ARW anmäler Uppsala universitets likavillkorsspecialist: uttalade själv förbjudet ord

I ett aktuellt radioprogram kritiserar likavillkorsspecialisten Hooshang Bazrafshan den anmälda universitetslektorn Inga-Lill Aronssons användande av n-ordet i syfte att illustrera arkivsökning på information om ras. Men på reporterns fråga om det finns fler ord som inte får uttalas vid Uppsala universitet uttalar Bazrafshan det vid universitetet förbjudna h-ordet – en pejorativ benämning på kvinnliga sexarbetare. ARW, som ser allvarligt på det inträffade, anmäler nu Bazrafshans agerande till Uppsala universitet för diskriminering.

Det var i ett inslag i radioprogrammet Studio Ett den 26 februari 2020 som den anmälan om trakasseri som gjorts mot universitetslektor Inga-Lill Aronsson vid Uppsala universitet togs upp till debatt. Bakgrunden är hennes uttalande av det så kallade n-ordet i syfte att illustrera arkivsökning för att hitta information om ras, vilket skedde inom ramen för masterprogrammet i arkiv, bibliotek och museer. Som representant för Uppsala universitet medverkade i programmet likavillkorsspecialisten Hooshang Bazrafshan.

Bazrafshan säger i intervjun att det inte räcker att Inga-Lill Aronsson innan hon uttalade n-ordet utfärdade en förvarning, en s.k. trigger warning. Han menar också att det är tillräckligt att någon potentiellt blir kränkt och att det inte krävs att någon i publiken är svart eller haft släktingar som varit slavar. Ingen av anmälarna var själv kränkt.

1 timme 14 minuter och 27 sekunder in i programmet Bazrafshan sker följande:

Reporter
Vilka fler kontroversiella ord finns det som Uppsala universitet vill att man undviker som lärare eller professor i Uppsala?

Bazrafshan
Ja, nu, Uppsala universitet har inte gått ut med en lista och vi har inte sån, liksom, beslut.

Reporter
Men borde man inte ha en sådan lista…

Bazrafshan
… ha sunt förnuft, alltså, jag tror alla vet liksom… är det okej, förlåt nu, nu, känner mig tvungen att säga [här uttalar Bazrafshan h-ordet i sin helhet] till exempel, hur lämpligt det är hur nödvändig det är…”

Likavillkorspecialisten, en representant för Uppsala universitet, uttalar här själv ett vid Uppsala universitet förbjudet ord – det pejorativa h-ordet vilket sker inför en stor lyssnarskara i svensk riksradio. Det är sannolikt att det bland lyssnarna fanns personer som själva är kvinnliga sexarbetare eller har släktningar som är det. Sannolikheten att dessa tagit illa upp och känt sig kränkta kan knappast underskattas, särskilt som många sexarbetare lever under svåra förhållanden. Här förolämpar alltså Bazrafshan, som i programmet medger att han själv är priviligierad, människor som tillhör en underpriviligierad grupp.

Med tanke på h-ordets frekventa användning i vissa skolmiljöer måste det dessutom anses sannolikt att ett många kvinnliga anställda och studenter vid Uppsala universitet som lyssnat på radioprogrammet någon gång trakasserats med h-ordet – och att dessa kvinnor upplevt obehag vid en likavillkorsspecialists plötsliga och oväntade uttalande av detta ord. Besvär som ångest, depression, psykiskt inducerade hudutslag eller andra obehag kan inte uteslutas.

Det faktum att Bazrafshan ger en trigger warning innan uttalandet av h-ordet sker kan, som han själv framhåller i samband med n-ordet, knappast ses som en förmildrande omständighet. Vidare finns det ingen anledning att tro att Bazrafshan själv är eller har varit sexarbetare, eller har släktingar som är eller har varit det, och därför skulle ha tillskansat sig särskild rätt att uttala h-ordet. Hela ordet saknar slutligen relevans i sammanhanget, utan Bazrafshan kunde istället ha sagt ”h-ordet” eller hänvisat till ”förklenande ord om kvinnliga sexarbetare”.

Fallet framstår som parallellt med det ärende som nu utreds av Uppsala universitet angående Inga-Lill Aronssons uttalande av n-ordet. Academic Rights Watch, som givetvis ser allvarligt på det inträffade, har därför i en anmälan ställd till Uppsala universitet uppmanat universitetet utreda huruvida likavillkorsspecialisten Hooshang Bazrafshan, genom att uttala h-ordet, gjort sig skyldig till diskriminering.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Lundalärare fråntas kurs: gav blivande psykologer ”panikångest”

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Efter Jomshof-affären vid GU: bråttom säkra yttrandefriheten vid våra högskolor

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter