KI:s utredning av fuskanklagad prorektor föredömlig: undvek jäv med ARW-metod

När misstanke uppstår att högt uppsatta chefer begått oegentligheter brukar man hyra in en extern advokat där förutsättningen är att cheferna ska frias så att ”varumärket” ska förbli intakt. Problematiken uppstod nyligen då Karolinska Institutets prorektor anmäldes för oredlighet i forskning. Med tanke på KI:s tidigare oredlighetshistorik ville man denna gång lösa situationen med förtroendet i behåll, där svaret blev att använda en av ARW förespråkad metod.

ARW gick i ett tidigare ärende igenom åtta fall som vi lätt kunde hitta på nätet där en högskola eller dess högre chefer utretts för misstanke om oredligheter. I samtliga fall ”friades” högskolan och cheferna.

När man tänker efter är detta inte särskilt konstigt. Det allmänna problemet, konstaterade vi, är att en advokat rimligen inte bör få utreda en statlig högskola på högskolan eget uppdrag, då ”en advokats främsta plikt är att visa trohet och lojalitet mot klienten” (Advokatsamfundets etiska regler). Här är det den uppdragsgivande högskolan som är klient. En statlig utredning ska emellertid enligt grundlagen vara opartisk (1 kap 9 § regeringsformen), vilket rimligen utesluter den typ av lojalitet som advokatsrollen kräver.

Istället förslog vi att ”[l]ärosäten kunde få utreda varandra istället för att i grunden utreda sig själva.”

Problemet aktualiserades nyligen i och med att Karolinska Institutets (KI) prorektor i juli 2018 anmäldes för misstanke om oredlighet i forskning. En sådan fråga kan knappast hanteras internt av personer som är underordnade rektor/prorektor. Om en extern advokat anlitas uppstår å andra sidan det objektivitetsproblem som vi just påtalade.

Intressant nog valde KI just den metod som vi förespråkat. I KI:s pressmeddelande från den 6 september i år läser vi:

Karolinska Institutets (KI) prorektor Karin Dahlman-Wright anmäldes i juli 2018 för misstanke om oredlighet i forskning. För att undvika misstankar om jäv träffade KI i augusti 2018 en överenskommelse med Göteborgs universitet om att handlägga utredningen.

Rådet för utredning om misstänkt oredlighet i forskning m.m. vid Göteborgs universitet kom dessutom fram till att KI:s prorektor i ett fall gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Rådet gick därmed delvis emot Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning, som granskat ärendet på GU:s begäran. Expertgruppen menade att det fanns skäl att rikta allvarlig kritik mot misstag och felaktigheter i flera vetenskapliga artiklar. Dock fann man det inte klarlagt att bristerna utgör oredlighet i forskning.

Efter att GU:s oredlighetsråd meddelat sitt beslut kallades KI:s konsistorium (universitetsstyrelse) till extra sammanträde. Karin Dahlman-Wright meddelade dock innan mötet att hon lämnar posten som prorektor. Dahlman-Wright säger i Läkartidningen att hon anser sig oskyldig till vetenskaplig oredlighet och kommer att kämpa för att bli friad.

Rektor Ole Petter Ottersens agerande imponerar på ARW:s ordförande Erik J Olsson:

– Det är rätt ovanligt att en rektor har en sådan sensibilitet för jävsproblematiken. Att man sedan dessutom väljer just den hantering som vi förespråkat gör ju inte saken sämre från vår synpunkt, säger Olsson.

Olsson är också nöjd med att prorektor lämnat sin post som en konsekvens av det inträffade:

– Det är viktigt att intrycket uppstår att ansvar utkrävts så att konstaterade oegentligheter som underminerar förtroendet för vederbörande får kännbara, personliga konsekvenser. Man får förmoda att konsistoriet hade krävt prorektors avgång. Nu löste det sig ändå, säger Erik J Olsson på Academic Rights Watch.

Läs ARW:s tidigare intervju med rektor Ole Petter Ottersen här.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

När varumärket hotas: advokaterna som ”friar” ifrågasatta högskolor i strid med grundlagen

KI-rektor försvarar akademisk frihet men duckar om webbfilter och uppförandekod

Den okända KI-skandalen: ARW stöder Thomas Lundeberg i Europadomstolen

ARW JO-anmäler Karolinska institutet: webbfilter utestänger forskare från internet

ARW avslöjar: Justitieombudsmannen missade Macchiarini-affären

KI:s ”uppförandekod” får underkänt: visselblåsare riskerar lägre lön