid begärt ut e-post från Wibeck som visar motsatsen.

Fortsätt läsa

Sexologistudenternas kampanj mot ARW: krävde få namn raderade efter avslöjande om RFSU-koppling – röjer ”etniska och religiösa identiteter”

ARW har i en rad inlägg följt den så kallade sexologiaffären vid Malmö universitet, där en grupp studenter bl.a. anmält lärare för trakasserier. ARW kunde belägga att flera av de agerande studenterna har uppdrag eller anställning inom RFSU, som kan ses som en påtryckargrupp i sammanhanget. Vi avslöjar i detta inlägg hur studenterna sedan sommaren 2021 drivit en kampanj mot ARW för att få sina namn och därmed kopplingen till RFSU raderade ur inläggen.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch texter lästa 1 miljon gånger: allt relevantare för kvinnliga akademiker

Sedan januari 2015 har ARW analyser och krönikor lästs 1 000 000 gånger. En allt större andel kvinnor upplever att ARW är relevanta för dem, och under 2021 lästes vår sajt av 46 procent kvinnor och 54 procent män. I övrigt dominerades året av att en ny lag stiftades enligt vilken den akademiska friheten ska främjas och värnas i högskolornas verksamhet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: katastrofalt ojämn könsfördelning inom genusvetenskapen – sägs bero på ”kompetensbaserad rekrytering”

Det faktum att mer än 80% av dem som är verksamma inom genusvetenskapen är kvinnor förklaras med ”kompetensbaserad rekrytering”. Men när det finns fler män än kvinnor inom ett område anses det bero på ”patriarkala strukturer”. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i veckans krönika, som tar upp den totala oförmågan hos genusvetare att tillämpa ”jämställdhetsintegrering” på det egna ämnet.

Fortsätt läsa

ARW publicerar sexologilärarnas JO-anmälan: ”språkpolisiär verksamhet” vid Malmö universitet

Universitetsledningens agerande kan ses som ett ”godkännande av att enskilda studenter, genom språkpolisiär verksamhet med grund i en strikt normkritisk begreppsapparat, kan destruera undervisning för majoriteten av studenterna”. Det skriver två av de utpekade sexologilärarna i en aktuell anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: att ändra kompetenskraven efter vad kvinnor är bra på fel väg att gå för ökad jämställdhet

Man kan i syfte att få in fler kvinnor anpassa kraven efter vad (man tror att) kvinnor är bra på. Men väljer vi att hantera frågan på detta sätt finns risk att det som är högskolans huvudsakliga uppgift, att producera högkvalitativ forskning och utbildning, hamnar på undantag. Lotta Knutsson Bråkenhielm fortsätter här sin analys av jämställdhet och kompetens. Första delen publicerades här.

Fortsätt läsa