Högskolan Dalarna kränkte professors meddelarfrihet: mörkar JK-kritik

Justitiekanslern riktar kritik mot Högskolan Dalarna med anledning av att akademichefen Stina Jeffner utsatt en professor för repressalier. Detta efter att Jeffner kallat professorn till förhör i samband med att denne kontaktats av journalister på Svenska Dagbladet. Vi riktar kritik mot JK därför att man inte tagit hänsyn till att professorn efter förhöret isolerats på sin arbetsplats. Vi konstaterar också att Högskolan Dalarna försöker tysta ner affären genom selektiv nyhetsrapportering på högskolans hemsida.

Det var i november 2014 som vi kunde berätta om professor Michail Tonkonogi vid Högskolan Dalarna utsattes för ett korsförhör av akademichef Stina Jeffner och personalchef Pia Berg. Detta med anledning av att Tonkonogi låtit sig intervjuas av journalister på Svenska Dagbladet i ett för högskolan känsligt ärende, där det rörde sig om ett medicinskt labb vid Dala Sports Academy som bekostats med stora summor från Tillväxtverket men länge stått outnyttjat. Efter ett inledande hot om konsekvenser beskylls Tonkonogi för att ha ljugit för pressen varpå Jeffner varnar för disciplinpåföljd och uppsägning ”av personliga skäl”.

JK beslutade inledningsvis att det inte rörde sig om repressalier som är kriminaliserade och kan leda till åtal. Detta därför att det inte rörde sig om uppsägning, disciplinpåföljd eller likande åtgärd. Man utredde dock frågan huruvida det ändå kunde röra sig om en enligt tryckfrihetsförordningen förbjuden repressalie.

I det slutgiltiga beslutet från 2015-05-08 fann man att det är fallet. JK:s beslut innebär att man ”riktar kritik mot Högskolan Dalarna med anledning av att akademichefen Stina Jeffner har agerat i strid med tryckfrihetsförordningens repressalieförbud”.

– Vi på Academic Rights Watch ser med tillfredsställelse på att JK riktar kritik mot högskolans agerande. Yttrandefriheten är en grundläggande akademisk rättighet och innefattar rätten att öppet delta i den allmänna debatten om den egna högskolan, säger Erik J Olsson.

Olsson är samtidigt kritisk mot att JK inte beaktat att Tonkonogi i en skrivelse upplyst JK om att han efter förhöret isolerats på sin avdelning samt att han förvägrats möjligheten att delta i det kollegiala beslutsfattandet.

– JK sänder här signalen att chefer kan bestraffa kritiska intellektuella genom att fysiskt isolera dem på arbetsplatsen utan risk att behöva ta personligt ansvar. En sådan åtgärd borde i själva verket falla under den typ av repressalie som är kriminaliserad. JK hade här en chans att stärka skyddet för utsatta akademiker, men valde tyvärr att inte ta tillfället i akt, menar Olsson.

En aktuell studie av ARW visade att högskolor sällan redovisar negativa nyheter på sina hemsidor och att när man undantagsvis gör det så försöker man försköna verksamheten. Förfarandet som antas stärka högskolans ”varumärke” står i konflikt med regeringsformens krav på att myndigheter ska vara sakliga och opartiska (1 kap. § 9).

Mot denna bakgrund har ARW undersökt Högskolan Dalarnas nyhetsrapportering kring JK:s beslut. JK:s beslut kom 2015-05-08. Högskolan har dock underlåtit att berätta om beslutet i nyhetsflödet på hemsidan. Den nyhet som publicerades på hemsidan i anslutning till beslutet var istället ”Samarbetet med näringslivet gav jobb och meriter” (2015-05-11).

Nyheten om JK:s beslut kom samma dag som beslutet kom i SVT Dalarna Nyheter under rubriken ”Chef på högskolan kritiseras”. En dag senare, 2015-05-09, kom nyheten upp i Sveriges Radio P4 Dalarna som ”Chef på Högskolan Dalarna hotade professor”. Man hade förväntat sig att dessa nyheter nu skulle komma in på högskolans hemsida under ”Högskolan Dalarna i media”. Men icke. Nästa nyhet under ”Högskolan Dalarna i media” var en annan nyhet i P4 Dalarna som kom samma dag som nyheten om JK-beslutet men som är neutral/positiv: ”50 år sedan de tog studenten: 1965 års studenter har i helgen firat att det var 50 sedan studentexamen vid läroverket i Falun”.

– Situationen måste tolkas som att rektor Marita Hilliges nu inlett operation skadebegränsning och att strategin är att låtsas som om ingenting har hänt, säger Erik J Olsson på ARW.