UNESCO berömmer Academic Rights Watch: ”utmärkt webbsida”

UNESCO i Paris vill nu etablera kontakt med Academic Rights Watch och informera sig om verksamheten. Det framgår av ett mejl från svenske Magnus Magnusson på UNESCO till ARW:s ordförande. Magnusson är där föreståndare för en avdelning inom Sektionen för samhällsvetenskap och humaniora. Han passar i mejlet på att tipsa om en ny UNESCO-rekommendation som syftar till att klargöra vetenskapens och forskares status och som han föreslår kan inkluderas bland de dokument som utgör värdegrunden på ARW:s ”i övrigt utmärkta webbsida”.

Det var den 11 juni i år (2019) som ett intressant mejl damp ner i mejlboxen hos ARW:s ordförande, Erik J Olsson. Det kom från Magnus Magnusson, en av få svenskar som arbetar på UNESCO i Paris. Magnusson har dessutom en intressant post inom organet som föreståndare för avdelningen Partnership and Outreach inom Sektionen för samhällsvetenskap och humaniora(Social and Human Sciences Sector).

Magnusson skriver i mejlet:

Jag arbetar sedan 2017 på UNESCO´s Social and Human Science avdelning och noterade just att det på Acadmic Rights Watchs i övrigt utmärkta websida saknas referens till UNESCO senast uppdaterade 2017 ”Recommendation on the Status of Science and Scientific Researchers” som värdegrund för er verksamhet.

Han fortsätter:

Som en av få svenskar på UNESCO är jag dessutom intresserad av att upprätta kontakt med svenska myndigheter och aktörer på vetenskapsområdet och passar således på att introducera mig själva genom detta email. Det vore spännande att få mera infor[ma}tion om er verksamhet under ett samtal eller möte.

Erik J Olsson välkomnar Magnussons och UNESCO:s initiativ att ta kontakt med ARW:

– Academic Rights Watch har som inget annat organ i Sverige verkat för att synliggöra UNESCO:s policydokument vad gäller högskolan och den akademiska friheten. Det är därför med stor tillfredsställelse som vi konstaterar att vårt arbete för att stärka den akademiska friheten nu uppmärksammas inom organet, säger Olsson.

– Vi är mycket angelägna att samverka med UNESCO för att på så sätt ytterligare förbättra möjligheten att bidra till en positiv akademisk utveckling i Sverige.

Olsson vill också följa Magnussons råd att ta hänsyn till den nya rekommendationen i verksamheten:

– Vi har hittills lutat oss mot UNESCO:s enastående rekommendation för personal inom den högre utbildningen från 1997, men vi är naturligtvis öppna för att även uppmärksamma andra policydokument från organet. Vi kommer därför att inkludera rekommendationen från 2017 på webbsidan, förklarar Olsson.

Dokumentet ”Recommendation on the Status of Science and Scientific Researchers” anogs den 13 november 2017 och ersätter dokumentet ”Recommendation on the Status of Scientific Researchers” från 1974. Det centrala dokument som ARW ständigt återkommer till – ”Recommendation Concerning the Status of Higher-Education Teachning Personnel” från 1997 – fortsätter att vara i kraft.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Dyrköpt framgång för rasismforskare i Uppsala: tvingas betala 40 000 kr för avpublicerad kritik

ARW lanserar internationell sajt: ”svenska akademiker behöver omvärldens stöd”

Internationell protestvåg mot Uppsala universitet: matematikprofessor belades med reseförbud

Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan