Internrekrytering upphöjd till norm: anställning vid GU meriterande för ny tjänst

Ska det anses meriterande att tidigare ha jobbat på samma lärosäte när man söker ny tjänst? Det anser i alla fall Göteborgs universitet i en aktuell utlysning vid Institutionen för språk och litteraturer. ARW anmäler nu universitetet till Justitieombudsmannen (JO) för överträdelse av grundlagens föreskrift om att anställning ska ske på saklig grund. Då konkreta tvivel på rättssäkerheten uppstått uppmanar vi universitetet att utan dröjsmål avbryta anställningsförfarandet.

Detta inlägg har sin upprinnelse i ett larm om oegentligheter som inkommit från anställda vid Göteborgs universitet. De skriver, inledningsvis:

Pga. rädsla för repressalier väljer vi att vara anonyma då personer inom akademin och vid denna fakultet som höjt sin röst mot dessa anställningar, felaktiga tillsättningar, kränkande särbehandling och allvarliga brister i arbetsmiljön har blivit sjuka eller tvingade att sluta.

Som exempel på en oegentlighet ges en utlysning av en tjänst som vikarierande administrativ chef (Dnr PAR 2020/1139) vid Institutionen för språk och litteraturer. Bl.a. ska det handla om en s.k. skonummerutlysning, där kvalifikationerna är så specifika att endast en person kan komma ifråga. Enligt de anställda är utlysningen så riktad och anpassad att, som de uttrycker det, ”namnet likaväl hade kunnat stå i rubriken”. Då personen ifråga redan är anställd vid GU skulle vikariatet sannolikt medföra fast anställning genom inlasning.

Som ARW tidigare rapporterat har det kommit in många liknande larm om felaktiga rekryteringar från anställda vid Göteborgs universitet, något som till slut ledde till allvarlig kritik från Universitetskanslerämbetet för systematiska brister i rättstillämpningen vid anställningar (Reg. Nr. 31-00471-15).

En annan sak som är uppseendeväckande i utlysningen är att det anses vara en fördel att redan ha varit anställd vid GU: ”[a]rbetslivserfarenhet från Göteborgs universitet är meriterande”.

När sista ansökningsdatum passerades den 22 oktober i år hade 32 personer sökt tjänsten. Två av dessa – en kvinna och en man – gick sedan vidare till intervju. Kvinnan innehar redan samma tjänst vid GU och uppfyller således ”meriten” att ha arbetslivserfarenhet från GU. Mannen innehar också anställning vid GU där han står som biträdande föreståndare och projektledare för Segerstedtinstitutet. Även han har alltså en fördel i detta avseende. (Kvinnan ska nyligen ha blivit erbjuden tjänsten.)

Det är uppenbart att skrivningen bäddar för internrekrytering, i strid med akademiska normer om meritokrati, och måste redan av den anledningen bekämpas med kraft. Intrycket är att den också tillämpats i praktiken, för att gynna sökande från det egna lärosätet.

Meritokrati vid anställningar skyddas även, och inte minst, i svensk grundlag. Så här står det i regeringsformen (12 kap. 5 § 2 st.): ”Vid beslut om statliga anställningar ska avseende fästas endast vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.”

Göteborgs universitet har inte förklarat på vilket sätt tidigare anställning vid lärosätet skulle vara kopplad till förtjänst och skicklighet eller annan saklig grund. Vidare: övriga önskemål som anges i utlysningen, t.ex. ”god erfarenhet av kvalificerat ledningsstöd”, kan rimligen ha förvärvats på annat sätt än genom arbetslivserfarenhet från just GU.

ARW har därför anmält Göteborgs universitet till Justitieombudsmannen (JO) (Dnr 8541-2020).

Då konkreta tvivel rättssäkerheten uppstått uppmanar vi nu Göteborgs universitet att utan dröjsmål avbryta anställningsförfarandet.

Kritiken i detta ärende riktar sig enbart mot beslutsfattarna i ärendet och inte mot personer som eventuellt gynnas av beslutet

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW publicerar massiv anmälan mot Göteborgs universitet: 95 fall av rättsvidrig anställning inom Humanistisk fakultet

Anställningsskandal får konsekvenser: GU under tillsyn efter allvarlig kritik från UKÄ

Nya regelbrott vid Göteborgs universitet: universitetsdirektör anställde föreståndare utan utlysning