Author Archives: Academic Rights Watch

Larm från Skövde: rektors ledarskap ifrågasätts – ”allvarliga konsekvenser för den akademiska verksamheten”

Mer meriterade personer förbigås vid chefstillsättningar, ensidig rekrytering av kvinnor på högre befattningar, alla rekryteringsbeslut måste gå via rektor i strid med delegationsordningen, chefer som avgår utan att ersättas, strypta informationskanaler. Allvarliga anklagelser mot tidigare ifrågasatta rektorn Muriel Beser Hugosson … Fortsätt läsa

ARW JO-anmäler Halmstads rektor för bristande objektivitet: ändrade slutsatsen när extern utredning fällde chefskollegan för kränkningar

Efter att en professor anmält en akademichef för trakasserier anlitade Högskolan i Halmstad en extern firma för att utreda anklagelserna. Utredarna fann att fyra av de anmälda situationerna sammantagna utgjorde kränkande särbehandling av professorn. Då beslutade högskolans rektor att underkänna … Fortsätt läsa

ARW AVSLÖJAR: Extern utredning som fällde akademichef för kränkande särbehandling kapades av Halmstadsrektor: ärendet läggs ner utan åtgärd

Efter att en professor i Halmstad underkänt halva klassen av lukrativa internationella studenter fråntogs han undervisningen. Samtidigt blev han på akademichefens initiativ föremål för en lång rad utredningar. En extern utredning av akademichefens agerande gick på Academic Rights Watch linje … Fortsätt läsa

Uppmanade andra att anmäla Egyptson: saknade själv etikprövningstillstånd för islamofobistudie – anmäls nu av ARW

Sameh Egyptson argumenterar i sin avhandling att Islamiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. Då vissa delar av argumentationen stöds med så kallade känsliga personuppgifter uppmanade meningsmotståndaren Mattias Irving de som omnämns att anmäla Egyptson för utebliven etikprövning. Men … Fortsätt läsa

Efter Egyptson-fallet: ARW anmäler islamvänlig forskare för utebliven etikprövning – intervju innehöll känsliga personuppgifter

I sin uppmärksammade avhandling argumenterar Sameh Egyptson att Islamiska förbundet är en gren av Muslimska brödraskapet. En del av argumentationen bygger på så kallade känsliga personuppgifter. Då etikprövning saknades blev Egyptson åtalsanmäld. Den motsatta ståndpunkten företräds av professor Simon Sorgenfrei i en bok om … Fortsätt läsa

Nyårskrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: vem har rätt om jämställdheten – Chalmers eller Nobelpristagaren?

Enligt Chalmers är huvudförklaringen till att det finns färre kvinnliga professorer att kvinnor diskrimineras. Enligt årets Nobelpristagare Claudia Goldin är emellertid valet att skaffa familj den främsta orsaken till skillnader i lön och sysselsättning mellan män och kvinnor. Academic Rights … Fortsätt läsa

Psykologtidning lät anonyma källor utmåla professor som ”mobbare”: nu får hon rätt hos Medieombudsmannen

Enligt anonyma vittnesuppgifter publicerade i Psykologtidningen ska professorn och toppforskaren Emily Holmes genom sin kritik ha orsakat bland annat ”självmordstankar”, ”behov av att gå i terapi”, ”hjärtklappning” och ”synbortfall” hos sina doktorander. Men nu vänder sig Medieombudsmannen mot tidningens rapportering, … Fortsätt läsa