Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Trots att ARW och andra krävt att Inga-Lill Aronsson måste få upprättelse i det uppmärksammade fallet med n-ordet vidhåller Institutionen för ABM i Uppsala att hon är klandervärd. Detta efter att universitetet friat sin egen likvärdighetsspecialist från misstankar om diskriminering i ett helt parallellt fall. ARW anmäler nu universitetet till UKÄ för bristande likabehandling samt osakligt och partiskt agerande.

Uppsalalektorn Inga-Lill Aronsson har fortfarande inte fått intern upprättelse efter en utredning som fann henne klandervärd därför att hon uttalat ordet ”neger”. Något som hon gjorde i syfte att illustrera arkivsökning om ras i äldre arkiv. Institutionen för ABM vidhåller att hon gjort fel, uppger Aronsson till Academic Rights Watch (ARW).

Upprättelsen har således uteblivit trots kritik från ARW och andra (se t.ex. Sten Widmalm, Sharon Rider och Christer Karlsson i UNT den 28 januari 2020).

Som ARW tidigare berättat ledde Aronssons uttalande till att fyra studenter anmälde saken och hävdade att ”ordet saknade relevans i sammanhanget” och att Aronsson inte hade ”någon som helst rättighet att använda ordet”, eftersom ”hon varken är svart eller rasifierad”.

Anmälan ledde till en utredning om misstänkt trakasseri varvid universitetets särskilde ”likavillkorsspecialist” Hooshang Bazrafshan konsulterades. Utredningen (2020-02-11) nådde slutsatsen att ”lärarens ordval var beklagligt och omotiverat”. Det hade, menade man, varit ”fullt möjligt att föra samma resonemang med ett annat ordval”. Aronsson fick därefter lova att hon aldrig skulle säga ”neger” igen.

Men nu hände det oväntade att Bazrafshan, i en radiointervju, på frågan om vilka andra ord som är förbjudna vid Uppsala universitet själv uttalade ordet ”hora”. Då de båda fallen framstod som helt parallella anmälde ARW Bazrafshan till Uppsala universitet för diskriminering.

Denna utredning (2020-04-28), gjord av universitetsdirektören Caroline Sjöberg, fann emellertid att den anmälde inte gjort något fel. Detta är förstås rimligt som enskilt ärende betraktat men får som konsekvens att det tidigare klandret av Aronsson framstår som uppenbart diskriminerande.

Som om inte detta vore nog: redan i mars hade universitetsledningen (se Eva Åkesson, Anders Malmberg och Torsten Svensson i UNT den 10 mars 2020) meddelat att ledningen själv inte anser att Inga-Lill Aronsson gjort något fel.

Universitetsledningen har alltså en annan uppfattning än den egna internutredningen i denna fråga. Men vad hjälper det Aronsson, då det formella klandret kvarstår?

På sätt och vis är det bra att universitetsledningen tar offentlig ställning i ett ärende som gäller den akademiska frihetens grundpelare: yttrandefriheten. Men i detta fall har inspelet knappast varit klargörande, utan bara spätt på förvirringen.

Av regeringsformen 1 kap. 9 § följer att förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Här har Uppsala universitet brustit, med följden att förtroendet för myndighetens förmåga att upprätthålla rättssäkerheten rubbats.

Därför anmäler vi nu Uppsala universitet till Universitetskanslerämbetet (UKÅ). Vår anmälan hittar du här.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist: uttalade själv förbjudet ord

Uppsalas likavillkorsspecialist positivt särbehandlad: var ok att säga ”hora” i radio enligt utredning