GU-prefekten som efterforskade källa döms till böter: ”en viktig dom för högskolan”

Tingsrätten i Göteborg meddelade idag domen mot den prefekt vid Göteborgs universitet som stått åtalad för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Domen blev 30 dagsböter. Prefekten hade försökt ta reda på vem som läckt hennes interna mejl till Göteborgs-Posten. Hon åtalades efter att Academic Rights Watch anmält saken till Justitiekanslern.

Det var efter Academic Rights Watch anmälan till Justitiekanslern (JK) som åklagaren beslutade att åtala GU-prefekten för brott mot grundlagens efterforskningsförbud. Rättegången ägde rum den 11 januari i Göteborgs tingsrätt. Justitiekanslerns åklagare, Peter Larsson, yrkade på att prefekten skulle dömas till 60 dagsböter.

Prefektens advokat, Kenneth Lewis, ansåg att mejlet där prefekten frågade vem som lämnat uppgifter till Göteborgs-Posten (GP) skrevs i affekt och inte var genomtänkt. Lewis yrkade istället att prefekten skulle frikännas. Prefekten förnekade brott.

Men tingsrätten valde att gå på åklagarens linje och dömde idag prefekten till 30 dagsböter, eftersom man ansåg att mejlkonversationen ”på sätt och vis har varit kulmen på en för henne mycket svår arbetssituation och att hon med visst fog varit både upprörd och känt sig utsatt.” Enligt an artikel i GP menar dock prefektens advokat att målet är feldömt och utgår från att det kommer att överklagas.

Även om domen innehåller slutsatser som förefaller nedtona betydelsen av gärningen välkomnar Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch  tingsrättens dom:

– Att efterforska vem som lämnar uppgifter i medierna strider mot den svenska grundlagen. Det är utmärkt att tingsrätten markerat att man inte får agera på det sätt som här skett. Eftersom vi stod bakom anmälan visar det här också att ARW gör skillnad och att vi till och med kan få chefer som begår överträdelser dömda i domstol.

Zetterholm lovordar även JK:s och polisens agerande:

– JK visade handlingskraft och inledde förundersökning redan någon vecka efter ARW:s anmälan. Göteborgspolisen gjorde sedan en grundlig förundersökning där en rad personer i prefektens närhet intervjuades, konstaterar Zetterholm.

Zetterholm menar att domen är viktig för den svenska högskolan:

– Det är mycket inom den svenska högskolan som inte fungerar som det ska. Lagar och regler överträds och många akademiker får sina rättigheter inskränkta. Det finns också stora kvalitetsproblem. Därför är det viktigt att akademiska visselblåsare skyddas och inte riskerar bli föremål för olika repressalier.

– Dessutom ska saken och inte personen stå i förgrunden inom akademin. Cheferna ska åtgärda de problem som blottläggs och inte syssla med att jaga interna kritiker och uppgiftslämnare, säger Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch.

Domen kan beställas från Göteborgs tingsrätt per e-post (gbg.tingsratt@dom.se) eller telefon (031-701 10 00). Uppge målnummer B 5197-16.

 

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Liknande ärenden

GU-prefekt efterforskade källa: JK inleder förundersökning efter ARW-anmälan

Efter ARW:s anmälan: GU-prefekt inför rätta för att ha jagat interna kritiker

ARW-referat av domstolsförhandling förbjöds: oacceptabla yttranderegler på Högskoleläckan