ARW publicerar sexologistudenternas anmälan: ville ha ny kurs med Vänsterpartitopp som föreläsare

I en aktuell anmälan riktar flera studenter på sexologimastern i Malmö anklagelser mot lärare på kursen. Fallet är det första som ARW dokumenterat där flera anmälare tillhör en organisation som kan sägas representera ett särintresse inom utbildningsområdet. Av anmälan framgår att de dessutom har konkreta förslag på kursändringar, i linje med den egen organisationens idéprogram, och nya föreläsare, som samtliga tillhör sammanslutningar som ligger ideologiskt nära deras egen.

Som Academic Rights Watch tidigare berättat skrev en grupp Malmöstudenter den 25 februari i år ett uppmärksammat inlägg i Sydsvenskan, där de beskriver vad de uppfattar som rasism och sexism i undervisningen på sexologimastern.

Inlägget bemöttes av lärare och företrädare för institutionen. Prefekten och kursansvarig skrev att sexologi är ett i ämne som är ”tvärvetenskaplig i grunden och innefattar en mängd olika aspekter och svåra frågor” och ”[d]et är inte möjligt att styra hur innehållet i utbildningen tolkas av varje enskild student men utgångspunkten är att det ingår i akademisk utbildning att analysera fenomenet i ljuset av olika teoretiska perspektiv”. Mariah Larsson, en av de utpekade lärarna, hänvisade till att det är hennes uppgift att förmedla kunskap, inte att skydda studenterna från obehag.

I en formell anmälan till Malmö universitet, vilken ARW här väljer att publicera, upprepar studenterna väsentligen sin tidigare kritik och menar att de på föreläsningarna diskriminerats och trakasserats. Delar av anmälan har lätt komiska inslag. Bl.a. ska Mariah Larsson ha uttalat ”N-ordet i dess helhet” och ”i dess fulla längd”. Larsson ska även, i sin föreläsning om pornografi, visat ”rasistiska och stereotypa nidbilder”.

Dock är det denna gång inte Larsson som står i centrum, utan den mesta kritiken riktas mot Aje Carlbom och dennes fru Sara Johnsdotter. Under en föreläsning konfronterade studenterna Carlbom med uppgifter om att hans forskning citeras i olika högerpublikationer. Studenterna ville veta hur han såg på detta faktum. De klagande studenterna klandrades dock av de andra studenterna för att kapa föreläsningen. Detta ska enligt anmälarna ha lett till ett ”fientligt” klimat i klassrummet. Carlbom ska även ha talat om ”universella värderingar” på ett sätt som anmälarna in kunde hålla med om. Även detta ledde till avbrott och att föreläsningen inte kunde hållas på planerat sätt.

Johnsdotter ska å andra sidan ha uttryckt sig generaliserande om judar i samband med en föreläsning om genital modifiering och bl.a. kallat dem en ”högljudd grupp”. Enligt anmälarna är alla allmänna påståenden om judar som inte är odelat positiva, oavsett sanningshalt, uttryck för antiseminism och som sådan även i akademiska sammanhang förbjudna. Prefekten och Studenthälsan får också kritik för att inte ha reagerat med ”åtgärder eller återkoppling”.

Som vi berättade i vårt tidigare inlägg om sexologiaffären består emellertid den klagande gruppen inte av vilka studenter som helst, utan av lite äldre personer varav flera innehar uppdrag i organisationen RFSU. Det gäller Anette Grander som är socionom på RFSU och projektledare för RFSU kompetenscentrum sexualitet, men också Josefin Björck och Ellen Sturesson som båda är ordinarie ledamöter i styrelsen för RFSU Malmö. Även Beatrice Rundström arbetar på RFSU, som skolinformatör. Soledad Quintana var bara tills för något år sedan högt uppsatt inom partiet Feministiskt initiativ, som ligger ideologiskt nära RFSU. Hon var styrelsemedlem i Fi Uppsala 2017, politisk sekreterare i Fi:s socialutskott 2018 och medlem i valberedningen på riksnivå 2018.

ARW har tidigare dokumenterat flera fall där studenter anklagat lärare för diskriminering, trakasserier med mera på likande grunder. Det mest kända fallen gäller anklagelserna mot Germund Hesslow och Johan Grant vid medicinsk respektive samhällsvetenskaplig fakultet i Lund.

I inget av de tidigare fallen som ARW tagit upp har anmälarna kunnat knytas till någon särskilt extern organisation som företräder ett särintresse inom utbildningsämnet. Av RFSU:s idéprogram framgår emellertid att organisationen bl.a. vill verka för ”feministiska och intersektionella perspektiv” och motverka ”[p]ornografi som förmedlar heterosexistiska och rasistiska stereotyper”. Då RFSU har en speciell inriktning på det sexologiska området kan organisationen sägas företräda ett särintresse. Detta är en sak som gör sexologiärendet unikt.

En annan sak som vi inte sett tidigare framkommer i en av bilagorna till anmälan (bilaga 2, se länk ovan). Bilagan innehåller ett mejl från Quintana och Rundström till prefekten och en företrädare för Studenthälsan. Där beskriver mejlskrivarna vad de anser vara problematiskt på kursen. Beskrivningen utmynnar i att de ”upplever att studenthälsan inte hade tillräckliga kunskaper om rasism och intersektionalitet för att kunna skapa ett tryggt samtalsklimat i klassen”:

Så länge det saknas kunskap bland studenter, föreläsare och studenthälsan om ämnet vi talar om så kommer diskussionerna inte leda framåt. Så länge personer som inte själva har erfarenheter av rasism och/eller homofobi får mandat att definiera vad detta är, samt huruvida det är viktig kunskap eller inte, så kommer vi se detta upprepas. Istället för att adressera att personer i klassrummet upplever rasistiska och homofoba uttalanden så stannar samtalet vid en icke-konstruktiv nivå där personliga tyckanden och åsikter får stå i fokus.

Bortsett från att det som här kommer till uttryck är en extrem form av identitetspolitik blir mejlskrivarnas förslag att ”ta in en föreläsare som ger en grundutbildning om rasism och intersektionalitet”. Mejlskrivarna har, visar det sig, högst konkreta förslag på sådana föreläsare, varav en är Maria Dexborg på Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa. Dexborg är, kunde man tilläga, inte minst ett av toppnamen för Vänsterpartiet i Malmö, där hon nyligen blev ordförande. Ett annat namn som föreslås är Tine Alavi på RFSU:s systerorganisation RFSL.

Förutom att studenterna tillhör ett särintresse inom utbildningsområdet är detta även första gången vi sett anmälare som har så detaljerade uppfattningar om hur utbildningen borde göras om, vilket föreslås ske i linje med den egna organisationens ideologi, och som dessutom har konkreta förslag på nya föreläsare, som samtliga tillhör grupperingar som ligger ideologiskt nära den som anmälarna själva tillhör.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦