Rektorsvalet i Karlstad: huvudkandidat beskriver ARW-kritik som ”desinformation”

När rektorskandidaten Johan Sterte var på besök i Karlstad för att höras av personal och studenter konfronterades han med ARW:s kritik mot hans ledarskap. I lokalpressen beskrev Sterte kritiken som ”störande”, ”smutskastning” och ”desinformation”. I detta inlägg bemöter vi Stertes påstående om att det skulle röra sig om illa underbyggd kritik. Vi gör det genom att räkna upp de 27 angivna källorna i våra inlägg om honom.

Enligt den statistik som vi har tillgång till har vårt senaste kritiska inlägg om Johan Sterte, tilltänkt rektor, haft hundratals läsare i Karlstad. När Sterte gästade staden i veckan (den 14 mars) för att höras av personal och studenter konfronterades han mycket riktigt med vår kritik. Efteråt fick han i lokalpressen frågan vad han ansåg om kritiken:

– Den är mycket tendentiös och väldigt störande. Inte bara för mig utan för alla medarbetare som också blir drabbade. Det är ett fenomen i tiden att en konstellation kan utnämna sig till poliser på ett sätt som inte är rumsrent, för att smutskasta en person som de inte känner eller ens träffat. Det är en starkt vinklad redogörelse de lägger fram.

ARW har i två inlägg (se länkar nedan) granskat Sterte. Det rör sig om akademiska och andra tveksamheter under hans nuvarande rektorskap vid Luleå tekniska universitet. Vår kritik har fokuserat framför allt på hans nedmontering av det kollegiala medbestämmandet och flera ifrågasatta utköp av akademisk och annan personal.

Då det tydligen saknats facklig insyn i utköpen kan man inte utesluta att det delvis handlar om att bli av med interna kritiker. Vi har också konstaterat att Sterte i ett remissvar på den s.k. Ledningsutredningen förordat såväl renodlad linjestyrning som sekretess när det gäller vem som ställer upp i rektorsval.

På dessa grunder varnade vi Karlstad för vad vi, mot bakgrund av vår samlade dokumentation, betecknade som ett oakademiskt och odemokratiskt ledarskap.

Tydligen var kritiken inte helt osann trots allt. Så här uttalar sig Sterte i Nya Wermlands-Tidningen:

– Men liksom att det kan finnas spår av nötter i choklad, så finns det spår av sanning bakom kritiken. Det är sant att medarbetare har köpts ut och att jag anser att beslutsfattande ska utgå ifrån rektor. Resten av kritiken är oförsvarbar och det är alltid en risk för mig att uttala mig om sådana här påståenden eftersom det inte finns någon arena för mig att möta dem. Därför har jag valt att inte göra det med stor risk för att det trappas upp.

Sterte anger inte vilken del av kritiken han anser vara oförsvarbar och varför. Han fortsätter:

– Det är kanske dags att införa en professur i desinformation. Universitetet har en viktigare roll än någonsin i dessa tider, för utbildning i källkritik och noggrant underbyggd[a] fakta, fortsätter han.

Sterte fick också frågan av en reporter på Värmlands Folkblad:

– Egentligen är det inget jag vill kommentera. De smutskastar mig och jag vet inte vilka de är. Det är inte bara jag som upplevt deras kritik som störande utan även personalen vid universitet. Tyvärr är detta ett fenomen som ligger i tiden. Det är klart det finns lite sanning i det de säger, vi har köpt ut ett antal medarbetare, det är sant, men mycket annat stämmer inte, säger Johan Sterte.

Sterte anger, återigen, inte vilka andra uppgifter som inte skulle stämma.

För att bemöta Stertes påståenden om att det skulle röra sig om ”smutskastning”, ”desinformation” och inte om ”noggrant underbyggd[a] fakta” räknade vi antalet länkar till olika källor i de båda ARW-inläggen om Sterte. I det första inlägget fanns det 18 angivna källor, i det andra 9 angivna källor (utan dubbletter). Det ger sammanlagt 27 källor. Det rörde sig om allt från utdrag ur flera utköpsavtal från Luleå och mejl från facklig representant till centrala interna dokument som beskriver hur universitetet för närvarande styrs.

Vi har listat samtliga angivna källor i slutet av detta inlägg. Detta för att läsaren ska få en uppfattning om omfattningen av det dokumentationsarbete som ligger bakom vår kritik av Stertes ledarskap.

ARW:s Erik J Olsson är förbryllad över Stertes reaktion på kritiken:

– Det är oroväckande att en hög statlig chef som Sterte attackerar engagerade medborgares motiv istället för att sakligt bemöta uppgifterna. Sterte far dessutom med osanning när han säger att vår kritik inte är väl underbyggd. Att han använder så starka ord som ”desinformation” och ”smutskastning” i sammanhanget verkar inte väl avvägt i sammanhanget.

– Samtidigt verkar Sterte säga att vi har rätt på de centrala punkterna om toppstyrning och utköp. Vi får inte det att gå ihop rent intellektuellt. Även Stertes uppfattning att man tydligen måste känna honom personligen för att få kritisera hans ledarskap är svårbegriplig.

Olsson menar att Stertes angrepp på ARW i medierna spär på kritiken mot hans ledarskap:

– En rektor måste kunna bete sig statsmannamässigt i offentliga sammanhang. Det innebär exempelvis att sakligt och redligt bemöta tvivel på det egna ledarskapet. Han har haft gott om utrymme i lokalpressen för att göra det. Man kan få intrycket att Sterte inte kan ta kritik på ett konstruktivt sätt.

Enligt Olsson visar händelserna i Karlstad att ARW:s verksamhet är effektiv:

– Det är glädjande att lärarna i Karlstad konfronterat Sterte med vår kritik. Det visar att vår dokumentation av överträdelser kan bli relevant när man minst anar det. ARW kommer att fortsätta att rikta störande kritik mot makthavare som inte sköter sig, säger Erik J Olsson.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Angivna källor i första ARW-inlägget om Sterte:

 1. Unescos rekommendationer för högre utbildning (1997)
 2. 2 kap högskoleförordningen
 3. Ett utköpsfall i Lund
 4. Ett utköpsavtal i Luleå
 5. LTU:s besluts- och delegationsordning
 6. Avtalslagen
 7. Klagomål från en tidigare lärare vid LTU enligt vilket utköpet av honom var provocerat
 8. Svar på klagomålet från HR-chef och chefsjurist vid LTU
 9. 11 § förvaltninglagen
 10. Chefsjuristens svar på en skrivelse där vi kritiserat LTU bl.a. för provocerade uppsägningar
 11. 1 kap 9 § regeringsformen
 12. Vår replik till LTU:s chefsjurist
 13. En gemensam skrivelse från Sterte och chefsjuristen som avslutar mejlväxlingen med mellan LTU och ARW
 14. Klagomål från den utköpte LTU-läraren till styrelsen
 15. Svar på klagomål från Sterte
 16. Svar på den utköpte lärarens klagomål från Sulf:s Git Claesson Pipping
 17. Utköpsavtal för en annan lektor vid LTU
 18. Utköpsavtal för ytterligare en anställd vid LTU

Angivna källor i andra ARW-inlägget om Sterte

 1. Länk till lokaltidning med uppgiften att Sterte är förslagen som ny rektor
 2. Uppsats i statsvetenskap från Uppsala enligt vilken kollegialiteten nedmonterats under Stertes tid som rektor
 3. Kåre Bremers ledningsutredning
 4. Stertes remissvar till ledningsutredningen (där han ställer sig positiv till ren linjestyrning och sekretess kring val av rektorer)
 5. Avgående rektor Åsa Bergenheims remissvar till ledningsutredningen
 6. Aktuellt styrdokument vid Karlstads universitet
 7. E-postmeddelande från facklig representant vid LTU där hon förklarar att hon inte deltagit vid utköpen (trots att hennes namn står på överenskommelsen).
 8. Artikel i Luleås lokalpress där en tidigare LTU-anställd lämnar uppgiften att uppsägningen av henne var provocerad
 9. Länk till LTU:s hemsida som visar att det centrala styr dokumentet ”LTU:s besluts- och delegationsordning” försetts med lösenordsskydd

Liknande ärenden

ARW varnar för påtänkt Karlstadsrektor: bäddat för konflikter med odemokratiske Johan Sterte vid rodret

Rättsosäkerhet vid Luleå tekniska universitet: obehörig chef köper ut lärare utan demokratisk insyn