Stockholms universitet publicerar mörkad magisteruppsats i Företagsekonomi: ”föredömligt agerande”

På begäran av Academic Rights Watch publicerar nu Stockholms universitet en sedan 2006 mörklagd magisteruppsats, där dåvarande rektor Kåre Bremer görs ansvarig för en misslyckad omorganisation på Företagsekonomiska institutionen.

Torsdagen den 23 januari kontaktade vi Astrid Söderbergh Widding, som 2013 tillträdde som ny rektor för Stockholm universitet, med en begäran om att magisteruppsatsen Förändringsprocesser ska publiceras i Företagsekonomiska institutionens elektroniska databas. Detta mot bakgrund av vår tidigare dokumentation och analys av fallet, där vi kommer fram till att universitetets underlåtande att offentliggöra uppsatsen i databasen utgör en pågående kränkning av studentens grundlagsstadgade yttrandefrihet.

Redan dagen efter kom den goda nyheten från universitets chefsjurist Jenny Gardbrant att uppsatsen nu gjort elektroniskt tillgänglig.

– Universitetet har agerat föredömligt på vår begäran, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

– Det är klart att det hade varit ännu bättre om man på eget initiativ publicerat uppsatsen som brukligt är. Men det viktiga nu är att glädja sig åt att det äntligen skett. Det är utmärkt att det inte gått politik eller prestige i ärendet utan att man från den nya ledningens sida direkt kunnat fatta ett principiellt riktigt beslut. Det inger respekt och förtroende. Flera andra lärosäten har mycket att lära av den nya ledningens goda exempel, menar Olsson.

Det var i december förra året som vi uppmärksammade fallet med den mörkade magisteruppsatsen, där dåvarande rektor för Stockholms universitet, Kåre Bremer, görs ytterst ansvarig för en katastrofal omorganisation vid Företagsekonomiska institutionen, som bland annat ledde till att institutionen förlorade en åtråvärd internationell ackreditering. Studenten fick ut sitt betyg (VG) först efter att ha överklagat i kammarrätten i Stockholm. Sedan mörklades uppsatsen genom att, i strid med rådande praxis, inte publiceras i institutionens uppsatsdatabas på hemsidan, vilket gjorde att den i praktiken osynliggjordes.

Studentens handledare, Paula Liukkonen, råkade också ut för repressalier och blev under en tid av med sin examineringsrätt. Liukkonen ligger fortfarande i rättslig strid med universitetet där frågan gäller påstått indragen övertid. Vi hoppas att även denna fråga får en principiellt riktig och rättvis upplösning så att vi äntligen kan sätta punkt för denna trista epistod i universitetets historia. Det vore i så fall inte en dag för tidigt.