Sommarkrönika av Ulrika Persson-Fischier: mysteriet med de maskerade dokumenten – om Uppsala universitets användning av sekretess

Sekretess är tänkt att skydda känsliga personuppgifter om exempelvis enskildas hälsa från offentlighet. Men på Uppsala universitet verkar sekretessen också användas för att dölja en känd professors övertramp och missförhållanden vid lärosätet. Det skriver Ulrika Persson-Fischier, Dr Philos i antropologi vid Oslo universitet och adjunkt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa i Uppsala.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: därför måste vi göra upp med wokeismen inom forskningen

Marianne Stidsens sommarkrönika i år är baserad på hennes kommande bok ”Med lov skal land nedbrydes – Samtykkeloven og dens kollektive justitsmord”, som kommer ut på Hovedlands förlag under hösten. Boken är en genomgång av 10 konkreta fall där män och pojkar har dömts enligt den nya samtyckesbaserade våldtäktslagstiftningen, som infördes i Danmark 2021. Stidsen anser att detta i samtliga fall har skett på en mycket problematisk grund, som har utformats av den nya wokeistiska universitetsforskningen.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Erik J Olsson: nej, Åsa Wikforss, akademisk frihet är ingen höger-vänster-fråga

Åsa Wikforss kritiserar regeringens beslut att låta Universitetskanslerämbetet utreda cancelkultur vid våra lärosäten. Dels saknas evidens för utbredd cancelkultur, dels kan utredningen användas av högerregeringen för att inskränka den akademiska friheten, menar hon. Men debatten om akademisk frihet gynnas inte av förenklingar och misstänkliggöranden utan behöver kunna föras på ett sätt som gör frågans komplexitet rättvisa, skriver Erik J Olsson, professor i teoretisk filosofi i Lund och ordförande i Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: när jämställdhetsarbetet går ut över jämställdheten

Om kvinnor får förfrågningar att sitta i betygsnämnd, vara opponent och så vidare för att de är kvinnor, och om uppdragen tar tid från forskning och andra mer meriterande arbetsuppgifter, då är detta ett exempel på hur jämställdhetsarbetet sätter krokben för sig självt, skriver Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Beatriz Villarroel: cancelkultur och trakasserier inom astronomin – fallet Geoff Marcy

Att döma någon till livstids cancellering utan chans till gottgörande baserat på händelser som aldrig prövats i domstol är både inhumant och grymt. Det skriver Beatriz Villarroel, astronom och postdoc vid NORDITA, angående toppforskaren Geoff Marcy, som tidigare anklagats för sextrakasserier. Efter att ha publicerat med Marcy har Villarroel nu själv blivit cancellerad från flera konferenser enligt principen om “guilt by association”. Vi publicerar här hennes ställningstagande i engelsk original.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Per Bauhn: etikprövning av svensk forskning kan stoppa politiskt obekväma fakta

Forskning som inkluderar variabler som etnicitet, religion, kriminalitet, politisk extremism, kvinnosyn och så vidare kan stoppas enbart med hänvisning till att fastställandet av empiriska samband mellan sådana variabler inte uppväger risken för att vissa grupper utsätts för stigmatisering. Det skriver Per Bauhn, professor emeritus i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Klaus Solberg Söilen: vem har skrivit denna artikel?

Är akademisk frihet rätten att publicera vad och hur jag vill med hjälp av AI? Frågan lär komma upp igen under de kommande åren, skriver Klaus Solberg Söilen, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad.

Betyder det något vem som har skrivit den, om det är jag eller en maskin? Ja, antagligen, speciellt om det är jag som står som författare. OK, hur mycket ska jag ha skrivit för att den kan räknas som min artikel? Det mesta?

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Inger Enkvist: svenskt självskadebeteende när finansieringssystemet motverkar hög kvalitet i utbildningen

Svenska universitet bör erbjuda ungdomar möjligheten att förvärva den specialiserade och djupa kunskap som landet behöver, men finansieringssystemet leder åt motsatt håll, skriver Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds universitet, i en krönika exklusivt för Academic Rights Watch.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: därför vet vi inte att kvinnor diskrimineras i akademin – evidensen saknas enligt ny metastudie

Skillnader mellan kvinnors och mäns karriärutveckling inom den akademiska världen finns förvisso, men man måste söka andra förklaringar än att skylla på sexism och diskriminering. Så snart vi inser det kan resurser läggas på att försöka komma tillrätta med de problem som faktiskt finns, skriver Academic Rights Watch jämställdhetskrönikör.

Fortsätt läsa

Academic Rights Watch analyserar: fel fokus i debatten om regeringens tillsättning av nya högskolestyrelser – ”kritiken politiskt motiverad”

Academic Rights Watch analyserar i detta inlägg utbildningsdepartementets hårt kritiserade beslut att tillsätta nya högskolestyrelser med bland annat kortare mandatperioder än de brukliga. Kritikerna menar att högskolornas autonomi nu är hotad. Vi konstaterar dock att beslutet inte alls påverkar rankningen av svenska högskolors oberoende i ett europeiskt perspektiv och att fokus i stället borde ligga på högskolornas redan låga rankning.

Fortsätt läsa

Toppforskaren i psykologi blev för krävande för Uppsaladoktoranderna: hemförlovades för ”arbetsmiljöproblem” efter anonyma vittnesuppgifter

När toppforskaren Emily Holmes kallades till en professur vid Psykologiska institutionen i Uppsala hade hon inte räknat med att hon skulle komma att utredas för arbetsmiljöproblem och under utredningen isoleras från sin arbetsplats. Ärendet reser på ett forskningspolitiskt plan frågan om det av kulturella skäl längre är möjligt att leda forskargrupper av absolut världsklass vid svenska högskolor utan att bli utsatt för olika administrativa åtgärder.

Fortsätt läsa

Chatbott skrev likabehandlingsplan för Lunds universitet: besparingar inom ledning och administration möjliga med generativ AI

En betydande del av personalen vid våra lärosäten befattar sig med produktion, uppdatering och uppföljning av olika policydokument. Den fråga ARW ställde sig är om man inte skulle kunna låta generativa AI-system ta över dessa uppgifter och därmed minska administrationen samt låta det stora antal lärare som sitter i policynämnderna återgå till kärnverksamheten. För att testa idén lät vi chatbotten ChatGPT formulera en likabehandlingsplan för Lunds universitet.

Fortsätt läsa