ARW bjuder på semesterläsning: ny e-bok om New Public Management på högskolan

Academic Rights Watch publicerar i detta inlägg en antologi där en rad av den svenska högskolans hårdaste kritiker medverkar med specialskrivna texter. Boken ”Kejsarens nya kläder: om New Public Management och de svenska universitetens sönderfall” publiceras enbart genom ARW som öppen e-bok och får gärna spridas vidare. ARW passade på att inför publiceringen intervjua redaktörerna Göran Adamson och Daniel Rauhut, som menar att fokus på NPM gör boken unik och mer angelägen än någonsin.

Medverkar i antologin gör Göran Adamson, Mats Alvesson, Mats Benner, Inger Enkvist, Erik J Olsson, Daniel Rauhut, Sharon Rider och Magnus Zetterholm. Du kan ladda ner e-boken här och om du gillar det du läser så är vi tacksamma för ett frivilligt bidrag om 100 kr som ett stöd till vår verksamhet. I så fall, klicka här!

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för en bok om New Public Management och högskolans sönderfall?

Vi har båda arbetat inom det svenska universitetet under en längre tid och sett hur akademiska principer försvunnit och ersatts av ren näringslivslogik. När priset avgör får studenten en utbildning som inte är värd någonting. Så enkelt är det. Varför gör vi såhär mot ambitiösa unga människor? Vad händer när de kommer ut i arbetslivet och kan för lite? Föreställ dig att socialtjänsten utreder ett känsligt familjeärende och det är en nyutexaminerad socionom som inte kan skriva fullständiga meningar som handlägger ärendet. Först rasar universiteten och sen rasar byråkratierna. Och samtidigt får vi informationsavdelningar som pumpar ut glada budskap om excellenta forskningsmiljöer. Det är lite George Orwell över det. Om man drar ut de ideologiska implikationerna av NPM blir man ganska mörkrädd.

Det intressanta är också hur NPM har drivits igenom inom universitetet utan i princip någon form av intern debatt. Hur finns en undfallenhet gentemot den politiska makten som man kan fundera över. Så fort en politiker kliver ur flygtaxin och sätter klackarna i gruset står man uppställda som tennsoldater. Den akademiska självständigheten är som bortblåst. I flera decennier har opportunisterna sprungit ärenden åt socialdemokratin. Åt vem springer dessa opportunister ärenden åt efter nästa val?

Det finns redan flera böcker som är kritiska mot dagens högskola – vad är det som gör denna bok speciell?

I en internationell jämförelse finns det faktiskt inte mycket kritik mot högskolan i Sverige. Och vår bok vill bidra till att skapa debatt kring dessa frågor. Här är ju också yttrandefriheten viktig. Om det inte finns yttrandefrihet inom akademin så finns den antagligen inte någon annanstans heller. Universiteten är ett slags lackmustest på ett samhälles motståndskraft mot ideologiska påtryckningar. Här finns ett historiskt arv som håller på att erodera bort av clowner och konsulter. Vår bok har också ett starkt fokus på New Public Management. Vi som skriver i denna antologi anser alla att NPM måste bort.

Vad hoppas ni kunna åstadkomma med boken?

Det har under en längre tid funnits ett stort uppdämt missnöje och frustration på sociala media kring hur det fungerar på våra arbetsplatser. Det handlar inte bara om tillsättningsärenden, utan om arbetssituationen i stort. Tillsättningarna på Konstfack och CEMFOR är bara toppen på ett isberg. De olagliga anställningarna på GU är inte unika för just det universitetet, utan så ser det ut i på de flesta platser. Nepotism, godtycke och vänskapskorruption är vardag. Hade de förhållanden på arbetsplatserna som råder inom den akademiska världen ägt rum på Kalles Bilmek, Istvans kebab eller Klaras Städbolag hade facken blåst till stridsåtgärder. Nu råder tystnad. Kritikerna rensas ut och beskrivs som oanställningsbara av arbetsgivarna.

I Sverige sitter man inte på en professur för att man är vänster, utan man är vänster för att man sitter på en professur. Alla som tänker går åt samma håll. Det finns bara en sanning, och den är händelsevis vår. Konflikter löser vi med information. Om någon inte tycker som vi har vi inte nått ut och ber om ursäkt för det.

Där alla tänker lika tänks det inte särskilt mycket, och någon framstående forskning kommer inte att produceras. Snarare kommer man skapa en introvert akademi som inte kommer att uppfattas ligga i framkant forskningsmässigt internationellt sett. Som vi har sett i tillsättningsärendena vid Konstfack och CEMFOR spelar kandidaternas ideologiska övertygelse en viktig roll och att de känner rätt personer. När rekryteringar görs på detta sätt i korrupta bananrepubliker i tredje världen upprörs våra folkvalda, men inte när det sker i Sverige. Våra folkvalda tar till brösttoner över hur odemokratiska element tar över universiteten i Polen och Ungern genom att man bara tillsätter nya tjänster där med personer som är ideologiskt rättrogna med makten. Att samma tendenser bubblar under ytan här och nu vill man inte gärna prata om.

Vi måste få till en debatt om vart forskning och högre utbildning är på väg i Sverige. Förhoppningsvis kan denna debattbok bidra till att stimulera en konstruktiv debatt som våra folkvalda förstår.

Varför publicerar ni boken som e-bok genom Academic Rights Watch snarare än som en vanlig bok?

ARW når ett femsiffrigt antal prenumeranter via sitt nyhetsbrev. Genom att publicera boken som e-bok istället för en vanlig bok når vi så otroligt många fler. Att ge ut boken genom ARW är även lite som en ’’kvalitetsstämpel’’ på den kritik vi för fram.