Efter ARW:s anmälan: GU-prefekt inför rätta för att ha jagat interna kritiker

Tidigare GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist ställdes i dagarna inför rätta. Anledningen är att hon efterforskat vem som läckt interna mejl till Göteborgs-Posten där hon försöker tysta ner intern kritik. Det var efter ARW:s anmälan som Justitiekanslern inledde förundersökningen som sedan ledde till åtal. Åklagaren yrkade vid rättegången att Thomsen Thörnqvist ska dömas till 60 dagsböter. Dom meddelas den 26 januari.

Rättegången mot Christina Thomsen Thörnqvist ägde rum den 11 januari i Göteborgs tingsrätt och en kort bakgrund till ärendet finns i GP:s artiklar här och här. Justitiekanslerns åklagare Peter Larsson menade i sin slutplädering att hon gjorde sig skyldig till brott mot grundlagens efterforskandeförbudet när hon i ett mejl frågade vem som läckt hennes tidigare interna mejl till Göteborgs-Posten (GP):

– Om hon har haft för avsikt, det vill säga uppsåt att ta reda på vem som informerat GP, är inte avgörande. Bara genom att ställa frågor kring hur det har skett utgör en risk för att källan kan avslöjas och det tillåter inte lagen. Thomsen Thörnqvist hade haft gott om tid på sig att fundera på hur hon skulle uttrycka sig när hon satt framför datorn. Och jag kan inte se att rätten kan tolka mejlet annat än i sin ordalydelse, sade Larsson till GP.

Larsson yrkade att Thomsen Thörnqvist ska dömas till 60 dagsböter.

Thomsen Thörnqvists advokat Kenneth Lewis ansåg att mejlet inte var genomtänkt utan ett uttryck för bestörtning och chock över att uppgifterna nått GP. Frågorna ska ha varit retoriska. Lewis yrkade istället att Thomsen Thörnqvist ska frikännas.

Thomsen Thörnqvist förnekar brott, men yttrandefrihetsexperten Nils Funcke sade inför rättegången till GP att det är ett ”solklart fall”:

– Det framstår som ganska ett solklart fall där alla faktorer är på plats för en fällande dom. Hon är myndighetsföreträdare och jag har svårt att få det till något annat än att hon uppsåtligen efterforskade källan när hon skickade mailet. Det var ju inte bara en fråga hon slängde ur sig i förbigående i en korridor. Men visst kan de komma fram nya uppgifter under rättegången som talar till hennes fördel.

Såvitt ARW kan bedöma har inga sådana uppgifter framkommit.

Det var i mars 2015 som GT/Expressen kunde rapportera att dåvarande GU-prefekten Christina Thomsen Thörnqvist, efter eget förslag till universitetsledningen, skrev under anställningsavtalet för en nyinrättad tjänst som senior professor i vetenskapsteori vid den egna institutionen. Den som fick tjänsten var dekanen Margareta Hallberg som bara några månader tidigare, i sin roll som högste chef, hade gett Christina Thomsen-Thörnqvist ett lönelyft på 3000 kronor i månaden. Hallberg hade tidigare utsett Christina Thomsen Thörnqvist till prefekt.

Artikel delades på Facebook-sidan ”Rädda språken vid Göteborgs universitet”, med rubriken ”Det här handlar om de två personer som låg bakom språkdöden vid GU”.  Under den delade artikeln återfinns kommentarer med utryck som ”Vänskapskorruption, kort och gott!”, ”Beklämmande” och ”Motbjudande”.

Christina Thomsen Thörnqvist reagerade starkt på kritiken och skickade under december månad flera mejl till prefekten på den institution där de kritiska medarbetarna arbetar, med uppmaningen att förmå dem att redigera eller ta bort inläggen då dessa skulle utgöra ”en risk för arbetsmiljön”. Mejlet läckte dock till GP och refererades i en artikel. Thomsen Thörnqvist skrev nu ytterligare ett mejl där hon frågade vem som var källan.

Det skulle hon inte ha gjort. Att efterforska vem som lämnar information till medierna är förbjudet i svensk grundlag. Detta föranledde Academic Rights Watch att anmäla saken till Justitiekanslern, som uppdrog åt åklagare att inleda en förundersökning om brott mot efterforskningsförbudet. Åklagaren beslutade sedan att åtala Christina Thomsen Thörnqvist. Dom meddelas den 26 januari, kl. 11.00.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Liknande ärenden

GU-prefekt efterforskade källa: JK inleder förundersökning efter ARW-anmälan

Anställningsskandalen vid GU: därför måste både universitetsstyrelsen och Sulf reagera

Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka forskningsmedel

Kvinnlig lundaprofessor blev av med yttrandefriheten: rektor vägrar ingripa

ARW JK-anmäler Uppsala universitet: kritisk professor hotas med uppsägning

Högskolan Dalarna kränkte professors meddelarfrihet: mörkar JK-kritik

Efterlängtat JO-beslut: Lunds universitet kränkte twittrande professors yttrandefrihet