Studentredaktör får pris av stiftelsen Academic Rights Watch: ”väckt frågan om akademisk frihet för framtidens forskare”

En redaktör för studenttidningen Lundagård blev den första att få Academic Rights Watch nyligen instiftade pris för akademisk frihet. Louise Lennartsson, som även studerar juridik vid Lunds universitet, får priset för att hon som skribent och redaktör lämnat ett viktigt bidrag genom att väcka frågan om den akademiska frihetens innebörd och funktion för framtidens akademiker.

Styrelsen för Academic Rights Watch beslutade nyligen att instifta ett pris för akademisk frihet. Pristagaren, som förvarande belönas med 10 000 kr, ska vara en person som särskilt utmärkt sig genom att främja den akademiska friheten i Sverige. Priset ska normalt delas ut till någon som därvid tagit någon form av personlig risk och visat modet att stå upp för en grundläggande princip, snarare än etablerade personer som redan har säkra positioner, makt och inflytande.

Som första pristagare har Academic Rights Watch utnämnt Louise Lennartsson, som är redaktör för pappersbilagan av studenttidningen Lundagård med en upplaga på 40 000 exemplar. Lennartsson, som annars studerar juridik i Lund, får priset för att hon som skribent och redaktör väckt frågan om akademisk frihet för studenter. Hon har därmed på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att framtidens akademiker informerats om den akademiska friheten innebörd och funktion i ett demokratiskt samhälle.

– Louise Lennartsson har i en rad artiklar tagit sig an olika aspekter av den akademiska friheten på ett rättvisande och upplysande och samtidigt pedagogiskt sätt. Artiklarna ger en förträfflig introduktion till studenter som vill sätta sig in i den fria forskningens villkor, men även de hot som finns idag, säger Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch.

– Lennartsson har redan gjort en betydande insats för den akademiska friheten och är väl förtjänt av vårt pris. Vi ser fram emot hennes fortsatta bidrag till debatten, säger Zetterholm.

Louise Lennartssons senaste reportage i Lundagård heter ”I könsfokusets tidevarv” och behandlar den kritiserade processen att tillsätta biträdande lektorat vid LTH och de meritokratiska problem som den reser. I artikeln ”Fri akademi i statlig regi?” tar Lennartsson upp frågan om högskolans autonomi. Som redaktör har Lennartsson bl.a. bidragit genom att ägna ett helt nummer av Lundgård (nr. 7, 2019) åt frågan ”Vad är bildning?”.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦