Alexander Bard deplattformerad från studentkonferens i Linköping: ”alla ska känna sig trygga”

Inbjudan av Alexander Bard att tala på kognitionsvetarkonferensen KVIT 2022 i Linköping visade sig vara mer problematisk än organisationskommittén hade förutsett. Efter en enkätundersökning bland studenterna beslöt kommittén att avboka Bard då denne ska ha uttryckt sig på ett sätt som strider mot programmets grundvärderingar. Genom att utesluta Bard vill man visa att programmet har ”en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”.

KVIT är en kognitionsvetenskaplig konferens som anordnas varje år av studenter på det kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet (LiU). Målet med KVIT anges vara att främja samarbeten mellan studenter, forskare och företag från Sverige och Europa med inriktning på kognitionsvetenskap.

KVIT är öppet för alla med ett intresse för kognitionsvetenskap och ”det finns en stor bredd på föreläsare och ämnen”, står det på konferensens hemsida. Detta ska emellertid visa sig vara en sanning med modifikation.

Inför KVIT 2022 den 20 september inbjöd organisationskommittén Alexander Bard som föreläsare på temat ”Your Brain in the Digital World: A modern survival guide for our digitalized society”. Bard har skrivit ett flertal böcker om angränsande ting. 

Enligt ett mejl från organisationskommitténs ordförande Victor Karlströmer 2022-09-01 väckte dock inbjudan ”funderingar och viss kritik”. I mejlet, som vi fått från en anonym källa, anges att Bard ”gjort ett flertal problematiska uttalanden och är en kontroversiell figur”. Kommittén uttrycker därför förståelse för ”den potentiella problematiken över att vi ger en plattform till en person som tidigare uttryckt sig på ett sätt som inte är förenlig(t) med sektionen och programmets grundvärderingar”.

I mejlet heter det vidare att ”KogVet programmet ska vara välkomnande för alla, och att LiU har en stark värdegrund för diskriminering i alla dess former”. Det betonas inte minst att ”programmet ska ha en inkluderande miljö där alla ska känna sig trygga”. Dessutom har, försvarar man sig, Bard inte bjudits in för att tala om något annat än just temat. För säkerhets skull finns även en moderator finns på plats, som en särskild trygghetsskapande åtgärd.

I inkluderingens anda bestämmer kommittén att frågan om Bards medverkan ska avgöras genom omröstning. I mejlet länkas det till en enkät där en av frågorna lyder: anser du att Alexander Bards medverkan på KVIT-konferensen är olämplig? En annan fråga som ställs är: om Alexander Bard föreläser på KVIT, gör detta att du inte vill gå på konferensen?

Tydligen blev utfallet av enkäten inte till Bards fördel. 

Fyra dagar före konferensen meddelar Karlströmer nämligen att Bard avbokats: ”Som uppföljning på tidigare mail vill vi meddela att KVIT i samråd med styrelsen beslutat att Alexander Bard ej kommer att medverka på årets konferens.” Mycket riktigt finns Bard inte längre med på den officiella talarlistan på konferensens hemsida.

Att internt kritisera avbokningen av Bard är tydligen inte helt riskfritt. Vår anonyma källa anger nämligen att han eller hon ”skriver åt en vän som är rädd om sin plats på LiU”.

Academic Rights Watch motsätter sig av principiella skäl att föreläsare avbokas enbart därför att de uttryckt uppfattningar som för tillfället inte accepteras av det stora flertalet. ARW har därför föreslagit att samtliga parter vid svenska högskolor förbinder sig att följa det s.k. Chicago Statement. Deklarationen, som framhåller yttrandefriheten som fundamental för högre utbildning och uttryckligen förbjuder deplattformering av kontroversiella föreläsare, har undertecknats av ett stort antal amerikanska lärosäten.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

EJO/MZ