Author Archives: Academic Rights Watch

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: cancelkultur på danska – så censureras jag av Köpenhamns universitetstidning Uniavisen

I ett aktuellt inlägg i Uniavisen riktas allvarliga anklagelser mot Marianne Stidsens bok om samtycketslagstiftningen. Men Uniavisen vägrar publicera Stidsens replik, med hänvisning till att ”texten inte lever upp till Uniavisens publicistiska principer”. I denna sommarkrönika återges repliken exklusivt för … Fortsätt läsa

Krönika av Erik J Olsson och Catharina Grönqvist: tesen om feminiseringens effekter på forskningen kvarstår – en replik till Bo Rothstein

Bo Rothstein har en poäng när han framhåller att statsvetenskapen i Göteborg kombinerat stora vetenskapliga framgångar med en numerärt jämställd professorskår. Men detta motbevisar inte tesen om feminiseringens effekter på forskningens kvalitet, skriver författarna i en replik på ett aktuellt … Fortsätt läsa

Larm från Skövde: rektors ledarskap ifrågasätts – ”allvarliga konsekvenser för den akademiska verksamheten”

Mer meriterade personer förbigås vid chefstillsättningar, ensidig rekrytering av kvinnor på högre befattningar, alla rekryteringsbeslut måste gå via rektor i strid med delegationsordningen, chefer som avgår utan att ersättas, strypta informationskanaler. Allvarliga anklagelser mot tidigare ifrågasatta rektorn Muriel Beser Hugosson … Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Halmstads rektor för bristande objektivitet: ändrade slutsatsen när extern utredning fällde chefskollegan för kränkningar

Efter att en professor anmält en akademichef för trakasserier anlitade Högskolan i Halmstad en extern firma för att utreda anklagelserna. Utredarna fann att fyra av de anmälda situationerna sammantagna utgjorde kränkande särbehandling av professorn. Då beslutade högskolans rektor att underkänna … Fortsätt läsa

ARW AVSLÖJAR: Extern utredning som fällde akademichef för kränkande särbehandling kapades av Halmstadsrektor: ärendet läggs ner utan åtgärd

Efter att en professor i Halmstad underkänt halva klassen av lukrativa internationella studenter fråntogs han undervisningen. Samtidigt blev han på akademichefens initiativ föremål för en lång rad utredningar. En extern utredning av akademichefens agerande gick på Academic Rights Watch linje … Fortsätt läsa

Uppmanade andra att anmäla Egyptson: saknade själv etikprövningstillstånd för islamofobistudie – anmäls nu av ARW

Sameh Egyptson argumenterar i sin avhandling att Islamiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. Då vissa delar av argumentationen stöds med så kallade känsliga personuppgifter uppmanade meningsmotståndaren Mattias Irving de som omnämns att anmäla Egyptson för utebliven etikprövning. Men … Fortsätt läsa