Internationell protestvåg mot Uppsala universitet: matematikprofessor belades med reseförbud

ARW kan nu dokumentera ännu ett fall vid Uppsala universitet där lärares och forskares akademiska rättigheter inte respekteras. Det rör sig om en professor vid Matematiska institutionen som av sin prefekt förbjöds att åka på forskningsresor – även om värduniversitetet betalar. En rad internationella protestbrev har kommit in där kollegor i Frankrike, Indien, Israel och Italien uttrycker bestörtning över vad de kallar ”an administrative measure unheard of in the democratic world”.

ARW har på senare tid uppmärksammat en rad fall där det gjorts ingrepp i lärares och forskares akademiska frihet vid Uppsala universitet. Det har då rört sig om överträdelser av den för akademin så centrala yttrandefriheten. Det var vad som hände latinprofessorn Gerd Haverling, som hotades med uppsägning efter sin kritik av ledningen. Annars så återhållsamma Justitiekanslern ansåg att ledningens agerande delvis även stod i strid med grundlagen.

Men i Uppsala finns det ingen gräns för vad man kan råka ut för som forskare. Eller vad sägs om ett förbud mot att få åka på forskningsresor utomlands även om värduniversitetet står för kostnaderna? Är detta verkligen Sverige?

Reseförbudet drabbade nyligen matematikprofessorn Cyril Tintarev, som var påpasslig nog att trycka på inspelningsknappen när prefekten läxade upp honom den 13 januari i år. ARW publicerar inspelningen här. En transkription av prefektens tillkännagivanden följer:

Warwick Tucker: ”There are several things I want to discuss. One is is your, your business trips, which you wondered about, why I’ve denied you them, the second is your, your time spent at the workplace, and then coming meetings. So. They are all connected. As you know, I am not happy with the situation [pause] between you and the department, and I want to see to find the way to solve this. My hope is that we will find some way for you to come back into the activities in the department so you can act as a researcher and a collaborator in all ways. This is my aim. But I see that we are far away from that, so until I see big improvement, I will not grant you any travels. I also want to see you at your workplace, during regular hours, that means 8AM to 16.30 daily, unless you are teaching until 17 – then you can come in at 8:30. This is starting today, five days a week. This is according to union rules. You and I will have many meetings, starting this semester, to follow-up on the progress of you coming back into work and functioning here. I would also like us to involve Feelgood [the name of the firm of workplace health services provided under contract with Uppsala University], for this we have a rehabilitation process. I am not saying this is necessary, but I feel that the problems are so severe so you need, er, professional help to solve these problems. So that was a lot of information. Did you get the all of that?”

I ett e-brev till Tucker påpekar Per Sundman, Saco:s representant i Uppsala, att reseförbudet är oacceptabelt:

Av dessa skäl hävdar Saco-S vid Uppsala Universitet också att arbetsgivaren inte kan utfärda ett generellt förbud mot arbetsresor för en anställd. Om en begäran att genomföra en arbetsresa avslås måste detta kunna motiveras utifrån den enskilda resan.

Förbudet strider inte minst mot artikel 13 i Unescos internationella regler för personal inom den högre utbildningen (1997), där det förklaras att ”higher-education teaching personnel should be enabled throughout their careers to participate in international gatherings on higher education or research”.

De internationella protesterna mot det svenska reseförbudet för akademiker har inte låtit vänta på sig. Tre franska forskare uttrycker sin besvikelse och förvåning över en utebliven gästprofessor så här:

Professor Tintarev was awarded a visiting professorship for one month this academic year at our university out of several qualified candidates. If he is unable to come, it is too late to replace him. Furthermore our collaboration with him will be compromised, we will miss his stimulating conversation, and we do not know when (or if) we will be able to invite him again … For these reasons, we hope that it is possible to allow him to visit Toulouse for one month this academic year.

Åtta akademiker från Israel skräder inte orden:

The imposition of a travel ban on a scholar is an administrative measure unheard of in the democratic world. If indeed, there is any reasonable explanation for such a step, it should be clarified and made public to the mathematical community. We respectfully request that Uppsala University lift the ban on travel imposed on Professor Tintarev.

Även indiska och italienska akademiker har klagat på behandlingen av Tintarev i e-brev till Uppsalas ledningsgrupp.

Tuckers påstående ovan att det skulle vara ett fackligt krav att man är på jobbet mellan 8.00 och 16.30 är givetvis också felaktigt då akademiker har rätt att förfoga över sin egen årsarbetstid. Saco:s Per Sundman förklarar:

Enligt lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare (UFV-PA 2013/2693) har lärare en årsarbetstid att förhålla sig till. Däremot finns inget angivet om vid vilka veckodagar eller klockslag årsarbetstiden ska förläggas. Avtalet anger också angående närvaro på arbetsplatsen att en lärares arbetsuppgifter, om verksamheten och uppgifterna tillåter, kan förläggas till annan plats efter anmälan till prefekt. En begäran av en enskild anställd lärare att generellt befinna sig på arbetsplatsen under vissa tider, utan att detta motiveras med arbetsuppgifter som bara kan utföras såvitt vi vet vid denna plats och på denna tid, skulle alltså kunna utgöra ett brott mot det lokala kollektivavtalet.

Affären har utspelat sig internt under en stor del av 2017 utan att komma till allmänhetens kännedom. ARW fick tidigt uppgifter om vad som hänt men valde, av hänsyn till professorns situation, att inte ingripa i den känsliga processen.

Men fackets stöd verkar inte haft någon påtaglig effekt. Tintarev har låtit meddela ARW att han till slut inte klarade trycket utan valde att förtidspensioneras från den 1 september 2017, vid 61 års ålder. I gengäld ska prefekten ha låtit honom genomföra två av de tidigare förbjudna forskningsresorna, medan hans forskningsvistelser i Princeton och TIFR i Bangalore inte blivit av.

Professor Tintarev har inte fått behålla sin affiliering med Matematiska institutionen i Uppsala, och hans namn är bortraderat från universitetets adresskatalog, som om han aldrig verkat vid lärosätet. Om vi inte hade dokumenterat och offentliggjort hans historia i detta inlägg hade den i viss mening ”aldrig hänt”. Rektors kansli har dock registrerat samtliga inkomna protestbrev som ett ärende med beteckning UFV 2017/129.

Tintarev skriver att han ”bedömer sin förtidspensionering som det enda möjliga sättet att bevara sin akademiska frihet”. Slutsatsen är tragisk men av allt att döma följdriktig. Han fortsätter att delta i internationella matematiska konferenser och att vistas som gästprofessor vid utomnordiska lärosäten. Enligt våra uppgifter har rektorn Eva Åkesson och hennes ledningsgrupp aldrig reagerat på reseförbudet, trots att de fått internationella protestbrev direkt i mejlboxen och inte kan skylla på okunskap. Vad hände med utredningsplikten vid misstänkt kränkande särbehandling?

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Ur UNESCO recommendations concerning the status of higher-education teaching personnel (1997)

13. The interplay of ideas and information among higher-education teaching personnel throughout  the  world  is  vital  to  the  healthy  development  of  higher education and research and should be actively promoted. To this end higher-education teaching personnel should be enabled throughout their  careers  to  participate  in  international  gatherings  on  higher  education or research, to travel abroad without political restrictions and to use the Internet or video-conferencing for these purposes.

74. Member States and higher education institutions should take all feasible steps to apply the provisions spelled out above to give effect, within their respective territories, to the principles set forth in this Recommendation.

 

Liknande ärenden

Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt

Justitiekanslerns beslut i Haverling-affären: chefer vid Uppsala universitet missförstod yttrandefriheten

ARW JK-anmäler Uppsala universitet: kritisk professor hotas med uppsägning

Uppsaladoktorand anklagade prefekt för vetenskaplig oredlighet: förbjöds söka forskningsmedel

Nytt Arnason-fall: professor emeritus vid Uppsala universitet avstängd för sin kritik