Uppsala står emot trycket: DNA-pionjär felaktigt utpekad som ”rasist” fortsatt hedersdoktor

Uppsala universitet meddelar nu Academic Rights Watch att man inte kommer att frånta nobelpristagaren James Watson hans hedersdoktorstitel. Frågan restes i Upsala Nya Tidning efter det att Watson i en TV-intervju upprepat tidigare påståenden om samband mellan ras och intelligens, vilket gjorde att hans amerikanska laboratorium drog tillbaka hans hederstitlar och avbröt kontakten. ARW anser att Watsons uttalanden i sitt sammanhang inte kan anses vara rasistiska och att Uppsala universitet hanterat situationen med bibehållen integritet och trovärdighet.

Vad ska ett lärosäte göra om en av dess hedersdoktorer utpekas som i medierna som ”rasist” och redan fråntagits andra hederstitlar – till och med från det egna laboratoriet där folk väl borde veta vad de gör?

Den forskare som hamnat i blåsväder är inte vem som helst utan självaste James Watson, som, tillsammans med Francis Crick and Maurice Wilkins, tilldelades 1962 års Nobelpris i medicin för kartläggningen av DNA-strukturen. Upptäckten har kallats en av de största vetenskapliga landvinningarna någonsin.

Watson promoverades 2007 till hedersdoktor vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Frågan ovan aktualiserades i Upsala Nya Tidning i januari i år med anledning av att Watson uttalat att det skulle finnas ett samband mellan ras och intelligens. Uttalandet ledde till att Cold Spring Harbor Laboratory (CPHL), där Watson verkat och varit chef, drog tillbaka hans hederstitlar samt avbröt kontakten med honom.

I UNT-artikeln uttalar sig vicerektorn Stellan Sandler för universitetets räkning:

– Vi för diskussioner om hur vi ska hantera situationen. Hans påståenden har ingen vetenskaplig grund alls. Men tyvärr det går inte att värja sig för att människor kan skaffa konstiga åsikter.

Uttalandet föranledde ARW att höra sig för hos universitetets ledning angående vad man kommit fram i Watson-fallet. Svaret kom nyligen från vicerektorn i ett mejl:

– Uppsala universitet har inte fråntagit hedersdoktoratet vid den medicinska fakulteten. Det innebär dock inte att Uppsala universitet delar de åsikter som James Watson framfört på senare tid angående kopplingen mellan intelligens och genetik.

Det är alltså fastslaget att Watson kommer att vara fortsatt hedersdoktor i Uppsala.

Watson hade redan 2007 väckt uppseende då han i Sunday Times bl.a. menade att afrikaner är mindre intelligenta än västerlänningar. Påståendet ledde till att flera inbjudningar att föreläsa i Storbritannien drogs tillbaka varpå Watsons turné fick ställas in. Styrelsen vid CPHL reagerade även då, men efter att Watson bett om ursäkt löstes situationen genom att Watson gick i pension, officiellt av åldersskäl.

Uppsala universitet reagerade på denna första incident med en notis på lärosätets hemsida under rubriken ”Uppsala universitet tar avstånd från rasistiskt uttalande från hedersdoktor”:

James Watson har i en intervju i tidningen Sunday Times hävdat att det finns vetenskapliga belägg för att afrikaner är mindre intelligenta än andra folkslag. Uppsala universitet anser att Watsons åsikter saknar vetenskaplig grund och att han på ett ytterst kränkande sätt uttalat sig inom ett område där han saknar expertkunskaper.

Watson är tveklöst en av 1900-talets mest betydelsefulla forskare och han har tilldelats nobelpris och en rad hedersbetygelser vid olika lärosäten, inklusive Uppsala universitet. Genom sin aktade ställning inom forskarsamhället har Watsons osakliga uttalande gjort stor och irreparabel skada, vilket universitetsledningen djupt beklagar.

Här hävdar universitetet att Watson uttalat sig ”rasistiskt”. Titeln fick han dock behålla.

När saken i år fick förnyad aktualitet beskrevs Watson även av svenska medier som rasist. I en artikel i Aftonbladet sägs det att han gjort ”rasistiska uttalanden”. Rubriken på artikeln i UNT är ”Hederstitel ännu kvar trots rasism” och ingressen lyder: ”Det är inte aktuellt för Uppsala universitet att frånta en hedersdoktorstitel från den amerikanske forskare som uttalat sig rasistiskt om samband mellan intelligens och hudfärg.”

Har då Watson uttalat sig rasistiskt och har Uppsala i så fall denna gång begått ett misstag som låter honom behålla titeln?

Som vi tidigare framhävt i det liknande fallet med professor Linda Gottfredson är det inte rasistiskt i sig att uttala sig om statistiska samband mellan olika saker och generell intelligens, utan rasismen uppstår först när lägre intelligens förknippas med ”lägre människovärde”. (Den som tror annorlunda kanske själv implicit gör denna besvärande koppling, möjligen något för Aftonbladets och UNT:s skribenter att tänka på.)

För att avgöra om Watson uttalat sig rasistiskt måste man alltså titta på det sammanhang i vilket uttalandena gjorts. Enligt Aftonbladet sade Watson nyligen, mer specifikt:

– Jag skulle vilja att mina åsikter hade ändrats, att det fanns ny kunskap som säger att din uppväxt är viktigare än naturen. Men jag har inte sett sådant forskningsresultat. Och det finns en skillnad mellan en genomsnittlig svart och en genomsnittlig vit i IQ-tester. Jag skulle säga att skillnaden är genetisk.

I den tidigare intervjun i Sunday Times sade Watson att han var orolig för Afrikas framtid på grund av att ”deras intelligens inte är på samma nivå som vår”.

Vi kan inte hitta något exempel på att Watson skulle ha förknippat lägre intelligens med lägre människovärde. Tvärtom uttrycker han ovan oro för grupper som enligt honom har lägre intelligens, vilket knappast är förenligt med att han skulle anse dem mindre värda. Enligt Wikipedia ska Watson för övrigt ha framhållit judar och kineser som särskilt intelligenta (mer än västerlänningar).

Vår slutsats är att argumentet att Watson har uttalat sig rasistiskt och därför ska fråntas hedersdoktorstiteln inte håller. Inget har framkommit som skulle visa att Watson uttalat sig rasistiskt. Det är utmärkt att Uppsala universitet denna gång verkar ha nått samma slutsats. I meddelandet om beslutet att låta Watson kvarstå som hedersdoktor finns ingen hänvisning till rasism. Frågan om verklig rasism ska vara en grund för att bli av med akademiska utmärkelser lämnar vi obesvarad. Vi tar heller inte ställning till de empiriska frågor som Watsons uttalanden aktualiserar.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Rasismforskare i Uppsala slår tillbaka mot kritiker: hotar polisanmäla Hübinette för ”förtal”

Professor avinviterad från pedagogikkonferens: forskning om intelligensskillnader ”i konflikt med etisk standard”

ÖNH underkänner Uppsala-tillsättning i rasismforskning: ”sakkunnigas bedömningar inte självständiga”

Academic Rights Watch riktar allvarlig kritik mot KTH: inskränker studenters yttrandefrihet

Fallet Hübinette: Uppsala-tjänst i rasismforskning blottlägger rekryteringsproblemen inom högskolan