Ny ARW-serie på YouTube: de 10 största hoten mot den akademiska friheten

Förtroendet för den svenska vetenskapen står på spel efter decennier av akademifientliga reformer som gjort att högskolan blivit alltmer politiskt känslig och att forskare och lärare fått allt mindre att säga till om. Academic Rights Watch lanserar nu en ny serie föreläsningar på Youtube där vi går till botten med hoten mot den akademiska friheten i Sverige idag. Vi börjar med hot nr 10: hur den akademiska friheten hotas av okunskap och missförstånd kring själva begreppet.

Den akademiska friheten är central för att vi som är lärare och forskare vid svenska högskolor ska kunna göra vårt jobb. Det betyder lite förenklat att forskare får forska om det som de anser är mest intressant och viktigt, även om det är kontroversiellt och politiskt inkorrekt, och att lärare får undervisa om det som de anser är viktigast för studenterna att kunna.

Om forskningen och undervisningen istället styrs på olika sätt av andra än de som kan forskning och undervisning bäst, t.ex. av regeringen eller näringslivet, försämras förtroendet för vetenskapen. Samma sak om de som får anställning på högskolan inte är de bästa och mest meriterade utan de som är trevligast, har de rätta kontakterna eller de rätta politiska åsikterna.

Risken är då att allmänheten börjar tro att vi har olika politiska agendor och lojaliteter till annat än vetenskapen själv. Fake news och konspirationsteorier riskerar bli lika mycket värda som solida vetenskapliga studier.

Samtidigt är det så att den akademiska friheten är utsatt och ifrågasatt i Sverige idag. Sverige är inte ensamt om detta men det finns vetenskapliga studier som indikerar att läget i Sverige är särskilt akut i ett europeiskt perspektiv.

En aktuell studie gjord av den brittiske utbildningsforskaren och professorn Terence Karran placerar Sverige i det europeiska bottenskiktet vad gäller skyddet för akademisk frihet. En annan studie gjord av European University Association rankar Sverige långt ner angående högskolans oberoende från olika påverkansfaktorer. I linje med dessa rön har ARW sedan 2012 dokumenterar flera hundra överträdelser av svenska forskares och lärares rättigheter.

Hur kunde det gå så illa?

I vår nya serie av Youtube-klipp uppmärksammar vi vad vi anser vara de tio största hoten mot den akademiska friheten i Sverige idag. En inledning av ARW:s ordförande Erik J Olsson följs av att Jens Stilhoff Sörensen berättar om hot nr 10: hur den akademiska friheten hotas av okunskap och missförstånd kring begreppet.

Erik J Olsson är själv överraskad över slutsatserna:

– Mycket av det som kommer fram i klippen är politiskt inkorrekt i Sverige idag. Den slutpunkt vi så småningom når skakar den svenska självbilden i grunden. Ändå grundar sig slutsatserna på vår egen fleråriga bevakning och dokumentation och på annan empirisk och vetenskaplig evidens och är alltså evidensbaserade.

– Det betyder att om du som tittare ogillar vad vi kommer fram till duger det inte att bara förneka slutsatserna, utan du måste också befatta dig med och kritisera den evidens vi hänvisar till, vilket är viktigt att komma ihåg för att debatten ska bli fruktbar, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

 

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå

ARW-TV med Terence Karran: bristande akademisk frihet gör Sverige oattraktivt för unga forskare