Hot nr 5 mot akademisk frihet: radikal relativism undergräver yttrandefriheten

Den radikala relativisten menar att det inte finns något sådant som sanning eller att sanningen är relativ och därför mindre viktig. I veckans Youtube-klipp i serien om hot mot den akademiska friheten berättar ARW:s Erik J Olsson om hur relativismen underminerar yttrandefriheten vid våra lärosäten och leder till att interna kritiker betraktas som ”psykosociala arbetsmiljöproblem”.

Förutom att relativismen är en förutsättning för radikalfeminism och identitetspolitik, vilket vi varit inne på tidigare, utgör den också ett hot mot yttrandefriheten vid våra lärosäten. Den liberale filosofen John Stuart Mill menade att yttrandefriheten är det mest effektiva sättet att hitta och sprida sanningen i ett samhälle. Argumentet förutsätter att man kan tala om sanna och falska uppfattningar. Men den på svenska högskolor utbredda relativismen, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskap, bestrider just detta.

ARW:s Erik J Olsson berättar i veckans Youtube-klipp om hur forskningskritik och kritik mot hur verksamheten bedrivs för relativisten framstår som omotiverad, som ett utslag av illvilja eller som ett sätt att utöva illegitim makt över andra. Steget är kort till att betrakta kritikern som ett ”psykosocialt arbetsmiljöproblem” som måste administrativt disciplineras med hänvisning till arbetsmiljölagstiftningen.

– Här har något gått riktigt åt skogen, och relativismen ofta i postmodern tappning är en del av förklaringen, säger Olsson.

Olsson menar samtidigt att det finns värdefulla insikter i relativismen, t.ex. att sanningen ofta är svår att hitta och att man kan missta sig ifråga om man funnit den eller ej. Man bör därför ha viss beredskap att ändra uppfattning i framtiden om situationen skulle kräva det.

– Men det är inte samma sak som att säga att sanningen inte finns, att den är relativ eller att det inte kan vara vetenskapens slutmål att hitta eller åtminstone komma nära den, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Hot nr 6 mot akademisk frihet: identitetspolitik och radikal feminism underminerar högskolans meritokrati

ARW-TV med Svante Nordin: ”kan inte längre tro på Stockholms universitet”

Kungsväg till SU-professur: lärarförslagsnämnd kryddade postmodernists meriter

SU går emot sakkunniga: vägrar befordra känd kritiker av identitetspolitik

Kränkande akademi? Medarbetarenkät i Lund spelar NPM i händerna