Judith Butler sågar statsvetarna i Lund: ”krav på könskvoterad kurslitteratur strider mot akademisk frihet”

”Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet. Man kan ha förslag om att utöka olika genusperspektiv eller om vilka texter som kan vara användbara, men den slutliga bedömningen måste vara den enskilda universitetslärarens.” Det säger feministen Judith Butler i en aktuell intervju i Kvartal med anledning av att Statsvetenskapliga institutionen i Lund bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull.

Lektorn Erik Ringmar vid Statsvetenskapliga institutionen i Lund tvingades lägga ner en kurs om konservativa idéers historia. Anledningen var att Ringmars kurs inte uppfyllde institutionens kvoteringskrav på minst 40% kvinnliga författare i litteraturlistan. Ringmar kunde helt enkelt inte hitta tillräckligt många konservativa kvinnliga författare.

Till slut gick han med på att ta med en text av feministen Judith Butler. Men när kursen började valde han att bortse från texten som inte passade in i kursen som helhet. När vissa studenter klagade tröttnade Ringmar och valde att inte ge kursen.

Fallet fick stor uppmärksamhet i medierna, särskilt efter att statsvetarnas agerande kritiserats i SvD-journalisten Ivar Arpis granskning av genusvetenskap på svenska högskolor. En engelsk version återfinns här. Ungefär samtidigt publicerade Academic Rights Watch vår likaledes kritiska analys där vi hänvisade till Unescos internationella rekommendationer om akademisk frihet.

Behandlingen av Ringmar har rönt uppmärksamhet även i utlandet. En artikel om fallet och dess implikationer för den akademiska friheten publicerades i Tysklands största dagstidning Süddeutsche Zeitung under rubriken ”tänkandets biologisering”.  Författaren, den välrenommerade journalisten Thomas Steinfeldt, hänvisar i artikeln till Academic Rights Watch analys.

Trots den massiva kritiken gick vissa lärare på Statsvetenskapliga institutionen i svaromål och försvarade institutionens könskvoteringspolicy. Det har även studentrepresentanterna gjort. I sitt inlägg kallar de kritiken mot kvoteringspolicyn ”antifeministisk populism”.

Men nu får Ringmar stöd från oväntat håll.

Judith Butler förklarar nämligen själv i en aktuell intervju i Kvartal med anledning av konflikten i Lund att hon bestämt avfärdar statsvetarnas krav på att könskvotera kurslitteratur. Sådana förehavanden strider enligt Butler mot den akademiska friheten. Här är ett utdrag ur intervjun.

[J]ag tar avstånd från att mitt namn används på det sättet. Den akademiska friheten tillerkänner universitetslärare rätten att gestalta sina kurser i enlighet med det egna professionella omdömet. Man kan ha förslag om att utöka olika genusperspektiv eller om vilka texter som kan vara användbara, men den slutliga bedömningen måste vara den enskilda universitetslärarens. Jag är motståndare till att man ålägger lärare att undervisa om specifika texter eller författare. Jag skulle själv avvisa alla sådana försök från institutionens sida, oavsett vilka samhälleliga mål man försöker uppnå med denna metod. Metoden är förkastlig, och målen kan inte uppnås genom tvång.

Butler drar därmed samma slutsatser om fallet som Arpi och ARW tidigare dragit: krav på könskvotering av kurslitteratur strider mot den akademiska friheten.

En annan intressant händelse är att Arpi, efter sin granskning av Lund, kontaktades av Jonathan Heidt, som förestår det amerikanska nätverket Heterodox Academy. Närverket, som har över 1300 medlemmar inom olika discipliner och av olika politisk och ideologisk hemvist, bildades i USA som en reaktion på utvecklingen där med så kallade ”safe zones” och ”no platforming”.

Haidt uttrycker oro för den svenska utvecklingen och uppmanar svenska forskare som är bekymrade över politiseringen av svenska universitet och nedmonteringen av den akademiska friheten att bli medlemmar. Heterodox Academy kommer mot den bakgrunden att öppna upp en specifik sektion för Sverige.

Det som krävs för medlemskap är att man delar vissa grundläggande värderingar:

Heterodox Academy members are all professors who have endorsed this statement:

I believe that university life requires that people with diverse viewpoints and perspectives encounter each other in an environment where they feel free to speak up and challenge each other. I am concerned that many academic fields and universities currently lack sufficient viewpoint diversity—particularly political diversity. I will support viewpoint diversity in my academic field, my university, my department, and my classroom.

Medlemskap, som är gratis, kan sökas här.

EJO/JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦