ARW-TV: samtal med Lars Lönnroth om akademisk frihet

Academic Rights Watch inleder i sommar en serie samtal med svenska intellektuella som länge varit verksamma inom den svenska högskolan och som deltagit i den svenska kulturdebatten, bl.a. i frågor som rör utbildning och akademins framtid i Sverige.

Först ut är professor emeritus, Lars Lönnroth, som samtalar med Jens Stilhoff Sörensen, docent i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet och medlem i Academic Rights Watch.

Lars Lönnroth har under lång tid varit verksam vid universitet i flera länder. Han disputerade vid Stockholms universitet 1965 och verkade sedan som assistant och associate professor vid University of California, Berkeley 1965 till 1974. Under perioden 1974 till 1982 var Lönnroth professor i litteratur- och textvetenskap vid Aalborg Universitet och mellan 1982 till 2000 var han professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet med undantag för perioden 1991 till 1993 då han var verksam som Svenska Dagbladets kulturchef.

Lars Lönnroth är ledamot av flera lärda sällskap bl.a. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg och Gustav Adolfs Akademien.