Så bekämpar du identitetspolitiken vid din högskola – stor ARW-guide

Identitetspolitiken sköljer nu över svenska högskolor som en flodvåg med aktuella exempel vid Konstfack och universiteteten i Malmö och Uppsala. Det ställs nu krav på ”representativ” kurslitteratur och på icke-vita föreläsare. Det är inte bara så att vissa ord inte längre får användas – de får inte längre uttalas. Om detta får fortgå försvinner all lärofrihet och meritokrati, och yttrandefriheten blir ett minne blott. I detta inlägg går ARW igenom de medel som står till buds för alla som vill protestera mot den nya politiska ordningen.

Fortsätt läsa

Akademins feminisering: allt färre publikationer inom humaniora och konst vid tunga lärosäten – Uppsala värst drabbat

Aktuell statistik från UKÄ visar att det största produktivitetstappet sedan 2012 skett inom området humaniora och konst, varvid flera av de tyngsta lärosätena som Stockholm och Uppsala är värst drabbade. Samtidigt minskar antalet publicerade artiklar även i en rad fall på högskolenivå. Orsaken kan vara en omorientering mot en kultur där mjuka värden som utjämnande rättvisa och livskvalitet ersätter traditionella akademiska värden som meritokrati och prestation.

Fortsätt läsa

Ny UKÄ-statistik skakar om: minskad vetenskaplig produktion i jämställdhetsintegreringens kölvatten

Aktuell statistik från Universitetskanslerämbetet visar på en kraftig nedgång i antalet publikationer som produceras vid svenska lärosäten. Det senaste årets djupdykning är främst en Corona-effekt, men statistiken visar att nedgången startade redan 2016. ARW har tidigare varnat för att kvotering och jämställdhetsintegrering leder till försämrad produktivitet. Detta i ljuset av bibliometriska studier av kvinnliga och manliga professorers publikationer samt tongivande sociologiska teorier om effekterna av en feminin kultur.

Fortsätt läsa

Förundersökning visar: tidigare LU-rektor nära åtal – ’’inte försvarligt’’ anklaga avskedad forskare i pressen enligt åklagare

Det var ”inte försvarligt” av tidigare LU-rektor Torbjörn von Schantz att utmåla den unga kvinnliga forskaren som fuskare i två artiklar i tidningen Sydsvenskan. Det skriver ansvarig kammaråklagare i ett internt mejl till polisen i Lund som ARW tagit del av. Förundersökningen lades emellertid ner då den ryktesspridning som inläggen orsakat inte ansågs tillräckligt omfattande. Allmänt åtal för förtal ska endast väckas i undantagsfall.

Fortsätt läsa

Anställda larmar: mygel när prefektuppdrag blir gräddfil till lektorat

Att ha avhandlingen som enda vetenskapliga merit räckte för att bli lektor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Den externa sökande fick nämligen ett utlyst prefektuppdrag med garanterad anställning som lektor. Institutionen står nu med en lektor utan forskningsmeriter som inte är disputerad i ämnet. Även från Göteborg kommer larm om hur prefektuppdrag leder till tillsvidareanställning på akademisk tjänst.

Fortsätt läsa

När kvinnor kränker kvinnor: ARW:s ”genusanalys” av akademiska överträdelser synliggör queen-bee-syndrom

Agnes Wold säger i en intervju i Sydsvenskan om Academic Rights Watch att hon i och för sig ställer sig bakom våra principer men ”aldrig … hört talas om att de engagerat sig för kvinnor som diskrimineras inom akademin”. I praktiken, säger hon, ”har de aldrig hjälp några kvinnor”. Påståendena sporrade oss att göra en ”genusanalys” av de fall vi tagit upp. Analysen vederlägger Wolds uttalanden, men blottlägger också ett oväntat förhållande.

Fortsätt läsa

2020 året då ARW:s dokumentation blev forskning: belägger hur genus och NPM underminerar högskolornas verksamhet

År 2020 var året då den dokumentation av akademiska överträdelser som ARW samlat på sig genom åren lade grunden för två publicerade forskningsartiklar. I övrigt bjöd året på en hel del ljusglimtar i det akademiska mörkret och visst krismedvetande infann sig, t.o.m. på regeringskansliet. ARW fortsätter att bevaka området och verka för att den akademiska friheten stärks inte bara i teorin och på pappret utan även, och framför allt, i lärares och forskares akademiska vardag.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: skillnader i livsval inte nödvändigtvis uttryck för patriarkal könsmaktsordning

Det är inte självklart att skillnader i yrkes- och livsval mellan män och kvinnor enbart är uttryck för könsnormativa tankestrukturer och en patriarkal könsmaktsordning. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för Academic Rights Watch, med anledning av en aktuell ESO-rapport som visar hur kvinnor alltmer dominerar på regeringskansliet och i offentlig sektor, medan män i högre grad väljer näringslivet.

Fortsätt läsa

Aronsson fortfarande utan upprättelse: ARW anmäler Uppsala universitet till UKÄ för bristande likabehandling

Trots att ARW och andra krävt att Inga-Lill Aronsson måste få upprättelse i det uppmärksammade fallet med n-ordet vidhåller Institutionen för ABM i Uppsala att hon är klandervärd. Detta efter att universitetet friat sin egen likvärdighetsspecialist från misstankar om diskriminering i ett helt parallellt fall. ARW anmäler nu universitetet till UKÄ för bristande likabehandling samt osakligt och partiskt agerande.

Fortsätt läsa

Genusdoktrinen får stöd av ny studie: ”jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor gick emot UNESCO”

I Genusdoktorinen riktar Arpi och Wyndhamn långtgående kritik mot jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor 2017-2019. Kritiken från vänster och genushåll lät inte vänta på sig. Men Arpi och Wyndhamn får stöd i en ny artikel i den internationella tidskriften Societies där det konstateras att jämställdhetsintegreringen på punkt efter punkt bröt mot UNESCO:s internationella riktlinjer för akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Internrekrytering upphöjd till norm: anställning vid GU meriterande för ny tjänst

Ska det anses meriterande att tidigare ha jobbat på samma lärosäte när man söker ny tjänst? Det anser i alla fall Göteborgs universitet i en aktuell utlysning vid Institutionen för språk och litteraturer. ARW anmäler nu universitetet till Justitieombudsmannen (JO) för överträdelse av grundlagens föreskrift om att anställning ska ske på saklig grund. Då konkreta tvivel på rättssäkerheten uppstått uppmanar vi universitetet att utan dröjsmål avbryta anställningsförfarandet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Är ojämn könsfördelning ett jämställdhetsproblem?

Inom genusvetenskapen förklarar man den kvinnliga dominansen med att kvinnor har större kompetens inom området, men varför skulle den ”snedfördelning” som råder inom andra forskningsområden inte kunna förklaras på liknande sätt? Inom vissa yrken, såsom läkaryrket, kanske den dessutom är önskvärd. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för ARW.

Fortsätt läsa

Musikhögskolan i Malmö: doktorandtjänst på körcentrum misstänks riggad för föreståndaren

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg sina kritiska blickar mot omständigheterna kring en aktuell doktorandtjänst i musikpedagogik, inrikning kör, vid Musikhögskolan i Malmö. Detta efter ett anonymt tips som larmat om att anställningen är riggad för föreståndaren på Körcentrum Syd, en centrumbildning under musikhögskolan. ARW konstaterar att tillsättningen måste avbrytas då objektiv handläggning inte längre är möjlig.

Fortsätt läsa