Trots sparkrav för att klara pensionerna: Chalmers genomför dyrt jämställdhetsprojekt – ”ännu viktigare i dessa svåra tider”

För att klara utbetalningen av anställdas pensioner behöver Chalmers sänka kostnaderna med 250 miljoner kronor. Samtidigt har 300 miljoner tidigare avdelats för jämställdhetsprojektet Genie, som syftar till att radikalt öka andelen kvinnliga professorer. Men Chalmers rektor ser ingen anledning att avbryta Genie. Målen i Genie kvarstår och är förmodligen ännu viktigare nu än i den ekonomiskt lite lugnare period då det skapades, förklarar han i en exklusiv intervju med Academic Rights Watch.

Läget på Chalmers är akut. På grund av skenande kostnader för anställdas pensioner behöver lärosätet sänka kostnaderna med 250 miljoner kronor för att vara i balans 2022. Nu har anställningsstopp införts för alla tjänster utom doktorand- och postdoc-tjänster. I dagsläget finns inga professurer annonserade på Chalmers portal för lediga tjänster.

Samtidigt löper sedan 2019 det radikala jämställdhetsprojektet Genie (Gender Initiative for Excellence), som syftar till att Chalmers ska ha 40 procent kvinnliga professorer år 2028, från nuvarande 14 procent. För projektet har avdelats den avsevärda summan av 300 miljoner kronor över en tioårsperiod.

Genie syftar till att ändra kulturen på Chalmers, förklarar projektledaren Pernilla Wittung-Stafshede i en intervju i Ingenjören:

– Det handlar om att skapa ett system och en kultur där kvinnor trivs och vill arbeta kvar, att ha en objektiv syn på rekrytering och befordran, och en god möteskultur där beslut tas. Och det gynnar ju även män. Dessutom visar studier att blandade forskargrupper producerar forskning av högre kvalitet och med större genomslag.

Den andra delen av Genie handlar om att mer direkt, genom rekrytering, öka andelen kvinnor på fakultetsnivå och i lärarkåren. Genom att anställa ungefär tio kvinnliga forskare per år och dessutom befordra kvinnor internt som meriterar sig menade man att det fanns goda förutsättningar för att öka andelen kvinnliga professorer till 40 procent inom tio år.

Men detta var innan de ekonomiska realiteterna slog till. På grund av anställningsstoppet, som kommer att finnas kvar under överskådlig tid, är det ju heller inte längre möjligt att rekrytera kvinnor.

Betyder detta att Genie nu kommer att avbrytas eller åtminstone läggas på is? Vi ställde frågan till Chalmers rektor, Stefan Bengtsson.

– Det anställningsstopp som vi infört påverkar just nu alla rekryteringar till Chalmers med undantag av doktorander och postdocs. Arbetet att sätta Chalmers ekonomi i balans senast 2022 ska ske så att starka vetenskapliga miljöer, miljöer som är centrala för våra utbildningsprogram och strategiska satsningar, som Genie, Chair (AI) och Tracks (nästa generation ingenjörsutbildningar) ska värnas i den process vi nu genomför.

– Målen i Genie kvarstår och med Genies tydliga fokus på excellens är programmet förmodligen ännu viktigare nu än i den ekonomiskt lite lugnare period då det skapades.

Pernilla Wittung-Stafshede bekräftar strategin:

– Genie har inte lagts på is. Tvärtom är det ännu viktigare driva Genie i dessa svåra tider, då man vet att kriser kan påverka jämställdhet negativt. Genies mål är att öka antalet kvinnlig fakultet, men minst lika viktigt, eller viktigare (för att få hållbarhet), är att förbättra kultur, system och processer så vi ger män och kvinnor samma möjligheter och får en arbetsmiljö som gynnar framgång för alla. Detta kan vi arbeta med trots kriser.

Men att bara ändra kultur kan dock knappast leda till 40 procent kvinnliga professorer. Massbefordran av kvinnor verkar också högst problematiskt. Vi frågade därför Bengtsson huruvida uppsägning av manliga professorer, t.ex. på grund av arbetsbrist, kunde vara ett alternativ för att uppnå jämställdhetsmålet.

– Rörande din fråga om arbetsbrist är det för tidigt att säga om sådan kommer att uppkomma. Om vi hamnar i den situationen kommer arbetsbristen att hanteras i enlighet med gällande lagar och avtal, förklarar Stefan Bengtsson.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden

Umeå-forskare publicerar ”olämplig” studie: nyblivna kvinnliga professorers meriter kraftigt övervärderade

LTH anmäls för diskriminering: avbryter tillsättning om manlig sökande får tjänsten

Lundafysiker baxar igenom kvinnlig ESS-professor: inte i tätgruppen för någon sakkunnig

Könsdiskriminerad man vann i Överklagandenämnden: blev andra klassens SLU-professor

Mittuniversitetet medger mansdiskriminering i Arbetsdomstolen: fällande dom oundviklig