ARW:s dokumentation avslöjar ledningens osanning: ideologiska skäl bakom avvisandet av Malcolm Kyeyune som klimatmentor vid Seed Box

När forskaren Johan Gärdebo ville ha debattören Malcolm Kyeyune som mentor på klimatinstitutet Seed Box i Linköping fick han avslag hos ledningen. I en replik till Gärdebos debattinlägg i Aftonbladet menar programchefen Victoria Wibeck att det inte alls hade med ideologi att göra utan att en ”samlad bedömning” gjordes. ARW har emellertid begärt ut e-post från Wibeck som visar motsatsen.

En aktuell debatt på Aftonbladets kultursida handlar om den akademiska friheten, eller bristen på densamma, vid den humanistiska forskningsmiljön Seed Box vid Linköpings universitet. Debatten utlöstes av ett inlägg av postdoktorn Johan Gärdebo som i sin forskning undersöker hur olika klimatomställningar påverkar industriorter byggda runt fossilintensiva företag som Cementa, Preemraff och SSAB.

Bakgrunden var att Gärdebo funnit Malcolm Kyeyunes marxistiska analyser relevanta för att förstå ortsbefolkningens inställning bättre. Kyeyune menar att klimatpolitiken är ett moraliskt medelklassprojekt som drabbar landsbygden hårdast utan att egentligen rädda miljön. Istället går skattekronorna till att finansiera nya medelklassjobb, såsom klimatstrateger och miljökonsulter. Vidare är det främst medelklassens barn som deltar i klimatrörelsen medan arbetarklassen lyser med sin frånvaro.

När Seed Box ledning tillkännagav möjligheten för postdoktorer att anlita externa mentorer föll Gärdebos val därför naturligt på Kyeyune. En lämplig mentor kunde vara en “forskare, expert eller artist som postdoktorn tror kan ge viktig feedback i hans eller hennes nuvarande karriär”.

Men ledningen var inte alls glada över detta förslag. Därom handlar Gärdebos inlägg. Han skriver: ”den kvalifikation som han [Kyeyune] saknar är inte akademiska titlar utan en delad värdegrund – en värdegrund präglad av dekolonialt och intersektionellt rättviseperspektiv”.

Gärdebo ska också ha fått höra att man av omtanke för känslorna hos andra medverkande bör undvika någon som ifrågasätter deras perspektiv, samt att det rent strategiskt vore ”oklokt” av honom att associeras med en ”högertänkare” då han saknar fast tjänst.

I stället uppmanas Gärdebo att välja en annan mentor som på Seed Box inte är lika kontroversiell, nämligen forskaren Andreas Malm. Medan Kyeyune kritiserar klimataktivism, tycker Malm att fler borde utföra klimataktioner, även terroristiska sådana.

Seed Box programchef Victoria Wibeck, tillika professor vid Tema Miljöförändring, avvisar i sin replik till Gärdebo tanken att det alls skulle handla om ideologiska olikheter, utan att man efter en ”samlad bedömning” kommit fram till att det finns lämpligare mentorer än Kyeyune:

I processen att matcha yngre forskare och mentorer finns en rad aspekter att ta hänsyn till, såsom mentorernas tid att ta sig an uppgiften, förmåga att vägleda postdoktorerna till att bli goda forskningsledare, relevanta nätverk och erfarenheter att dela med sig av inom det miljöhumanistiska forskningsfältet. I det aktuella fallet fick vi in flera förslag på potentiella mentorer och valde utifrån en samlad bedömning att erbjuda en annan person som mentor än de båda som nämns i den aktuella artikeln.

”Vi konstaterar att vår bild av vad som sagts i samtal kring mentorsprogrammet och dess upplägg skiljer sig från den som beskrivs i artikeln och vi beklagar de missförstånd som verkar ha uppstått”, fortsätter Wibeck. Ledningen är, menar hon, ”helt eniga med Gärdebo i att forskningens frihet ständigt behöver värnas”.

Det intryck som ges är att ord står mot ord och att Gärdebo möjligen är ute i ogjort väder.

Men Seed Box hade inte räknat med Academic Rights Watch. Ett av de mejl som vi begärt ut kommer från Victoria Wibeck själv och är särskilt intressant i sammanhanget. Bakgrunden var att Johan Gärdebo skrivit till ledningen och förklarat att han inte längre vill vara med i mentorsprogrammet. I svaret från den 22 september skriver Wibeck (vår kursivering):

As for MK [Malcolm Kyeyune], none of us had heard of him prior to your suggesting him, and as such it was more difficult to assess whether he would be a suitable candidate for the mentoring program. But we explored this option as well, and as you know we asked you to motivate this choice further. After looking into his profile, we felt that for the formal role as a mentor in a program that draws strongly on e.g. decolonisation and intersectional perspectives, this did not seem like a clear-cut match.

Den “matchning” som Wibeck här själv berättar om var således trots allt ideologisk. Det som framför allt låg Kyeyune i fatet var att han inte ansågs passa in i Seed Box då han inte företräder något av forskningsmiljöns tillåtna teoretiska perspektiv. Det står inget i Wibecks mejl om att Kyeyune skulle sakna tid, förmåga, nätverk, erfarenheter etc. Med andra ord: de överväganden vid mentorsval som Wibeck nämner i repliken till Gärdebo tillämpades inte alls på Kyeyune. Det är lätt att förstå varför: givet de ideologiska skiljaktigheterna ansågs det överflödigt.

Det är i fall som dessa som den akademiska friheten konkretiseras och ”agnarna skiljs från vetet”. Skiljelinjen går mellan dem som bara står för akademisk frihet ”i teorin”, när det inte kostar något, och dem som också gör det i praktiken, i sin dagliga akademiska verksamhet. Gärdebos inlägg och vår dokumentation visar att ledningen vid Seed Box hör till de förra, inte till de senare.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Censur vid SLU: kalhyggeskritisk forskning raderades ur publikationsdatabas

Minister dikterade SLU-forskares slutsatser: Vi publicerar regeringsuppdraget

SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik