Academic Rights Watch expanderar: nya kontaktpersoner i Halmstad, Stockholm och Uppsala

Academic Rights Watch expanderar för att på plats effektivt bevaka den akademiska friheten vid fler svenska lärosäten. Från sommaren 2019 finns vi representerade vid Stockholms universitet och professorsföreningen vid Högskolan i Halmstad har valt en särskild kontaktperson med ARW ur den egna gruppen. ARW har också fått en ny företrädare vid Uppsala universitet.

Att Academic Rights Watch (ARW) har representanter vid olika lärosäten betyder att vi finns på plats för att effektivt bevaka hur den akademiska friheten efterlevs i praktiken. Konkret innebär det att vi får insider-information om vad som händer, samt att anställda eller studenter som vill tipsa oss har någon på högskolan att vända sig till.

Sedan starten 2012 finns vi representerade vid lärosätena i Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå. Men nu finns ARW alltså även i Stockholm.

– Vi är glada över att kunna meddela att sociologiprofessorn Charlotta Stern sedan någon månad tillbaka representerar oss vid Stockholms universitet, säger ARW:s ordförande Erik J Olsson.

Även vid Högskolan i Halmstad har ARW fått in en fot. Professorsföreningen där har nämligen beslutat att ur den egna gruppen välja en kontaktperson med oss. Valet föll på professorn i företagsekonomi, Klaus Solberg Søilen, tillika ordförande för professorsföreningen 2019-2020.

– Halmstad har hittat ett kreativt sätt att etablera kontakt med ARW som kanske även andra vill ta efter. Vi ser fram emot framtida utbyte med Klaus Solberg Søilen och professorsföreningen i Halmstad, säger Olsson.

Nytt är också att latinprofessorn Gerd Haverling tillträtt som representant för ARW vid Uppsala universitet. Haverling ersätter därmed filosofiprofessorn Sharon Rider, som tidigare i år meddelande sin avgång, med hög arbetsbelastning som huvudsaklig motivering.

– ARW har enligt min mening gjort mer för att uppmärksamma och följa upp missförhållanden i högskolevärlden än någon annan instans, skriver Sharon Rider i ett mejl till ARW:s styrelse.

– Det är synd men begripligt att Sharon Rider inte längre har tid att engagera sig i vår verksamhet. Hon har varit en viktig person att ha med, och vi hoppas på utbyte även i fortsättningen. Samtidigt är vi väldigt glada över att Gerd Haverling kommer in som ny representant i Uppsala, säger Olsson.

Gerd Haverling innehar sedan 2007 den anrika lärostolen i latin vid Uppsala universitet. Innan hon blev professor fick hon en rad stipendier och forskningsbidrag, vilka ledde till forskningsvistelser i Göteborg, München, Rom och Århus, där hon en tid innehade en lektorstjänst i klassisk filologi. Haverling, som har en stor forskningsproduktion inom sitt område, var nyligen medförfattare på det uppmärksammade debattinlägget ”Falsk bild av en högskola med könsmaktsordning” (SvD, 2018), som även undertecknades av flera ARW-medlemmar, och har under flera år stått ARW nära.

Charlotta Sterns forskning handlar huvudsakligen om arbetsmarknadsfrågor, ofta med anknytning till akademisk frihet. Ett av hennes forskningsprojekt studerar eliter i Sverige, ett annat handlar om LAS-lagstiftningen, som är högst relevant i sammanhanget. Den senare forskningen utförs vid forskningsinstitutet Ratio, där hon är Vice VD. Stern är medförfattare till den uppmärksammade artikeln ”Political Diversity Will Improve Social Psychological Science” (The Behavior and Brain Sciences, 2014). Bland författarna återfinns även den amerikanske sociologiprofessorn Jonathan Haidt, som var med och startade nätverket Heterodox Academy för att främja åsiktsmångfald inom akademin. Stern är biträdande prefekt vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Klaus Solberg Søilen är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Innan han kom till akademin arbetade han tio år inom industrin, såväl i USA som i Europa. Han disputerade i Tyskland och forskade sedan en tid vid Blekinge tekniska högskola. Klaus Solberg Søilen forskar kring intelligens och omvärldsanalys. Ett av hans forskningsområden är digital marknadsföring på Facebook och andra plattformar. Han har skrivit en rad böcker och läroböcker och publicerat ett stort antal tidskriftsartiklar inom sitt forskningsområde. Han är chefredaktör för tidskriften Journal of Intelligence Studies in Business (JISIB).

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦