Hotet mot högskolan: allt om New Public Management – på 55 minuter

Academic Rights Watch stärker nu sin närvaro på sociala medier med en egen Youtube-kanal. Först ut är ARW:s ordförande Erik J Olsson som i en serie videoklipp förklarar fenomenet New Public Management, hur ideologin infördes i Sverige och varför den hotar den svenska högskolan. I detta inlägg sammanfattar vi också ARW:s aktiviteter under 2016.

Videoklippen med Erik J Olsson med titeln ”New Public Management – vart leder den nyliberala reformen av högskolan?” är uppdelade i fem delar:

 1. Introduktion
 2. New Public Management – en begreppsbestämning
 3. Hur Sverige införde NPM – mot alla odds
 4. Granskningsmyndigheternas roll och det grundläggande tankefelet bakom NPM
 5. Att motverka NPM

Du hittar videosnuttarna här och den text som ligger till grund för dem här.

Nedan följer lite information i punktform om Academic Rights Watch verksamhet under 2016.

Vår nisch

Den enda organisationen i Sverige som bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att ta upp konkreta överträdelser och fullständigt dokumentera dessa. Vi är offensiva och oberoende.

Offensiva: vi publicerar namn på de agerande cheferna samt markerar namnen med s.k. taggning för maximal synlighet på nätet.

Oberoende: vi är oberoende från olika politiska och andra särintressen och kan sägas representera allmänintresset utgående från internationella överenskommelser såsom Unescos rekommendationer för högre utbildning.

Våra huvudsakliga aktiviteter

 • Inlägg på webbplatsen: 24
 • Debattartiklar i dagspressen: ca 15
 • Intervjuer i dagspressen/radio: ca 10
 • Föredrag om akademisk frihet, NPM etc.
 • Anmälningar av överträdelser till polis och tillsynsmyndigheter: 10

Vårt inflytande

Mätbara indikationer för webbplatsen (Google Analytics, jan – december, 2016):

 • 28 000 unika användare
 • 50 000 sessioner
 • 95 000 sidvisningar
 • I genomsnitt ca 70 Facebook-delningar per inlägg (stor variation, som mest 724)
 • Antal följare på twitter: 138

Mest lästa inlägg:

 1. ”Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill” (ca 6 000)
 2. ”Kvinnlig lundaprofessor blev av med yttrandefriheten: rektor vägrar ingripa” (ca 3 500)
 3. ”ARW JK-anmäler Uppsala universitet: kritisk professor hotas med uppsägning” (ca 2 900)

– Nyhetsbrev: går ut till 860 personer, ca 700 öppnade nyhetsbrev, ca 200 klickningar

Andra tecken på inflytande:

 • Vid Google-sökning på ”akademisk frihet” kommer vår sajt normalt som träff nr 2 (efter Nationalencyklopedin)
 • Flera tunga följare på Twitter: Lunds universitet, UKÄ m.fl.
 • Våra inlägg dyker normalt upp på förstasidan vid Google-sökning på de agerande chefernas namn. Det gäller även personer vi kritiserat vid tillsynsmyndigheterna och mindre högskolor som vi kritiserat.
 • Inbjudningar till intervjuer och föredrag, bl.a. föredrag inför Akademiska senaten i Uppsala (Olsson)
 • Krönika i Universitetsläraren om orsaken till att ”medias sökarljus nått akademin”: ”Inte minst har nätet ökat möjligheterna att belysa påstådda eller faktiska oegentligheter och missförhållanden. En sajt som Academic Rights Watch spelar en viss roll och även en Facebookgrupp som Högskoleläckan gör att saker snabbare får spridning.”
 • Arbetsrättsjurist vid Uppsala universitet angav vid ett sammanträde i Akademiska senaten att lärosätet skärpte kraven på anställningar bl.a. efter vår rapportering om felaktiga anställningar i Göteborg
 • Flera chefer som vi kritiserat/anmält har sedan fått lämna sina chefsuppdrag
 • Ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott har officiellt informerats om vår granskning av Justitieombudsmannen (JO). Konstitutionsutskottet konfronterade chefs-JO med våra uppgifter vid ett öppet möte hos KU. Delar av granskningen återfinns i en aktuell riksdagsmotion (SD) som yrkar på en parlamentarisk utredning av JO.

Övrig statistik

 • ARW:s webbplats lästes 2016 av 43% kvinnor och 57% män (enligt Googles statistik).

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦