Hot nr 7 mot den akademiska friheten: lobbyister och särintressen motverkar fri forskning

Som det sjunde i raden av hot mot den akademiska friheten tar vi upp de starka och politiskt inflytelserika lobbyister som verkar inom den svenska högskolevärlden och vars särintressen ofta går stick i stäv med samhällets intresse av en fri forskning. Som vi avslöjar i YouTube-klippet är flera särintressen dolda bakom en oskyldig fasad av allmännytta.

Samhället har ett intresse av att vetenskapen är fri och att det finns en institution som söker sanning och kunskap oberoende av olika påverkansfaktorer. På så sätt kan forskare leverera oberoende faktaunderlag till beslutsfattare, som därigenom kan fatta beslut av högre kvalitet. Därför skyddas forskningens frihet i grundlagen. Samtidigt har ARW i flera inlägg berättat om att det är illa ställd med forskningsfriheten i Sverige i ett europeiskt perspektiv, där vi spelar i bottenligan. Det betyder konkret att risken är stor att det blir en rundgång i systemet, där politikerna dikterar vad forskare ska komma fram till, vilket sedan leder till ett förutsägbart och undermåligt beslutsunderlag.

I vårt aktuella YouTube-klipp i serien om hot mot den akademiska friheten tar vi upp en slående faktor bakom detta missförhållande. Vår analys visar att starka särintressen har trängt tillbaka allmänhetens intresse av en oberoende vetenskap.

– Att organisationen Svenskt Näringsliv är en problematisk lobbyist är välkänt. Men i flera fall är särintressena inom den svenska högskolan dolda bakom en allmännyttig fasad, och det krävs närmare analys för att blottlägga de verkliga bevekelsegrunderna, säger Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch.

– Som vi förklarar i klippet är tyvärr de organisationer som verkar mot den fria forskningen starkare än de som verkar för, vilket ger en förklaring till den svenska högskolans osjälvständiga ställning, menar Zetterholm.

EJO/JSS

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd

Liknande ärenden

Ny Karran-studie: ”högt rankade universitet har mer akademisk frihet”

ARW-TV med Terence Karran: bristande akademisk frihet gör Sverige oattraktivt för unga forskare

Uppsala inför ny bedömningsgrund: medlem i Saco-S krav för att bli adjunkt

Lektor vid Högskolan i Halmstad larmar: ”forskningsproblem får inte längre väljas fritt”

Ny brittisk studie: akademisk frihet i Sverige på europeisk bottennivå