Stiftelseuppropet – en succé

I början av november rapporterade Academic Rights Watch  om det upprop mot regeringens förslag att möjliggöra för svenska högskolor att omvandlas till högskolestiftelser, som publicerades i Dagens Nyheter den 22 oktober 2013 och undertecknades av 36 forskare vid svenska lärosäten.

Initiativtagarna till uppropet beslöt, efter det att artikeln publicerats, att göra det möjligt för en större grupp akademiker att underteckna skrivelsen och att den därefter skulle överlämnas till regeringen som ett slags skuggremiss.

I dag kan ARW meddela att skrivelsen undertecknats av inte mindre än 1056 forskare och lärare vid svenska högskolor, något som måste betraktas som en mycket stor framgång, och ett uttryck för den oro som många inom akademin upplever inför regeringens planer.

Det undertecknade uppropet kan laddas ned och läsas via denna länk.

EJO/MZ