GU-prefekt efterforskade källa: JK inleder förundersökning efter ARW-anmälan

Efter att Göteborgsposten avslöjat hur prefekten för Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Christina Thomsen Törnqvist, utsatt medarbetare för påtryckningar att redigera eller helt ta bort kritiska inlägg på Facebook, gjorde ARW en anmälan till JK,  som idag meddelat sitt beslut att inleda förundersökning om misstanke om brott mot efterforskningsförbudet.

Bakgrunden, som finns beskriven i GP, är i korthet den att Christina Thomsen Thörnqvist var inblandad i en smått egendomlig anställning av sin egen chef, dekanen Margareta Hallberg, vilket rapporterades om i en artikel i GT/Expressen. Detta föranledde en hel del kritiska kommentarer på social medier, huvudsakligen på Facebook-sidan Rädda språken vid Göteborgs universitet.

Christina Thomsen Thörnqvist reagerade starkt på kritiken och skickade under december månad flera mail till prefekten på den institution där de kritiska medarbetarna arbetar, med uppmaningen att förmå dem att redigera eller ta bort inläggen. Prefekten hörsammar uppmaningen och skriver i sin tur till en av de kritiska skribenterna och ber att denne ”ska gå igenom vad som skrivits och gå igenom vad som alltjämt står på de aktuella sidorna och ta bort eller omformulera det som kan uppfattas som ’påhopp’ av kollegor anställda vid GU”.

Affären kulminerar då GP:s artikel publiceras och Thomsen Törnqvist i ett e-mail helt öppet efterfrågar vem som är ansvarig för att universitetets interna mailkonversation nått pressen. Enligt vår mening är det fråga om ett flagrant brott mot det s.k. efterforskningsförbudet  1 kap 1  § 3 st tryckfrihetsförordningen, som innebär att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter till exempelvis pressen.

ARW anmälde därför både Christina Thomsen Thörnqvist och den prefekt som handlat på hennes uppmaning till justitiekanslern. Idag meddelade alltså JK att man avser att inleda förundersökning om misstänkt brott mot  efterforskningsförbudet. Beslutet är ett delbeslut och det är möjligt att JK kommer vidta någon form av tillsynsåtgärd efter det att misstanken om brott utretts.

EJO/MZ