Är din akademiska frihet hotad? Gör din röst hörd i stor europeisk enkätundersökning

Vågar du inte längre säga din mening av rädsla för repressalier? Har det kollegiala styret nedmonterats på din högskola? Irriterar du dig på den politiska tillsättningen av rektorer och andra chefer. Eller är du på det hela taget nöjd med hur din akademiska frihet respekteras? Oavsett vad som gäller har du nu möjlighet att göra din röst hörd genom att delta i en unik enkätstudie på europeisk nivå. Länk till studien hittar du nedan.

Studien har framtagits av den brittiske utbildningsforskaren professor Terence Karran och hans forskargrupp vid University of Lincoln (UK). Karran, som forskar om akademisk frihet, meddelar att hans grupp sammanställt en databas med namn och addresser till rektorerna vid alla universitetet inom EU. I börjar av mars i år (2015) skickades information om studien ut via databasen tillsammans med en skrivelse som förklarar syftet med forskningen.

I skrivelsen ombeds alla rektorer att informera anställda lärare och forskare vid respektive universitet om enkätens existens. Rektorerna uppmanas också uppmuntra medarbetarna att fylla i enkäten. Vi kan därför anta att samtliga svenska lärosäten informerats om studien vid det här laget.

Studien, som tar ca 20 minuter att fylla i, är den första i Europa där den akademiska frihetens status i praktiken undersöks i stor skala. I ett personligt brev till ARW:s grundare betonar Karran den akademiska frihetens centrala betydelse och studiens potentiella politiska sprängkraft. Studien kan få politiska konsekvenser i europeiska länder som nu, likt Storbritannien och Sverige, lider under New Public Management och managementstyre.

ARW uppmanar härmed alla läsare att dels själva fylla i enkäten, dels utöva påtryckning inom det egna lärosätet så att studien verkligen får önskad spridning och inte ”glöms bort” av högskoleledningen, en fara som Karran i sitt brev till oss beskriver som högst reell. Karran har skickat enkäten till akademiska fackförbund och andra intresseorganisationer i Europa, inklusive SULF i Sverige. Vi hoppas att SULF också tar sitt akademiska ansvar och går ut på bred front med information.

Du hittar en länk till enkäten här. Studien är öppen till den 31 maj 2015. Ta chansen och påverka genom att delta i denna viktiga undersökning!

Terrence Karran har tidigare publicerat två uppmärksammade och läsvärda studier kring den akademiska friheten i Europa:

Karran, T. (2007), “Academic freedom in Europe: a preliminary comparative analysis”, Higher Education Policy 20: 289-313.

Karran, T. (2009), “Academic freedom in Europe: reviewing UNESCO’s recommendation”, British Journal of Educational Studies 57: 191-215.

Sveriges får lågt betyg i båda undersökningarna, vilket för ARW:s läsare knappast kommer som överraskning. I artikeln från 2007 återfinns Sverige i slutgruppen, före Malta, Danmark, Holland och Storbrittannien. Högst betyg får Finland. Studien, som är preliminär, tar fasta på det rättsliga skyddet för akademisk frihet, akademiskt självstyre, tillsättningen av rektor samt möjligheterna till tillsvidareanställning. Artikeln från 2009 undersöker i vilken grad EU-länderna uppfyller Unescos rekommendationer för högre utbildning, som bl.a. kräver kollegialt styre och yttrandefrihet för akademiker. Även här får Sverige utstå kritik, särskilt för det kollegiala styret, som befinns vara undermåligt, men även för bristande rättsligt skydd för den akademiska frihetens övriga delar.

Båda studierna gjordes före autonomireformen 2010. Som vi kunnat rapportera tidigare fann två uppmärksammade undersökningar av statsvetare i Uppsala att reformen lett till drastisk nedmontering av kollegialiteten vid en rad lärosäten, vilket troligen konsoliderat Sveriges plats i den europeiska akademiska bottenligan. Du hittar länkar till studierna här och här.

EJO/MZ