Sommarföreläsningar och lästips

Se tre sommarföreläsningar om kollegialitet

Henrik Björck, Elin Sundberg och ARW:s Erik J Olsson höll i juni föredrag på temat kollegialitet i Uppsala. Seminariet, som gavs i universitetshuset inför 70 åhörare, hette ”Kollegialitet – hur angår det dig?” Organisatör var Hum-Sam områdets arbetsgrupp för kollegialitet vid Uppsala universitet med Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap, som moderator. Föredragen spelades in och du hittar länkarna nedan.

Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, gav i sitt föredrag ett historiskt perspektiv på kollegialitetsdebatten och jämförde med den senaste tidens utveckling:

http://media.medfarm.uu.se/play/video/4037

Elin Sundberg, masterstudent i statsvetenskap Uppsala universitet, berättade om sina uppmärksammade och på ARW:s hemsida publicerade studier av nedmonteringen av det kollegiala styret vid en rad högskolor:

http://media.medfarm.uu.se/play/video/4038

Erik J Olsson, ARW-medgrundare och professor i teoretisk filosofi i Lund, följde upp med frågan om Sverige kan sägas leva upp till Unescos krav på kollegialt styre (en fråga som han besvarade nekande):

http://media.medfarm.uu.se/play/video/4039

Föredragen följdes av en paneldebatt, där även ARW:s Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi i Uppsala, deltog:

http://media.medfarm.uu.se/play/video/4040

 

Lästips i midsommartid

Henrik Björcks studie om kollegialitet i Sulfs skriftserie:

 http://www.sulf.se/Documents/Pdfer/Övriga%20rapporter%20o%20skrifter/SULFs%20skriftserie_Om%20kollegialitet.pdf

Ett uppmärksammat fall i England där en professor förbjudits att vid en konferens hålla en mot universitetetsledningen kritisk föreläsning:

http://www.timeshighereducation.co.uk/news/university-of-warwick-gags-critic-of-authoritarian-sector/2014022.article