Forskare i klimatpolitik får pris av Academic Rights Watch: avslöjade ideologisk styrning vid miljöprogrammet Seed Box

Forskaren Johan Gärdebo försökte under lång tid få till stånd en intern principdebatt efter att hans förslag på extern mentor inte ansågs vara en bra match ”utifrån postkoloniala och intersektionella perspektiv”. Ledningens ointresse gjorde att han till slut skrev en mycket uppmärksammad artikel i Aftonbladet. För sina insatser får Gärdebo nu Academic Rights Watch pris för akademisk frihet.

Academic Rights Watch pris för främjande av akademisk frihet går denna gång till forskaren Johan Gärdebo, som tidigare i år gick ut i Aftonbladet med avslöjanden om den ideologiska styrningen vid klimatprogrammet Seed Box i Linköping.

Johan Gärdebo

Bakgrunden är att Gärdebo funnit Malcolm Kyeyunes marxistiska analyser av klimatpolitik särskilt relevanta för sin forskning. När Seed Box ledning tillkännagav möjligheten för postdoktorer att anlita externa mentorer utanför akademin föll Gärdebos val därför naturligt på Kyeyune.

Men ledningens entusiasm över förslag var begränsad. Därom handlade Gärdebos debattinlägg: ”den kvalifikation som han [Kyeyune] saknar är inte akademiska titlar utan en delad värdegrund – en värdegrund präglad av dekolonialt och intersektionellt rättviseperspektiv”. ARW kunde, efter att begärt ut ledningens mejl, dokumentera riktigheten i Gärdebos uppgifter.

Gärdebo ska också ha fått höra att man av omtanke för känslorna hos andra medverkande bör undvika någon som ifrågasätter deras perspektiv, samt att det rent strategiskt vore ”oklokt” av honom att associeras med en ”högertänkare” som Kyeyune då han saknar fast tjänst.

I stället uppmanades Gärdebo att välja en annan mentor som man på Seed Box inte anser är kontroversiell, nämligen Andreas Malm. Medan Kyeyune kritiserar klimataktivism som ett medelklassprojekt, anser Malm att fler borde utföra fler klimataktioner, även terroristiska sådana.

Pristagaren, som för närvarande belönas med 10 000 kr, ska vara en person som särskilt utmärkt sig genom att främja den akademiska friheten i Sverige. Priset ska normalt delas ut till någon som därvid tagit någon form av personlig risk och visat modet att stå upp för en grundläggande princip, snarare än etablerade personer som redan har säkra positioner, makt och inflytande.

Magnus Zetterholm på Academic Rights Watch menar att Gärdebo är ett utmärkt val:

– Vi anser att Johan Gärdebo i hög grad uppfyller våra krav på en lämplig pristagare. Trots den uppenbara risken att debattinlägget skulle innebära slutet på hans karriär valde han att gå ut öppet med sin kritik, vilket skapade en välbehövlig debatt om den akademiska kulturen vid Seed Box, säger Zetterholm.

Gärdebo säger till Academic Rights Watch att han är ”hedrad” av utmärkelsen och att han ”donerar hela prissumman till stöd för ryska intellektuella och akademisk frihet i Ryssland”.

Tidigare har ARW delat ut priset till dåvarande redaktören på studenttidningen Lundagård tillika juridikstudenten Louise Lennartsson för flera grävande reportage om akademisk frihet, som lyft frågan för framtidens akademiker.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦