Larm från Skövde: rektors ledarskap ifrågasätts – ”allvarliga konsekvenser för den akademiska verksamheten”

Mer meriterade personer förbigås vid chefstillsättningar, ensidig rekrytering av kvinnor på högre befattningar, alla rekryteringsbeslut måste gå via rektor i strid med delegationsordningen, chefer som avgår utan att ersättas, strypta informationskanaler. Allvarliga anklagelser mot tidigare ifrågasatta rektorn Muriel Beser Hugosson når nu Academic Rights Watch från Högskolan i Skövde.

Som Academic Rights Watch var först med att avslöja kallades Muriel Beser Hugosson rättsvidrigt som professor vid KTH, huvudsakligen på så kallade mångfaldsmeriter. Kallelsen kom i samband med att Hugosson ansökt om uppdrag som rektor vid Högskolan i Skövde.

Professuren gjorde i praktiken att Hugosson kunde komma i fråga för rektorsuppdraget, som hon också fick. Fallet blev riksbekant, med bland annat ett stort uppslaget reportage i tidskriften Fokus.

Endast ett år efter att Hugosson tillträtt rektorstjänsten nås Academic Rights Watch av ett larm om utbredda missförhållanden. Källan, som vi bedömer som trovärdig och med god insyn i högskolans verksamhet, har i kontakt med oss valt att vara anonym. Missförhållandena ska enligt källan vara direkt knutna till Hugossons ledarskap.

Det pågår, skriver källan, ”en hel del märkligt på Högskolan i Skövde sedan den nya rektorn Muriel Beser Hugosson tillträdde 2023”, något som ska ha ”allvarliga konsekvenser för den akademiska verksamheten”.

Ett exempel gäller tillsättningen av en ny pro-prefekt från 1 juli 2024:

Förslaget är att prefekten för institutionen för ingenjörsvetenskap föreslås blir pro-rektor. Det innebär att både rektor och pro-rektor är kvinnor som är ingenjörer. Det blir en väldigt ”ensidig” ledning medan högskolans utbildnings- och forskningsområden är mycket bredare än så. Flera andra kandidater föreslogs, från olika områden, som dessutom är mycket mer meriterade än den föreslagna prefekten. Några kandidater bjöds in till intervju, men inte alla. Kritik har framförts från olika delar av verksamheten till fackliga representanter. Rektor har inte sagt ett ord om kritiken eller bemött den ut mot verksamheten.

Källan kritiserar i detta sammanhang även den bristande jämställdheten på högskolan: ”Jämställdhetsperspektivet saknas helt då alla högre ledningsposter innehas av kvinnor: rektor, pro-rektor, högskoledirektören, dekan samt pro-dekan.”

Rektor ska vidare ha systematiskt brutit mot delegationsordningen.

Rektor följer inte högskolans delegationsordning. Det framkommer tydligt t.ex. vid anställningsärenden. Rektors hållning utåt är att prefekt fattar beslut, men i praktiken får inga rekryteringar/anställningar ske utan att rektor först sagt ja. Detsamma gäller många andra beslut där delegationsordningen kringgås.

Utebliven information om hur avgående chefer ska ersättas riskerar nu att gå ut över arbetsmiljön:

Vid en av högskolans institutioner har fyra chefer avslutat sina uppdrag inklusive prefekt. Två chefer f.n. kvar. Det kommer ingen information om hur cheferna ska ersättas och det är stor oro för arbetsmiljön. Många har hört av sig till facket.

Källan berättar slutligen om ”strypta” informationskanaler som ”skapat mycket förvirring och oklarheter och ingen vet vad som gäller mer än att i stort sett alla beslut ska gå via rektor”.

Utöver de högre befattningar som källan nämner är även styrelseordföranden och chefen för ledningskansliet kvinnor. ARW kan konstatera att alla ledningsorgan vid högskolan, utom styrelsen, har en betydande kvinnlig dominans. Exempelvis består rektors ledningsgrupp av 12 ledamöter (samt en representant för studentkåren), varav 8 är kvinnor, vilket ger en kvinnlig dominans på 66 procent. Detsamma gäller Fakultetsnämnden. I Rektors råd för linjeledningsfrågor ingår 8 ledamöter, varav 6 är kvinnor, vilket innebär en kraftig kvinnlig dominans på 75 procent.

Enligt den definition som brukar användas av genusvetare och blivit den gängse inom statlig verksamhet innebär kvantitativ jämställdhet att båda könen representeras i spannet 40-60 procent, något som alltså endast undantagsvis uppfylls vid Högskolan i Skövde. Intrycket är att Hugossons väldokumenterade mångfaldsiver slagit över så att den i stället börjat missgynna män.

ARW sätter nu Högskolan i Skövde under bevakning. Det betyder att vi uppmanar anställda och studenter att inkomma med dokumentation av missförhållanden och oegentligheter vid högskolan.

EJO/MZ

♦ Gillade du det du nyss läste? Stöd vår verksamhet! Nu också via Patreon! ♦

Liknande ärenden