Genusdoktrinen får stöd av ny studie: ”jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor gick emot UNESCO”

I Genusdoktorinen riktar Arpi och Wyndhamn långtgående kritik mot jämställdhetsintegreringen vid svenska högskolor 2017-2019. Kritiken från vänster och genushåll lät inte vänta på sig. Men Arpi och Wyndhamn får stöd i en ny artikel i den internationella tidskriften Societies där det konstateras att jämställdhetsintegreringen på punkt efter punkt bröt mot UNESCO:s internationella riktlinjer för akademisk frihet.

Fortsätt läsa

Internrekrytering upphöjd till norm: anställning vid GU meriterande för ny tjänst

Ska det anses meriterande att tidigare ha jobbat på samma lärosäte när man söker ny tjänst? Det anser i alla fall Göteborgs universitet i en aktuell utlysning vid Institutionen för språk och litteraturer. ARW anmäler nu universitetet till Justitieombudsmannen (JO) för överträdelse av grundlagens föreskrift om att anställning ska ske på saklig grund. Då konkreta tvivel på rättssäkerheten uppstått uppmanar vi universitetet att utan dröjsmål avbryta anställningsförfarandet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Är ojämn könsfördelning ett jämställdhetsproblem?

Inom genusvetenskapen förklarar man den kvinnliga dominansen med att kvinnor har större kompetens inom området, men varför skulle den ”snedfördelning” som råder inom andra forskningsområden inte kunna förklaras på liknande sätt? Inom vissa yrken, såsom läkaryrket, kanske den dessutom är önskvärd. Det skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm i en krönika om jämställdhet för ARW.

Fortsätt läsa

Musikhögskolan i Malmö: doktorandtjänst på körcentrum misstänks riggad för föreståndaren

Academic Rights Watch riktar i detta inlägg sina kritiska blickar mot omständigheterna kring en aktuell doktorandtjänst i musikpedagogik, inrikning kör, vid Musikhögskolan i Malmö. Detta efter ett anonymt tips som larmat om att anställningen är riggad för föreståndaren på Körcentrum Syd, en centrumbildning under musikhögskolan. ARW konstaterar att tillsättningen måste avbrytas då objektiv handläggning inte längre är möjlig.

Fortsätt läsa

Härvan kring avskedad LU-forskare växer: frias från forskningsfusk även av nationell nämnd

Nu har även nya Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NPOF) funnit att den avskedade lundaforskaren inte begått forskningsfusk. Detta i motsats till vad som hävdats från universitetets sida. Tidigare har forskaren friats från forskningsfusk bl.a. i Arbetsdomstolen. Trycket växer på Lunds universitets ledning att offentligt erkänna att man misstagit sig, be forskaren, som nu vinner i instans efter instans, om ursäkt samt korrigera det felaktiga beslutet att avskeda henne.

Fortsätt läsa

ARW riktar kritik mot LiU: hanteringen av ärendet kring Brå-rapporten var oaktsam

Redan det faktum att universitetets agerande kan uppfattas som medvetna strategier för att göra livet surt för dem som medverkar i politiskt känslig forskning innebär att skadan är skedd. Det kan inte uteslutas att forskare verksamma vid Linköpings universitet i framtiden drar sig för att hamna i en liknande situation som författarna till den uppmärksammade Brå-rapporten och därför undviker känslig forskning. ARW riktar därför kritik mot lärosätet för oaktsam hantering av ärendet.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: Tellus-projektet i Lund ett hån mot den som blivit våldtagen

Tellus-projektet i Lund buntar ihop allt från grova övergrepp till vad som mer liknar krogragg under begreppet sexuellt trakasseri. Men att våldtäktsoffer hamnar i samma grupp som dem som utsatts för oönskade komplimanger är ett hån mot den som blivit våldtagen, skriver Lotta Knutsson Bråkenhielm, som ställer frågan om en värld helt fri från sextrakasserier ens är önskvärd såsom begreppet definieras i projektet.

Fortsätt läsa

Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund slår fast: bryta mot akademisk sedvänja inte kränkande

Det var inte kränkande särbehandling när studierektorn ingrep i Johan Grants undervisning på  psykologprogrammet efter klagomål från några studenter. Det är resultaten av dekanens utredning, som inte signalerar vare sig engagemang eller insikt i de djupare frågor om akademiska lärares ställning som ärendet reser. Istället uppvisar ledningen för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet tecken på funktionell dumhet och boxtänkande.

Fortsätt läsa

Krönika av Lotta Knutsson Bråkenhielm: sexuella trakasserier inom akademin – hur stort är problemet?

Man kan tänka sig andra orsaker att så få anmäler än rädsla för repressalier och maktstrukturer. Särskilt om man med sexuella trakasserier menar allt från närgångna blickar till ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar som inte upplevs som så allvarliga. Det skriver teologie doktor Lotta Knutsson Bråkenhielm, ARW:s särskilda krönikör i jämställdhetsfrågor.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Marianne Stidsen: den nordiska debatten om yttrandefrihet och humanioras roll

Uppfattningen att yttrandefriheten aldrig får relativiseras är särskilt omhuldad i ett nordiskt land som Danmark. Det menar Marianne Stidsen som i denna krönika exklusivt för ARW tar upp vårens uppslitande debatt kring Det Danske Akademi, där hon själv pressades av andra akademiledamöter på grund av sitt kritiska deltagande i debatten om MeToo och identitetspolitiska vågen, och som slutade med att fyra ledamöter meddelade sin avgång. Men samtliga ledarskribenter på de större tidningarna skyndade till yttrandefrihetens försvar, och även humanister har, menar Stidsen, lämnat konstuktiva bidrag till debatten om det fria ordet. Stidsen är vid sidan av arbetet i Akademin lektor vid institutet för nordiska studier och språkvetenskap vid Köpenhamns universitet.

Fortsätt läsa

Sommarkrönika av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn: genusdoktrinens kafkafälla

En minoritet av motiverade aktivister kräver att alla ska underkasta sig deras preferenser. Att ifrågasätta eller nyansera är inte välkommet, utan allt ska dekonstrueras förutom den egna sanningen om hur samhället fungerar. Du kan bara ta dig ur fällan genom att hålla med, men då har du samtidigt trätt in i deras värld. Det skriver Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn, aktuella med boken Genusdoktrinen.

Fortsätt läsa