Academic Rights Watch granskar: regeringen Kristersson den mest akademiska i modern tid – ”kunskapslyft för svensk politik”

Två ministrar med doktorsexamina från Lunds Universitet respektive King’s College, en med licentiatexamen. Andra med masterexamina från Cambridge och London School of Economics. Flera med civilekonom- eller juristexamen, och de flesta med yrkeserfarenhet utanför politiken. ARW konstaterar att vår uppmärksammade kritik av tidigare svenska regeringar för ”skadlig brist på akademisk kunskap i politiska toppen” inte träffar regeringen Kristersson.

I ett av våra mest uppmärksammade debattinlägg förundrades Academic Rights Watch över den låga utbildningsnivån hos senare svenska regeringar. 

Ingen minister som tjänade under hela mandatperioden i den socialdemokratiska regering som styrde landet 2014–2018 var disputerad. Åsa Romson hade visserligen doktorsexamen i juridik (miljörätt) men tvingades lämna sin post i förtid. Dåvarande ministern för högskola och forskning saknade själv akademisk examen. Läget var inte bättre i tidigare alliansregeringen, där justitieministern varken hade juridisk eller annan examen.

Då, i januari 2019, hade den nya regeringen Löfven just tillträtt. Vi beklagade att även denna regering tydligen tänkt sig att politiskt skolade ministrar utan särskild akademiska bakgrund eller insikt i forskningens villkor ska leda Sverige in i ”kunskapssamhället”.

Ministern för högskola och forskning hade endast läst några enstaka kurser. Justitieministern, även ansvarig för migrationsfrågor, hade visserligen en kandidatexamen, dock inte i juridik. Påfallande många saknade något annat yrke att falla tillbaka på om politikerkarriären skulle ta ett abrupt slut, vilket gör att det kan blir viktigare att säkra den egna maktpositionen och existensen än att bidra till samhällets utveckling.

Vi jämförde detta bekymmersamma läge med den dåvarande tyska regeringen där så gott som alla ministrar hade en akademiska examen, vara sex var disputerade, inklusive förbundskanslern Angela Merkel.

Slutligen pekade vi på sambandet mellan låg akademisk utbildning bland ministrar och bristande förståelse för forskningens och utbildningens villkor. Bland dessa intar den akademiska friheten givetvis en särställning. ”Det som skulle krävas är att den nuvarande politiska klassen gradvis fick lämna plats för politiker som genom sin egen kontakt med forskning, eller på annat sätt, förvärvat djupare förståelse för vad forskning innebär”, skrev vi.

Det märkliga har nu hänt att vi blivit närmast bönhörda.

ARW har gått igenom de akademiska meriterna hos de nytillträdda ministrarna i regeringen Kristersson (se hela listan nedan) – och gläds över den för svenska förhållanden uppseendeväckande höga utbildningsnivån.

För ovanlighetens skull har vi nu en utbildningsminister som är disputerad, nämligen Mats Persson, vars doktorsexamen i ekonomisk historia förvärvades i Lund. Vår nye försvarsminister Pål Jonson är disputerad vid King’s College, London, i det för ansvarsområdet relevanta ämnet krigsvetenskap. Elisabeth Svantesson, ny finansminister, har en licentiatexamen från Örebro i det likaledes relevanta ämnet ekonomi. 

Och listan över akademiska meriter fortsätter. Statsminister Kristersson själv har en civilekonomexamen från Uppsala, en examen han delar med Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister, som fick sin vid Handelshögskolan i Stockholm.

En rad nya ministrar har en juristexamen i botten. Det gäller Jessika Roswall, EU-minister, Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, som även studerat någon termin vid King’s College, Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, som kan bokföra utlandsstudier vid bl.a. Hong Kong-universitetet, Maria Malmer Stenergard, migrationsminister, och inte minst vår nye justitieminister Gunnar Strömmer.

Strömmer är för övrigt något så märkligt och ovanligt som en svensk minister som, på grund av sitt mångåriga engagemang för mänskliga rättigheter inom organisationen Centrum för rättvisa och sina böcker på området, nästan kan uppfattas som ”en intellektuell”.

Tobias Billström, ny utrikesminister, har en magisterexamen i historia från Lund och en master i samma ämne från Cambridge – inte heller fy skam.

– Att en så stor andel av de nya ministrarna har en gedigen akademisk bakgrund på konkurrensutsatta svenska och utländska lärosäten innebär ett ordentligt kunskapslyft för svensk politik, säger ARW:s Magnus Zetterholm.

– Att de dessutom är utbildade i ämnen som svarar mot respektive ansvarsområde kan för den politiskt obevandrade tyckas självklart men så har det långt ifrån alltid varit i tidigare svenska regeringar, påpekar Zetterholm.

Visst finns det en hel del akademiska svarta får även bland Kristerssons ministrar. Det gäller främst de som ansvarar för departement som väger något lättare: klimat- och näringsdepartementet, landsbygds- och infrastrukturdepartementet och socialdepartementet. Där saknar merparten av ministrarna akademisk examen, utan det rör sig i flera fall om rent politiska karriärer, som ofta inletts i något ungdomsförbund.

Ett annat slående faktum är att en betydande andel ministrar varit yrkesverksamma utanför politiken. Också på denna punkt föregår Kristersson själv med gott exempel. Kristersson har i näringslivet arbetat som marknadschef, kommunikatörsdirektör och konsult. Ebba Busch har, i händelse av politiska bakslag, yrkeserfarenhet som utomhusmålare och PR-konsult att falla tillbaka på. Flera ministrar skulle kunna återuppta tidigare karriärer inom rättsväsendet – som advokater, åklagare eller kronofogdar. 

Ministrar och deras akademiska och yrkesmässiga meriter

Ulf Kristersson, statsminister
Högskolestudier: företagsekonomi och nationalekonomi
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen: civilekonomexamen (Uppsala universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken:
 marknadschef, kommunikatörsdirektör, kommunikationskonsult, författare

Jessika Roswall, EU-minister
Högskolestudier: historia juridik
Lärosäten: Stockholms universitet, Uppsala universitet
Akademisk examen: juristexamen (Uppsala universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: biträdande jurist, advokat

Arbetsmarknadsdepartementet
Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister
Högskolestudier: ekonomisk historia, juridik
Lärosäten: Uppsala universitet, King’s College London
Akademisk examen: juristexamen (Uppsala universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: 

Paulina Brandberg, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister
Högskolestudier: juridik
Lärosäten: Lunds universitet, Hong Kong University, Suffolk Law School Boston
Akademisk examen: juristexamen (Lunds universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: biträdande jurist, tingsnotarie, åklagare, kammaråklagare

Finansdepartementet
Elisabeth Svantesson, finansminister
Högskolestudier: företagsekonomi, nationalekonomi
Lärosäten: Örebro universitet, Uppsala universitet
Akademisk examen: ekonomie licentiatexamen (Örebro universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: doktorand i nationalekonomi

Erik Slottner, civilminister
Högskolestudier: statsvetenskap
Lärosäten: Linköpings universitet
Akademisk examen: magisterexamen i statsvetenskap (Linköpings universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Niklas Wykman, finansmarknadsminister
Högskolestudier: matematisk statistik, nationalekonomi
Lärosäten: Stockholms universitet
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken: doktorand i nationalekonomi

Försvarsdepartementet
Pål Jonson, försvarsminister
Högskolestudier: statsvetenskap, krigsvetenskap
Lärosäten: Georgetown University Washington DC, College of Europe Brygge, King’s College London 
Akademisk examen: kandidatexamen (BA) i statsvetenskap (Georgetown), magisterexamen i i europeisk politik (College of Europe), doktorsexamen i krigsvetenskap (King’s College)
Yrkesverksamhet utanför politiken: doktorand, gästforskare, kommunikationsdirektör

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar
Högskolestudier: juridik
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken: egen företagare

Justitiedepartementet
Gunnar Strömmer, justitieminister
Högskolestudier: juridik
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen: juristexamen (Uppsala universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: advokat, chef (människorättsorganisation), författare

Maria Malmer Stenergard, migrationsminister
Högskolestudier: systemvetenskap, juridik
Lärosäten: Lunds universitet
Akademisk examen: kandidatexamen i systemvetenskap (Lunds universitet), juridikexamen (Lunds universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: systemvetare, tingsnotarie, kronofogde

Klimat- och näringslivsdepartementet
Ebba Busch, energi- och näringsminister
Högskolestudier: freds- och konfliktkunskap
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken: utomhusmålare, PR-konsult

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Högskolestudier: statsvetenskapen
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Kulturdepartementet
Parisa Liljestrand, kulturminister
Högskolestudier: lärarhögskolan
Lärosäten: Uppsala universitet
Akademisk examen: lärarexamen
Yrkesverksamhet utanför politiken: rektor

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Peter Kullgren, landsbygdsminister
Högskolestudier:
Lärosäten:
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister
Högskolestudier: medie- och kommunikationsvetenskap, teologi
Lärosäten: Lunds universitet, Johanneslunds teologiska högskola
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken: journalist

Socialdepartementet
Jakob Forssmed, socialminister
Högskolestudier:
Lärosäten:
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister
Högskolestudier:
Lärosäten:
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister
Högskolestudier: lärarhögskolan
Lärosäten:
Akademisk examen: lärarexamen?
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister
Högskolestudier:
Lärosäten:
Akademisk examen:
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Utbildningsdepartementet
Mats Persson, utbildningsminister
Högskolestudier: ekonomisk historia
Lärosäten: Lunds universitet
Akademisk examen: doktorsexamen i ekonomisk historia (Lunds universitet)
Yrkesverksamhet utanför politiken: doktorand

Lotta Edholm, skolminister
Högskolestudier: statsvetenskap
Lärosäten:
Akademisk examen: kandidatexamen i statsvetenskap
Yrkesverksamhet utanför politiken: konsult

Utrikesdepartementet
Tobias Billström, utrikesminister
Högskolestudier: historia, filosofi/vetenskaplig grundkurs
Lärosäten: Cambridge-universitetet, Lunds universitet
Akademisk examen: magisterexamen i historia (Lunds universitet), masterexamen i historia (Cambridge)
Yrkesverksamhet utanför politiken:

Johan Forssell, bistånds- och utrikeshandelsminister
Högskolestudier: ekonomi
Lärosäten: Handelshögskolan i Stockholm, London School of Economics
Akademisk examen: civilekonomexamen (Handelshögskolan)
Yrkesverksamhet utanför politiken: utredare

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden