Academic Rights Watch får studentrepresentant: ”orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor”

Academic Rights Watch har genom åren dokumenterat en rad ärenden där studenter varit inblandade. Framtidens lärare och forskare behöver också veta vad akademisk frihet är. Därför har ARW utsett Axel Ekström till särskild studentrepresentant. ”Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför”, säger Ekström.

I flera ärenden som vi uppmärksammat har studenter spelat en huvudroll (se länkar nedan). I vissa fall har det rört sig om grova kränkningar av studenters yttrandefrihet, såsom i fallet med studenten Felix vid KTH, som blev utredd för ”störande handling eller trakasserier” efter att ha gett officiell statistik om utlandsfödda och brott till några kursare. Statistiken spreds vidare till andra studenter som kände sig kränkta.

Ett äldre fall rörde en magisteruppsats i företagsekonomi vid Stockholms universitet som kartlade en omorganisation av den egna institutionen, vilken bl.a. ledde till att institutionen förlorade en åtråvärd internationell ackreditering. I uppsatsen görs dåvarande rektor för Stockholms universitet ytterst ansvarig. Det visade sig vara olyckligt från strategisk synpunkt. Uppsatsen förbjöds nämligen och studenten fick ut sitt betyg (VG) först efter att ha överklagat i kammarrätten. Sedan osynliggjordes uppsatsen genom att, i strid med rådande praxis, inte publiceras i institutionens uppsatsdatabas. Publicering skedde först efter att ARW kontaktat universitetet och påtalat övertrampet.

I flera andra ärenden har studenter varit inblandade genom att själva förorsaka akademiska kränkningar – av sina egna lärare. I det kända Hesslow-fallet i Lund, där en professor i neurofysiologi uppmanades av ledningen för läkarprogrammet ta avstånd från vissa formuleringar i sina föreläsningar om biologiska könsskillnader, var den utlösande faktorn klagomål från en student. Det hela utmynnade i en utredning av Hesslow för ”diskriminering”.

I ett liknande ärende utreddes lektorn och docenten i sociologi, Göran Adamson, vid Högskolan Väst efter en anmälan av en muslimsk student. Adamson hade föreläst om religion utgående från J S Mills skrifter. Även en kollega till Adamson utreddes i samma veva för ”diskriminering och kränkande särbehandling”.

ARW:s ordförande Erik J Olsson tycker att det är viktigt att informera studenter om akademiska rättigheter:

– I de senare fallen kan man misstänkta att en faktor är att studenterna inte riktigt förstår vad yttrandefrihet och akademisk frihet betyder. En annan aspekt är att dagens studenter är framtidens lärare och forskare och behöver bli informerade av det skälet, menar Olsson.

Som ett led i satsningen på studenter har ARW utsett lundastudenten Axel Ekström till studentrepresentant:

– Jag tar gärna chansen att försöka sprida kunskap bland studenter om ARW, och om problemen svenska högskolor står inför, säger Ekström, som också säger att han är orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor.

Studenter som råkat ut för kränkningar av yttrandefriheten eller andra grundläggande rättigheter, eller som vill ha mer information om vår verksamhet och vad akademisk frihet är kan alltså i fortsättningen vända sig till vår studentrepresentant.

JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

Efter Hesslow-affären: Medicinska fakulteten kräver ”korrekt” genusterminologi på läkarutbildningen

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Högskolan Väst ”friar” lektor: föreläsning om JS Mill var inte diskriminering av muslimsk student

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om JS Mill

Academic Rights Watch riktar allvarlig kritik mot KTH: inskränker studenters yttrandefrihet

Stockholms universitet publicerar mörkad magisteruppsats i Företagsekonomi: ”föredömligt agerande”

Stockholms universitet mörkar studentuppsats: innehåller skarp kritik av ledningen