ARW-TV: samtal med Inger Enkvist om akademisk frihet

Academic Rights Watch fortsätter nu den serie samtal med svenska intellektuella som inleddes med professor Lars Lönnroth. Denna gång samtalar docent Jens Stilhoff Sörensen med Inger Enkvist, som är professor emerita i spanska vid Lunds universitet.

Inger Enkvist disputerade 1987 på avhandlingen Las técnicas narrativas de Vargas Llosa och är specialiserad på spanskspråkig litteraturvetenskap. Enkvist har länge varit en stark röst i den offentliga debatten om utbildningsfrågor där hon gjort sig känd som en skarp kritiker av den svenska pedagogiska forskningen och utbildningspolitiken, ett område inom vilket hon publicerat ett flertal monografier, och en stor mängd bokkapitel och debattartiklar.

I intervjun diskuterar Enkvist bl.a. universitetens roll som bildningsinstitutioner och det akademiska ledarskapets betydelse för den akademiska friheten.

Inger Enqvist är medlem av argentinska Academia de las ciencias políticas y morales och hedersmedel i Academia de la Hispanidad med säte i Spanien och har dessutom mottagit Spanska statens medalj för värdefulla civila insatser.