ARW-TV med Sven-Eric Liedman: ”New Public Management stort hot mot akademisk frihet”

I vår serie med samtal med svenska intellektuella har turen kommit till Sven-Eric Liedman, som var professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet mellan 1979 och 2006 efter att ha disputerat i detta ämne 1966 efter omfattande studier i framförallt teoretisk filosofi.

Liedman har i sin forskning ägnat särskild uppmärksamhet åt kunskapsteori och olika former av ideologikritik och har i sitt omfattande författarskap nått långt utanför den strikt akademiska världen.

I samtalet med Jens Stilhoff Sörensen diskuterar Liedman bl.a. bildningsidealet och konsekvenserna av den svenska högskolans utbyggnad. Liedman är starkt kritik till New Public Management, inte minst systemet där den individuella institutionens ekonomi är direkt beroende av antalet studenter som godkänns och nedmonteringen av det kollegiala styret. Det är visserligen ofta ineffektivt, påpekar Liedman, men samtidigt tenderar linjestyrningen gärna att premiera mål som ligger utanför verksamheten.

Liedman betonar vidare vikten av att det finns utrymme för forskning i akademiska tjänster, både för att understryka vikten av det levande vetenskapliga samtalet men också för att garantera undervisningens kvalitet.