Hot nr 9 mot den akademiska friheten: politiska val av rektorer öppnar för ideologisk styrning

I vår serie YouTube-klipp om de 10 största hoten mot den akademiska friheten har vi kommit till hot nr 9: politiska val av rektorer som gör det möjligt för en sittande regering att genom ledningsgruppen genomföra olika akademifrämmande ideologiska agendor på högskolorna.

Tidigare valde högskolans lärare själva rektor inom den egna kretsen. Den utvalde sågs som representant för högskolan med huvudsakligen ceremoniell funktion utan någon särskilt makt. Denna modell, som är den egentligt akademiska, har stegvis underminerats. Istället har vi fått rektorer som alltmer agerar som VD för Högskolan AB, tillsatta och styrda av regeringen.

Ett valförfarande som inbegriper olika typer av ”hörande” av lärarna finns visserligen kvar men har gradvis urholkats och är numera bara en formalitet som bockas av för sakens skull.  Tillkommit har högskolestyrelsen som i teorin lämnar självständigt förslag på ny rektor till regeringen, som denna sedan klubbar igenom. Styrelsen, som i strid med internationella överenskommelser har extern majoritet, tillsätts dock själv av regeringen. Cirkeln är därmed sluten.

En relativt ny och likaledes problematisk utveckling är mot unga och politiskt formbara karriärrektorer som går från lärosäte till lärosäte snarare än att träda tillbaka till den akademiska tjänsten när mandatperioden är slut.

– En rektor ska vara en akademiskt högt respekterad representant för högskolan, inte en ryggradslös marionett som går olika ideologiska ärenden, säger Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch.

I det andra i vår serie YouTube-klipp om de 10 största hoten mot den akademiska friheten berättar Zetterholm vilka konsekvenser det ohållbara systemet med politiskt ”riggade” rektorsval får för högskolornas oberoende och i förlängningen för förtroendet för forskningen.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

 

Liknande ärenden

Kollegialt inflytande minimalt när Lunds universitet väljer ny rektor: Unescos regler överträds

Ny prorektor i Lund var inte valbar: får gräddfil till professur

Kritiken mot Sterte växer: Karlstads universitet ställer in rådgivande rektorsval

Botten nådd? Regeringens utredare vill införa Tredje rikets styrmodell inom högskolan