Chilenska akademiker tar hjälp av Academic Rights Watch: ny organisation ska bevaka akademisk frihet i Latinamerika

Efter att ha kontaktats av chilenska akademiker har Academic Rights Watch inlett ett samarbete för att främja den akademiska friheten i landet. Samarbetet syftar till att påverka det pågående arbetet med en ny chilensk konstitution i positiv akademisk riktning. Planen är att det också ska leda till bildandet av en ny organisation som ska bevaka den akademiska friheten i Chile och andra länder i regionen.

I januari i år kontaktades Academic Rights Watch av Prof. Ernesto DRS Gonzales, professor vid universitetet i Talca (Chile) och Paulista-universitetet (Brasilien) samt Associate Editor för flera vetenskapliga tidskrifter utgivna av Elsevier och Springer:

– Akademiker från olika universitet i Chile med omnejd har inlett en öppen debatt om akademisk frihet som en del av de grundläggande rättigheter som krävs för att bygga upp och utveckla ett land socioekonomiskt, skriver Gonzales i mejlet.

– Bakgrunden är det ökande trycket som akademin och dess medlemmar utsätts för i Chile och andra länder i vår region. Särskilt i Chile har vi, på grund av att en ny konstitution håller på att utarbetas, varit dubbelt motiverade att ta tag i vissa viktiga frågor, varav akademisk frihet är en.

Till dem som inbjudits under 2022 för att ge sin vision av olika centrala aspekter av en framtida konstitution hör experter på konstitutionell rätt som forskare och andra yrkesgrupper. I år inleddes dessutom en cykel av akademiska debatter kring akademisk frihet och yttrandefrihet.

– Samtidigt är vårt mål att skapa en organisation som bevakar den akademiska friheten i Latinamerika. Organisationen kommer att starta med Chile men avsikten är att fler länder ska ansluta sig efter hand. Vi anser att det är grundläggande att i denna nya cykel få ta del av visionen från internationella experter och institutioner som kan ge värdefulla bidrag i denna fråga. 

Eftersom Academic Rights Watch är, som Gonzales uttrycker det, ”en referens i denna fråga i Europa”, kontaktades vi för ett samarbete. 

– Vi skulle naturligtvis känna oss hedrade av er vägledning i detta avseende. Jag är säker på att er organisation med den stora erfarenhet som ni har vunnit sedan grundandet 2012 har ett enormt och värdefullt kapital att dela med er av till oss, skriver Gonzales till ARW.

Erik J. Olsson på Academic Rights Watch var inte sen med att ge Gonzales positivt besked:

– Vi stöder gärna akademiker i andra länder som vill främja den akademiska friheten. Vi har tio års erfarenhet bakom oss vilket gör att vi kan bidra med unik kunskap om vad som fungerar och inte.

Samarbetet har hittills resulterat i att Olsson blivit medlem i styrgruppen för webbinarserien. I styrgruppen ingår även, förutom Gonzales själv, Nelson Maculan som tidigare var rektor på Federala Universitetet i Rio de Janeiro.

Serien inleddes den 9 mars med ett föredrag av en åldrad men fortfarande klartänkt Noam Chomsky, känd i detta sammanhang bl.a. för sitt kompromisslösa försvar av yttrandefriheten, men även för sin skarpa kritik av nyliberalismens konsekvenser för den högre utbildningen.

Deltog med presentation gjorde även den chilenske senatorn, tillika partiledare för Renovación Nacional, Francisco Chahuán. Videon, inklusive den tio minuter långa diskussionen mellan Olsson och Chomsky om aktivism och cancelkultur (startar 00:36:09), finns här (accesskoden är i6h@1Wtc).

Nästa gång är det Olsson själv som håller föredrag i serien, vilket sker den 23 mars kl. 22.30 svensk tid. Webbinariet är öppet för allmänheten och går att se via Teams här (mötes-ID: 262 609 317 30, lösenkod: cuo8no). Titeln på Olssons föredrag är ”Ten Years of Monitoring Academic Freedom in Sweden –  Lessons and Challenges”. Abstract finns här.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦