Ny Youtube-intervju om hoten mot meritokratin: ”Universitetet inte rätt plats för kvotering och social ingenjörskonst”

För hela samhällsutvecklingen och demokratiutvecklingen är det viktigt att välja dem som är allra bäst för utbildning och tjänstetillsättning. Det är mycket som står på spel. Det säger ARW:s Magnus Zetterholm i en intervju om den tilltagande kritiken av det meritokratiska systemet. Deltar gör även ARW:s studentrepresentant Axel Ekström. Intervjun är den andra i den nystartade Youtube-serien In-Depth Conversations modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos.

Ett ständigt återkommande tema i Academic Rights Watch verksamhet har handlat om bristande meritokrati vid våra lärosäten. I många fall handlar det om internrekrytering: att man rekryterar någon som råkar finnas på institutionen och kanske är en trevlig person, snarare än att utlysa tjänsten och välja den bästa i en bredare grupp kandidater.

Vid en högskola tillsattes en professor utan sakkunnigutlåtanden, vid en annan räckte det inte att vara skicklig utan det krävdes att man utövat ”normkritik” för att få en professur. En ny professor i fysik fick tjänsten utan att vara i tätgruppen för någon sakkunnig. Vid ett lärosäte ansågs det meriterande att ha varit anställd tidigare vid samma lärosäte. I ett fall från i år avbröts en rekrytering därför att sökfältet var ”närmast enkönat”, åtminstone uppstod den misstanken.

Men det största ärendet av detta slag var givetvis det om Göteborg, där en anmälan dokumenterade 95 fall av rättsvidrig anställning bara vid humanistiska fakulteten.

Den rikliga dokumentationen av meritokratiska tillkortakommanden föranledde ARW att utnämnda internrekrytering och akademisk inavel som ett av de 10 största hoten mot akademisk frihet.

Förutom det problem som internrekrytering traditionellt innebär inom den svenska högskolan, vilket mest rör bristande tillämpning, tillkommer i aktuell samhällsdebatt en mer principiell kritik av det meritokratiska systemet, som anses gynna priviligierade grupper.

I det andra samtalet i Youtube-serien In-Depth Conversations modererad av filosofidoktoranden Melina Tsapos intervjuas ARW:s Magnus Zetterholm och Axel Ekström om hoten mot meritokratin. De menar bland annat att även om det finns många problem med att genomföra ett meritokratiskt system i praktiken finns det inget annat system som är bättre, och att universiteten inte är rätt plats för kvotering och social ingenjörskonst.

♦ Gillade du detta? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦