Om Academic Rights Watch

Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundläggande rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet. Vi vill även ta upp studenters och doktoranders situation ur detta perspektiv.

Samtidigt vill vi framhålla goda exempel och aktörer som gjort en insats för den akademiska friheten samt inte minst informera om vad denna frihet betyder och vilka relevanta internationella överenskommelser som Sverige undertecknat samt vilken lagstiftning som finns på området. Genom vår kritiska granskning vill vi hjälpa högskolorna att bättre uppfylla grundläggande akademiska principer och ideal. Vi vill även ge allmänna råd om vad man kan göra om man fått sina akademiska rättigheter kränkta.

Bakgrunden är att den akademiska friheten är central för demokratin. Historien har visat att länder utan akademisk frihet tenderar att stagnera. Utan friheten att kritisera kan vi inte längre vara säkra på att forskningsresultat håller hög kvalitet. Samhällets beslutsfattare riskerar därmed att få ett sämre faktaunderlag att utgå ifrån. En annan anledning är att universiteten utbildar framtidens beslutsfattare. Om universiteten är trångsynta och intoleranta sprider sig denna anda i samhället i stort.

Samtidigt upplever nu många akademiker att deras frihet faktiskt är hotad. Om realiteten bakom denna oro vittnar allt fler ”affärer” och undersökningar som alla pekar i samma riktning: mot ökad åsiktskontroll vid våra högskolor. Förklaringen är komplicerad men den viktigaste är att högskolorna, i likhet med andra statliga myndigheter, alltmer toppstyrs som om de vore privata företag enligt New Public Management där kritiskt tänkande, demokrati och akademisk professionalism inte längre passar in.

Vi är en oberoende och obunden kraft, såväl politiskt som religiöst, och vi förbehåller oss rätten att kritisera alla som inte respekterar akademins värdegrund, vare sig det rör sig om enskilda personer, universitet, fackliga organisationer, regeringen, domstolar eller andra myndigheter.

Styrelse

Ordförande

Erik J. Olsson <erik_j.olsson@academicrightswatch.se>

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar

Guy Madison <guy.madison@academicrightswatch.se>

Karin Hedner Zetterholm  <karin.zetterholm@academicrightswatch.se>

Jens Stilhoff Sörensen <jens.sorensen@academicrightswatch.se>

Magnus Zetterholm <magnus.zetterholm@academicrightswatch.se>


Stadgar

Stiftelseurkund

Organisationsnummer: 802479-0035

Swish: 1230820035

Bankgiro: 5072-3568

Comments are closed.