ARW och Högskolan Väst i Almedalen: ”Får man säga vad man vill inom akademin?”

Hur står det till med yttrandefriheten inom akademin och vad får man egentligen säga? Det är temat för en paneldebatt som Högskolan Väst arrangerar under Almedalsveckan. I paneldebatten, som äger rum den 3 juli, deltar ARW:s ordförande Erik J Olsson och Högskolan Västs rektor Martin Hellström, med flera. Moderator är Ulf Dalnäs, känd från Högskoleläckan. Evenemanget livesänds på Facebook.

Akademins uppgift att utbilda och forska är central i Sverige. Samtidigt har debatten om lärosätenas roll i samhället intensifierats på senare år. Vad betyder egentligen den akademiska friheten? Var går gränsen för forskarens och lärarens frihet i relation till andra aktörer? Har forskare inom akademin ett ansvar för hur forskningen används och vilka konsekvenser den får? Kan man vara aktivist och forskare samtidigt och hur rimmar det med att vara tjänsteman i offentlig verksamhet?

Det är några av de frågor som ska debatteras under Almedalsveckan i ett seminarium anordnat av Högskolan Väst under rubriken ”Får man säga vad man vill inom akademin?”. Till de inbjudna debattörerna i panelen hör ARW:s ordförande Erik J Olsson, tillika professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Deltar gör även Martin Hellström, rektor, Högskolan Väst, Helena Lindholm, professor i globala studier, och Marie Demker, professor i statsvetenskap. Moderator är Ulf Dalnäs, Högskolan för design och konsthantverk, känd från Facebook-gruppen Högskoleläckan. Lindholm, Demker och Dalnäs är verksamma vid Göteborgs universitet.

Specifikt kommer första delen av diskussionen att handla om den akademiska friheten, där två frågor står i centrum: Vad betyder egentligen den akademiska friheten? Vilka är hoten mot akademisk frihet? Debatten övergår sedan till att handla om frihet och ansvar: var går gränsen och hur bör vi som akademi agera?

Debatten sänds live på Facebook: https://www.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Tid: 3 juli, 2019, kl. 13:00-13:45

Plats: Strandvägen, H551 (mitt emot Almedalsparken)

Kontaktpersoner: Maria Derner, Kommunikationschef, Högskolan Väst, maria.derner@hv.se

Stefan Kudryk, Kommunikatör, Högskolan Väst, stefan.kudryk@hv.se

Högskolan Väst arrangerar ytterligare tre spännande seminarier under Almedals-veckan som också livesänds på Västsvenska Arenans Facebook-sida:

2 juli: Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?

Tid: 11.45-12:30

Priserna på bostäder i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. En del menar att vi befinner oss mitt i en bostadsbubbla som riskerar att spricka i princip när som helst. Andra anser att faran är överdriven.

4 juli: Hur långt sträcker sig religionsfriheten?

Tid: 13:00-13.45

Friheten att inrätta sitt liv efter religiös övertygelse är inskriven i grundlagen. Samtidigt är friheten inte absolut. Vilket ansvar har man för den förkunnelse som sprids? Hur långt in på den politiska, civila och privata sfären bör religionen sträcka sig? Var går gränserna mellan den religiösa övertygelsen och det sekulära samhällets strukturer? Seminariet livesänds även på Västsvenska Arenans Facebooksida.

4 juli: Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder

Tid: 14:00-15.00

Media har stor – och grundlagsfäst – frihet och även stor påverkan på samhällsdebatten, inte minst genom möjligheten att välja vad som skall publiceras. Samtidigt verkar media i ett polariserat samhälle och i ett fragmentiserat medielandskap där sociala media är en stor maktfaktor. Hur ska media hantera denna situation? Var går gränserna för ’fake news’? Var går gränserna för vad man kan uttrycka? Seminariet livesänds även på Västsvenska Arenans Facebooksida.

Mer information finns här: https://www.hv.se/om-oss/evenemang-och-konferenser/almedalen-2019/

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦