Efter Jomshof-affären vid GU: bråttom säkra yttrandefriheten vid våra högskolor

Försöken att stoppa en aktuell föreläsning av Richard Jomshof vid Göteborgs universitet var ingen isolerad händelse. Nu måste högskolans parter agera skyndsamt och gemensamt ansluta sig till Chicago-deklarationen för maximal yttrandefrihet på campus. Det skriver ARW i en kommentar till den senaste utvecklingen av affären.

När SD:s Richard Jomshof nyligen skulle hålla föredrag på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet organiserade en grupp internationella studenter en namninsamling för att stoppa föreläsningen. Cirka 150 akademiker, studenter och kulturarbetare skrev på uppropet. Under föredraget, som ingick i en serie där partistrateger från samtliga riksdagspartier bjudits in, protesterades det utanför byggnaden. En åhörare störde evenemanget och måste ledas ut (SVT, 5/12, 2019).

Detta är oroväckande. Det vi inte vill ha i Sverige är en situation liknande den i Kanada eller USA, där det på många håll inte längre är möjligt att undervisa på obekvämt material eller bjuda in kontroversiella föredragshållare utan att olika aktivister saboterar föreläsningarna. Vi är inte där ännu, men vi börjar tyvärr se samma mönster som i dessa länder.

Jomshof-affären är nämligen inget unikum. ARW har nyligen kunnat dokumentera flera liknande incidenter. När en professor i neurofysiologi föreläste om biologiska könsskillnader på läkarprogrammet ifrågasattes innehållet av en student, vilket ledde till att professorn, Germund Hesslow, utreddes för diskriminering. En föreläsning på en regional högskola om religion som socialt fenomen, utgående från J S Mills skrifter, anmäldes av en muslimsk student. Denna gång var det lektorn Göran Adamson som blev utredd. ARW känner även till andra liknande incidenter.

I fallet med Jomshof kommer de flesta namnunderskrifterna från genusvetenskap, men även sociologi, socialantropologi, konstvetenskap, kulturvetenskap och globala studier är representerade. En majoritet härrör från forskare vid Göteborgs universitet, Södertörns högskola och Konstfack.

Mycket tyder på att vi går mot en tid där det blir allt svårare att lägga fram tankar och teorier som kanske är sanna men som vissa grupperingar vid högskolorna inte kan hantera. I USA har den negativa utvecklingen inspirerat till olika initiativ till yttrandefrihetens försvar, varav det mest kända är den s.k. Chicago-deklarationen (”Chicago Statement”), som ett 40-tal amerikanska lärosäten anslutit sig till. Den centrala idén i deklarationen, som ARW informerat om i ett tidigare ärende, är att yttrandefriheten på campus ska vara så stor som möjligt. Med några få restriktiva undantag är det bara olagliga yttranden (förtal osv.) som måste förbjudas. Allt annat ska vara tillåtet.

En viktig del i deklarationen tar avstånd från ”deplatforming” av den typ som många akademiker och en del studenter vid ovan nämnda lärosäten nu ägnar sig åt. Tvärtom ingår det enligt samma dokument i högskolornas bredare utbildningsuppdrag att lära studenter hur man hanterar åsikter som inte stämmer med den egna verklighetsuppfattningen: inte genom förbud och störande handlingar utan genom framläggandet av ett rigoröst intellektuellt försvar för den egna ståndpunkten.

Snarare än att ansluta sig till Chicago-deklarationen i efterhand, när problemet hunnit bli epidemiskt, bör svenska högskolor agera proaktiva och motverka trenden redan nu. Det gäller inte bara studenter och lärare utan också fackföreningar och högskoleledningar, som samtliga bör sluta upp kring yttrandefriheten såsom den kanske viktigaste akademiska principen av alla, utan vilken det intellektuella livet på våra högskolor förtvinar och samhället i förlängningen stagnerar.

EJO/JSS/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! ♦

Liknande ärenden

Academic Rights Watch får studentrepresentant: ”orolig över yttrandefriheten på svenska högskolor”

ARW stöder Chicago-deklarationen för yttrandefrihet på campus: uppmanar andra följa efter

Lundalärare pressad efter studentprotest: föreläste om biologiska könsskillnader

Lektorer vid Högskolan Väst utreds för religiös diskriminering: föreläste om J S Mill