ARW JO-anmäler Halmstads rektor för bristande objektivitet: ändrade slutsatsen när extern utredning fällde chefskollegan för kränkningar

Efter att en professor anmält en akademichef för trakasserier anlitade Högskolan i Halmstad en extern firma för att utreda anklagelserna. Utredarna fann att fyra av de anmälda situationerna sammantagna utgjorde kränkande särbehandling av professorn. Då beslutade högskolans rektor att underkänna utredarnas slutsats. Nu JO-anmäls hon av Academic Rights Watch för bristande saklighet och opartiskhet.

Som ARW tidigare berättat kom externa utredare från firman Human & Heart fram till att professorn i företagsekonomi Klaus Solberg Söilen utsatts för kränkande särbehandling av akademichefen Catherine Legrand. Då ingrep högskolans rektor Susanna Öhman genom att underkänna utredningens slutsats och lägga ner ärendet.

Enligt rektor ska utredarna inte ha haft tillgång till viss information som när den beaktas ger en delvis annan bild och friar akademichefen. Kommunikation mellan högskolan och utredarna ger snarare intrycket att utredarna fått informationen men funnit att den inte påverkade slutsatsen, något som högskolan inte kunnat acceptera.

ARW:s ordförande Erik J Olsson är kritisk till rektors agerande:

– Syftet med en extern utredning av en anmälan är att få en objektiv prövning av anklagelserna. Att undanhålla information från utredarna och underkänna slutsatsen utgör en otillbörlig styrning av utredarnas arbete.

Handläggningens objektivitet har därmed rubbats, menar Olsson:

– Rektors agerande innebär en överträdelse av grundlagens krav på att ärenden ska handläggas sakligt och opartiskt. Utredningen har enligt uppgifter i medier kostat staten över 400 000 kr. Då rektor underminerat en kostsam utredning har hon även handskats vårdslöst med skattemedel, säger Olsson.

Academic Rights Watch har därför anmält rektors agerande till Justitieombudsmannen (JO). Läs JO-anmälan här. Se länkarna nedan för bakgrunden till anmälan.

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden